klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief oktober 2017

Officiële opening recreatievijver Itteren

Vrijdag 13 oktober wordt de recreatievijver aan de zuidrand van Itteren officieel geopend. Het groengebied, inclusief waterplas heeft een oppervlakte van zo'n 15 hectare. Consortium Grensmaas is in 2016 gestart met de aanleg. Het ontwerp is gerealiseerd in nauw overleg met de bewoners, de gemeente Maastricht en de vissersorganisaties. De recreatievijver komt in de plaats van de voormalige visvijver die moest wijken voor de rivierverruiming.

De vijver gaat deel uitmaken van ommetjes die de bewoners van Itteren en Borgharen zelf hebben bedacht in hun recreatievisie. De plas moet ook uitgroeien tot een rustplek voor wandelaars en fietsers in het RivierPark Maasvallei. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake heeft de recreatievijver afgelopen zondag al bekeken tijdens een informeel werkbezoek aan Itteren.

grensmaas

Luchtopname van de recreatievijver in aanleg 

Driehoek Illikhoven geopend

Illikhoven en Visserweert hebben er een mooie ontmoetingsplek voor bewoners en recreanten bij. Pal tegenover 't Maashuuske, aan de voet van de hoogwaterbrug, is een nieuw groengebied gecreëerd met een openluchttheater-achtige verblijfsruimte. Een ideale stek voor de vele fietsers om even uit te rusten tussen twee knooppunten door en een prima locatie ook om tijdens zwoele zomeravonden te genieten van de karakteristieke sfeer van Illikhoven.

De gemeente Echt-Susteren en Consortium Grensmaas sloegen de handen in elkaar om die zogenaamde driehoek in Illikhoven een grondige facelift te geven. Inclusief nieuwe bestrating en parkeerruimte.

Wethouder Peter Pustjens van de gemeente Echt-Susteren en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas openden donderdag 14 september de driehoek door de onthulling van een kunstwerk: een windroos. Het kunstwerk is van de hand van Pierre Wielders. Pierre is ambtenaar van de gemeente Echt-Susteren, nauw betrokken bij de uitvoering van de driehoek en beeldhouwer in zijn vrije tijd. Wielders, ook nog eens gemeentelijk ambassadeur van het project Grensmaas, schonk zijn kunstwerk aan de gemeenschap Illikhoven.

grensmaas
Vlnr: wethouder Pustjens, Pierre Wielders en Kees van der Veeken bij de windroos

Open Grensmaasdag

Nog even een korte terugblik op de Open Grensmaasdag van zaterdag 9 september.

In de nieuwsbrief over die open dag werd gerept over Amsterdammer Van Ballegooij die speciaal voor de open dag een reis van 250 kilometer maakte om het werk van Consortium Grensmaas te bekijken. Dat leidde meteen tot reacties op Facebook dat dat ook weer niet zo heel bijzonder was. Daarbij werd gewezen op bezoekers die zelfs vanuit Groningen naar Trierveld waren gekomen om de open dag bij te wonen. Waarvan acte dus. En nu maar hopen dat zich niet ook nog bewoners van de Waddeneilanden melden, die naar Sittard-Geleen zijn afgereisd voor de Open Grensmaasdag.

grensmaas
Nog een beeld van de Open Grensmaasdag

Gezondheid niet in geding(I)

De gezondheid van de bewoners in de omgeving van de werklocaties van Consortium Grensmaas is absoluut niet in het geding door de verspreiding van stofdeeltjes met zware metalen die vrij komen tijdens het grondverzet en de grondtransporten.

Dat is de eindconclusie van de GGD tijdens overleg vorige week in Illkhoven.

De GGD gaf tijdens die bijeenkomst tekst en uitleg over de zorgen die Jacques Mohr uit Illikhoven in de klankbordgroep van Consortium Grensmaas en de media had geuit over de risico's die de stofontwikkeling tijdens de uitvoering van het project Grensmaas met zich zouden meebrengen. Die zorgen leidden tot raadsvragen in Echt-Susteren en vragen in Provinciale Staten.

Volgens de GGD levert de hoeveelheid arseen en lood in het stof zelfs geen risico voor de volksgezondheid op als je er 70 jaar lang aan blootgesteld wordt. Het Consortium beperkt die stofontwikkeling ook zoveel mogelijk door de structurele inzet van sproeiwagens.

grensmaas
Grondtransporten in Illikhoven/Visserweert

Gezondheid niet in geding (II)

Mohr maakte zich ook zorgen over de verspreiding van fijnstof. Een van de andere uitkomsten van de bijeenkomst in Illikhoven was, dat de concentraties fijnstof in sommige delen van Maastricht hoger zijn dan op de werklocaties van het project Grensmaas.

De GGD ziet dan ook geen enkele aanleiding om metingen of ander onderzoek te verrichten op locaties waar het Consortium de komende jaren nog aan de slag gaat. "Er is geen enkele grond om verder te kijken", aldus de GGD.

Jacques Mohr legt zich neer bij de uitkomst van de GGD en laat weten alle vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de onderzoekster van de GGD. "Ook al gaat zij uit van algemene gegevens over stofemissies. Voor mij is het boek hiermee gesloten."

Mohr spreekt wel de hoop uit in nauw en goed overleg met Consortium Grensmaas te kunnen blijven samenwerken tot de afronding van het project in 2024. Hij doelt dan met name op de zorgvuldige verwijdering van de huidige gronddepots in het Trierveld.

grensmaas
Grond- en grinddepots in Trierveld

Voortgang

De uitvoering van het project Grensmaas ligt op schema. In Trierveld zijn beide verwerkingsinstallaties Merwede en Rotterdam nu in productie.

De grindwinning in Visserweert vordert gestaag. Op de locatie Bosscherveld verloopt de uitvoering eveneens volgens planning. Zoals het er nu naar uitziet gaat komend voorjaar ook in Nattenhoven het grondverzet van start als voorbereiding voor de rivierverruiming en natuurontwikkeling.

De foto's in de nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Consortium Grensmaas en Flying Eye

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter