klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: mei 2017

Laatste lading grind uit Itteren

Tien jaar na de start van het project Grensmaas is de laatste lading grind in Itteren verwerkt en afgevoerd met de Diantho.
In de werkhaven is vanaf 2007 zand en grind aangevoerd en veredeld vanuit de locaties Borgharen, Geulle aan de Maas en Itteren zelf.

De verwerkingsinstallatie Merwede wordt de komende weken deels gedemonteerd en afgevoerd naar de verwerkingshaven in Trierveld. Daar krijgt de Merwede een plek naast de Rotterdam die al enkele maanden operationeel is.

In Itteren focussen de werkzaamheden van Consortium Grensmaas zich nu op de aanleg van de passeerstrook-zuid ten behoeve van de doorstroming van de scheepvaart op het Julianakanaal, het opruimen van de werkhaven en de afwerking van het gebied. In overleg met de bewoners en Staatsbosbeheer gaat de komende maanden ook alle aandacht uit naar de inrichting van het natuurgebied in Itteren.

grensmaas

De laatste scheepslading zand en grind uit Itteren

Nieuwe presentatie Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas heeft een nieuwe presentatie geproduceerd die gebruikt wordt als inleiding bij de ongeveer honderd excursies die jaarlijks worden georganiseerd voor delegaties van de overheid, bedrijfsleven en omgeving die het werk komen bezoeken.

De presentatie is een mix van filmpjes, foto's en tekst die een actueel beeld bieden van de uitvoering van het project Grensmaas. Bewoners uit Borgharen en Geulle aan de Maas geven in korte interviewtjes ook hun mening over de uitvoering van het project.

grensmaas

Het startbeeld van de nieuwe presentatie

Wandelroutes voor inwoners Grevenbicht

Inwoners van Grevenbicht en omgeving kunnen over enkele weken gebruik maken van afgebakende wandelroutes in Koeweide en het gebied Elba.

Consortium Grensmaas heeft die wandelroutes uitgezet op verzoek van inwoners van Grevenbicht. Zij oordeelden dat hun wandelmogelijkheden in de directe omgeving wel erg beperkt zijn door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas.

De routes worden gemarkeerd met borden waarop onder meer staat aangegeven dat het gebruik van de routes volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de wandelaars is. Wandelen is overigens alleen toegestaan in de avonduren en het weekeinde; buiten de werktijden van Consortium Grensmaas.

Zodra de borden zijn geplaatst, publiceert het Consortium de routes op de site www.grensmaas.nl

Uitkijkpunt Bosscherveld

Ook Bosscherveld heeft z'n uitkijkpunt waar belangstellenden een mooi overzicht hebben van de werkzaamheden.

Het uitkijkpunt is een van de attracties tijdens de open Grensmaasmiddag op zaterdag 24 juni voor de inwoners van de wijk Boschpoort. Tijdens die Grensmaasmiddag praat Consortium Grensmaas informeel bij met de inwoners op het terrein van hoeve de Ploeg van de familie Bergmans.

grensmaas
Het uitkijkpunt met een fraaie blik op de locatie Bosscherveld

Veel publiciteit voor project Grensmaas

In de Volkskrant en het vakblad voor weg- en waterbouw Otar is deze maand veel aandacht besteed aan de uitvoering van het project Grensmaas.

Otar stond helemaal in het teken van de maatregelen tegen nieuwe overstromingen in Nederland. Het blad stond uitgebreid stil bij het bereiken van de hoogwaterdoelstelling die Consortium Grensmaas op 31 december van dit jaar moet hebben gerealiseerd. Niet alleen door rivierverruiming, maar ook door de dijkversterkingen die momenteel worden uitgevoerd.

De Volkskrant schetste een mooi beeld van de Grensmaasnatuur en de ingrepen in Trierveld/Koeweide in de zaterdagbijlage. ,,Jammer dat Limburg geen toeristische attractie maakt van de werkzaamheden", zo concludeert journalist Noël van Bemmel na een rondleiding op de werklocatie Trierveld. De aanblik van kranen, graafmachines, dumpers en de verwerkingsinstallatie Rotterdam levert nog een mooie openbaring op van de journalist: ,,Je wilt opeens heel graag civiel ingenieur worden."

Onderdak voor oeverzwaluwen

Op verzoek van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat heeft Consortium Grensmaas twee oeverzwaluwwanden aangelegd langs de Maas in Maasband.

Binnen een mum van tijd hadden tientallen oeverzwaluwen hun stek gevonden in de wanden. Natuurmomenten wilde graag wat extra huisvesting voor de oeverzwaluw.

grensmaas
De nieuwe stek voor de oeverzwaluw

Michel Dubois overleden

Een van de grootste supporters van de uitvoering van het project Grensmaas, Michel Dubois uit Aan de Maas, is vrijdag 12 mei op 61-jarige leeftijd overleden. Michel was gefascineerd door het materieel waarmee Consortium Grensmaas de werkzaamheden uitvoert. En hij was blij dat de uitvoering betekent dat de veiligheid voor de Maasbewoners fors verbeterd.


Tot enkele maanden voor zijn dood bleef Michel met hulp van derden uitstapjes maken naar de verschillende werklocaties van Consortium Grensmaas. Samen met zijn echtgenote Ria speelde hij ook een rol in de indrukwekkende film die L1 over de uitvoering van het project Grensmaas maakte.

Voortgang

De dijkversterkingen en oeverbestortingen in onder meer Grevenbicht, Obbicht, Maasband Visserweert en Nattenhoven zijn in uitvoering en/of in voorbereiding.

Dat levert spectaculaire beelden op van dumpers en kranen die ter hoogte van Maasband door het water de Maas oversteken omdat daar ook de Vlaamse oever wordt versterkt.

De grindproductie concentreert zich momenteel in Trierveld. De uitvoering ligt goed op schema.

grensmaas
Kranen en dumpers in de Maas bij Maasband

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Reen van Beek en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter