klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: maart 2017

Muzikale ode aan project Grensmaas

Op 90-jarige leeftijd nog een cd produceren met een liefdesbetuiging aan de Maas en de Limburgse dorpen aan de rivier. De Grevenbichtse kunstenaar Willy de Bruijn heeft het voor elkaar gekregen. Hij zorgde zelf voor de tekst en de muziek van het lied Ode aan het Maasdal. Voor de zang en de instrumentale begeleiding zorgden zijn dorpsgenoten Peter Houwen, Nico Janssens en Harrie Mingels.

Ode aan het Maasdal is trouwens ook een ode aan het project Grensmaas. Eén van de boodschappen van het lied is dat het leven en wonen langs de rivier er nog veel mooier op wordt door de uitvoering van het project Grensmaas.

grensmaas

Boomplantdag Schipperskerk

Ruim 70 kinderen van basisschool De Kingbeek uit Grevenbicht gaan woensdag 22 maart tijdens de boomplantdag aan de slag met het planten van een heg met een lengte van enkele honderden meters in Schipperskerk. Ook de jeugd uit Schipperskerk helpt mee tijdens de boomplantdag.

De kinderen worden bij het planten begeleid en geholpen door medewerkers van de Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). De wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen geven rond 10.30 uur in het kerkje in Schipperskerk het startsein voor de boomplantdag en steken zelf ook de handen uit de mouwen om de kinderen te assisteren.

De boomplantdag is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en Consortium Grensmaas, dat nabij Schipperskerk volop bezig is met de verruiming van het stroombed van de Maas als onderdeel van de hoogwaterbescherming. In de nieuwe werkhaven, in Trierveld ten noorden van Schipperskerk, gaat op korte termijn ook de grindproductie van start.

De aanleg van de heg maakt onderdeel uit van een omvangrijke groenoperatie rond Schipperskerk. In dat kader heeft Consortium Grensmaas de afgelopen jaren al voor een uitgebreide groengordel en wandelpaden bij Schipperskerk gezorgd.

grensmaas

Ook vorig jaar was de boomplantdag in Schipperskerk

Infoavonden over dijkversterking (I)

Consortium Grensmaas organiseert de komende weken zes infoavonden over de aanleg, de versterking en verhoging van de dijken langs de Maas op een traject van ongeveer twaalf kilometer tussen Visserweert en Meers. De werkzaamheden beginnen medio april en zijn gepland tot 15 oktober.

De dijkversterking is nodig om te voldoen aan de afspraak dat de inwoners van Zuid-Limburg op 31 december van dit jaar vijf keer minder risico lopen op een overstroming. Bij waterstanden, zoals tijdens de overstroming van 1993, houden de inwoners van de Maasdorpen het dan droog.

De verhoging van de dijken blijft overigens beperkt tot maximaal 30 centimeter. De versterking wordt vooral gerealiseerd door verbreding van de voet van de dijken. De klei die daarvoor nodig is wordt gewonnen in de uiterwaarden van de Maas in Nattenhoven en Koeweide in Sittard-Geleen. Waar te weinig ruimte is om de dijken aan te pakken worden damwanden geplaatst en/of kademuren verhoogd.

Infoavonden over dijkversterking (II)

In Maasband en Obbicht moet de Maasoever met het oog op hogere stroomsnelheden ook extra beschermd worden door het aanbrengen van stortsteen. Consortium Grensmaas doet dat ook met een klein stukje Vlaamse Maasoever bij Maasband, zo is afgesproken.

Contractueel is vastgelegd dat Consortium Grensmaas het werk aan de dijken openbaar moet aanbesteden.  Dat is inmiddels gebeurd. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de Brabantse aannemer Martens en Van Oord. Ook Waterschap Limburg, de beheerder van de dijken, is partner bij de uitvoering.

De data en locaties van de infoavonden:
Maandag 27 maart in Oos Hoes in Grevenbicht
Dinsdag 28 maart in Café Lombok in Nattenhoven
Donderdag 30 maart in Harmoniezaal Concordia in Obbicht
Maandag 3 april in Café Jäger & More in Maasband
Dinsdag 4 april bij de Dorpsdagvoorziening Bie Gerda in Meers
Donderdag 6 april in 't Maashuukse in Illikhoven

Alle infoavonden beginnen om 19.30 uur.

grensmaas

Grindtransport langs de Maas in Illikhoven

Datum Grensmaasdag bekend

Zaterdag 9 september is een dag om nu alvast te reserveren. Die dag organiseert Consortium Grensmaas in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat, de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een open Grensmaasdag op de imposante werklocatie Trierveld/Koeweide. Daar kunnen bezoekers het machinepark bekijken, krijgen ze tekst en uitleg over de voortgang van het werk en kunnen ze zien hoe de rivierverruiming gestalte heeft gekregen.

Uitvalsbases voor de open dag zijn het kerkje  in Schipperskerk (Galerie Marie) en 't Maashuuske in Illikhoven. De omgeving van 't Maashuuske en het kerkje wordt omgetoverd in een markt met tal van activiteiten.

Het programma voor de open Grensmaasdag wordt de komende weken nader ingevuld.

grensmaas
Een beeld van de laatste Grensmaasdag in 2015 in Itteren en Borgharen

Start grindveredeling Trierveld

Zoals het er nu naar uitziet, vertrekt dinsdag 21 maart het allereerste schip met grind uit de werkhaven in Trierveld. Verwerkingsinstallatie Rotterdam ondergaat momenteel de laatste inspecties om weer helemaal up to date de zand- en grindproductie op te starten. Die grindveredeling bepaalt tot 2025 het beeld bij de werkhaven.

De komende jaren wordt er zo'n 35 miljoen ton zand en grind vanuit de werkhaven naar afnemers in het hele land getransporteerd. De duizenden schepen die daarvoor nodig zijn, vormen straks ongeveer de helft van het aanbod van de scheepvaart op het Julianakanaal.

grensmaas
Verwerkingsinstallatie Rotterdam gaat volgende week in bedrijf

Overstromingen in Itteren en Borgharen: toen en nu

Het is alweer bijna 24 jaar geleden dat ook Itteren en Borgharen grotendeels blank kwamen te staan tijdens de overstroming van december 1993. Inmiddels is de veiligheid fors verbeterd door de aanleg van nieuwe dijken en de uitvoering van het project Grensmaas.


Toch blijft altijd het risico dat volgende week, volgend jaar of in 2020 een nieuwe overstroming opnieuw voor grote schade zorgt en zelfs mensenlevens eist. Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt in het kader van een Europese studie (CAPFLO) hoe  inwoners en overheden samen alert kunnen blijven op het risico van een nieuwe overstroming.

In het kader van dat onderzoek organiseert de universiteit op zondag 7 mei 2017 in Borgharen een bijeenkomst voor alle inwoners van de Maasgemeenten in Zuid-Limburg.  Opzet is de kennis van inwoners over hoogwater en overstromingen te delen en te actualiseren.

De bijeenkomst begint om 14 uur in Gemeenschapshuis De Haarderhof in Borgharen. Eerst is er een wandeling die leidt langs locaties met foto's van de overstromingen van 1993 en 1995. Tijdens die wandelingen vertellen inwoners hun verhaal over die overstromingen.

Om 16 uur zijn er in Haarderhof interactieve presentaties van vertegenwoordigers van onder meer gemeente, waterschap, veiligheidsregio en Rijkswaterstaat over actuele overstromingsrisico's. In de Haarderhof is ook een expositie over het hoogwater van 1993 en 1995.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een mail naar douwe.de.voogt@vu.nl of telefonisch: 020 598 1721.

grensmaas

grensmaas

Itteren in 1995

Voortgang

De grindwinning in Visserweert is van start gegaan. Op het eind van dit jaar moet de helft van de rivierverruiming (aanleg nevengeul) klaar zijn.

Ook in Meers focussen de werkzaamheden zich op de rivierverruiming. In Bosscherveld ligt de grindwinning op schema. De grindwinning in Itteren verkeert in de allerlaatste fase. In september is de start van de aanleg van het passeervak Zuid gepland op de locatie van de huidige werkhaven in Itteren.

grensmaas
Grindwinning in Visserweert

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Jac Beekers, Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter