klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: januari 2017

Consortium in de prijzen

De Grensmaasopera is door Dagblad De Limburger uitgeroepen tot een van de mooiste culturele evenementen van 2016 in Limburg.

Journalist Guus Urlings is niet alleen lyrisch over de uitvoering van de opera, maar mijmert al hardop over een reprise van de opera. ,,Wanneer kan ik een toegangskaartje kopen voor de volgende opera?"
De Grensmaasopera trok in mei 2016 ruim 2000 bezoekers. Het evenement, een initiatief van de stichting Ragen, vond plaats op de werklocatie van Consortium Grensmaas in Itteren. Het Consortium verleende medewerking aan het verzoek van Ragen om de werklocatie zes avonden in een openluchttheater om te dopen om de klanken van de Maas in geluid, beelden en muziek tot uitdrukking te brengen.
Geïnspireerd door het succes van de Grensmaasopera is de Maastrichtse artistiek leider Paul Coenjaarts inmiddels bezig met de eerste voorbereidingen van een nieuw klank- en muziekevenement.

grensmaas

Sfeerimpressie tijdens een van de uitvoeringen van de Grensmaasopera

Grensmaas duurzaam voorbeeldproject

Het project Grensmaas is door Echt-Susteren uitgekozen als toonaangevend duurzaam project in die gemeente. Alle medewerkers van de gemeente komen dit jaar op werkbezoek bij het project Grensmaas. Bovendien krijgt het project een heuse ambtelijke ambassadeur.

Echt-Susteren is volop bezig zich te profileren als Citaslow-gemeente: dat is een internationaal keurmerk voor gemeenten waar het leven op alle fronten goed is. Rond dat keurmerk zijn in Echt-Susteren vijf kernwaarden vastgesteld: gastvrijheid, toegankelijkheid, historie, sociale cohesie en duurzaamheid.

De gemeente oordeelt dat het project Grensmaas bijdraagt aan de duurzaamheid in- en cultuurhistorie van die gemeente door het realiseren van hoogwaterbescherming en de verdere ontwikkeling van recreatie langs de Maas. Maar wel met respect voor het bestaande, zoals de kern van Visserweert.

Het is de bedoeling dat de projecten die de vijf kernwaarden van de gemeente illustreren op het eind van het jaar in een boek op een rijtje worden gezet.

grensmaas

Rivierverruiming gezien vanaf de hoogwaterbrug in Illikhoven

Stukje Grensmaas naar natuurproject Maastricht

Zo'n 50 grote grindstenen, die zijn opgegraven in het kader van het project Grensmaas, gaan deel uitmaken van het Ommetje Wolder; een nieuw natuurgebied in het Hoogcannerbos in Maastricht.

De stenen worden gebruikt voor speelvoorzieningen voor de jeugd. Daarbij gaat het om een sliert van stapstenen, afgewisseld door een tunnel van wilgentenen.

Bovendien wordt met de stenen ook een amfitheatertje vormgegeven. De grindblokken dienen bij dat theatertje als zitstenen. Die stenen worden zo gedrapeerd dat ze verwijzen naar het volk van de de Bandkeramiekers dat zo'n 5000 jaar geleden ook in het huidige Hoogcannerbos domicilie had. De inrichting van het natuurgebied is een vrijwilligersproject, waarbij onder meer het Buurtplatform Wolder, de Petrus en Paulusschool in Wolder, het Limburgs Landschap, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en de gemeente Maastricht zijn betrokken.

grensmaas

Grote grindstenen die boven water komen bij de uitvoering van het project Grensmaas

 

Jaar van de hoogwaterbescherming

2017 wordt een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het project Grensmaas. Op 31 december van dit jaar moet Consortium Grensmaas aan de contractuele afspraak voldoen dat de inwoners van Zuid-Limburg vijf keer minder risico lopen op een overstroming, zoals in 1993.

Om die doelstelling te halen, heeft het consortium de afgelopen jaren al omvangrijke rivierverruimingen gerealiseerd in Borgharen, Itteren en Geulle aan de Maas. Dit jaar moet bovendien 30 procent van de verbreding van het stroombed van de Maas in Koeweide in Sittard-Geleen en de helft van het werk in Visserweert afgerond zijn.

Om het resterende risico te compenseren, worden tussen april en oktober dijken verstevigd en/of verhoogd op een traject van zo'n twaalf kilometer in onder meer de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas: ,,De bescherming van de inwoners tegen een nieuwe overstroming is het belangrijkste uitgangspunt van het project Grensmaas. We gaan dus alles op alles zetten om die hoogwaterdoelstelling volgens afspraak te halen."

grensmaas

Het risico op herhaling van deze beelden wordt door de ingrepen van Consortium Grensmaas aanzienlijk kleiner

Blij met dassenbuis

De dassenwerkgroep van het IVN in Elsloo is zo blij met de installatie van de dassenbuis aan de brug over het Julianakanaal in die plaats, dat ze alvast in scène heeft gezet hoe de das door de tunnel trippelt. Een opgezette das is daartoe geplaatst in een stukje buis dat resteerde na de installatie.

De dassenbuis, ook onderdeel van het project Grensmaas, wordt donderdag 26 januari trouwens met een feestelijk tintje officieel geopend.

grensmaas
De voorpremière van de das in de buis in Elsloo

Voortgang

Na een kort kerstreces luidt het motto nu weer: volle vaart vooruit met het project Grensmaas. De grindveredeling in de nieuwe werkhaven in Trierveld komt steeds dichterbij. Op dit moment wordt het voordepot met de ondergrondse tunnels en de transportbanden opgebouwd. In dat depot kunnen maximaal 200.000 ton zand en grind worden opgeslagen. Zoals het er nu naar uitziet, is de verwerkingsinstallatie Rotterdam in de eerste week van maart operationeel in Trierveld. Dan kunnen ook de eerste schepen worden geladen met zand en grind voor de afnemers in het hele land.

Het werk in Itteren verkeert nu echt in de afrondende fase. Daar is het voordepot deels ontmanteld en worden voorbereidingen getroffen om de huidige werkhaven om te bouwen tot een van de twee passeervakken, voor een betere doorstroming van het scheepvaartverkeer in het Julianakanaal. Het tweede passeervak is voorzien in Geulle aan de Maas.

Ook op de locatie Bosscherveld is het weer volop bedrijvigheid. Baggermolen Friesland zorgt daar voor de grindproductie, maar ook het grondverzet is in volle gang.

Consortium Grensmaas is overigens opgelucht dat Rijkswaterstaat op korte termijn een oplossing in petto heeft die een einde maakt aan de stremming van de scheepvaart op de Maas door de schade aan de stuw in Grave. Een langdurige stremming had voor stagnatie van de grindproductie  en vertraging van de planning gezorgd.

grensmaas
Rotterdam gearriveerd in Trierveld


grensmaas
De ontmanteling van het voordepot in Itteren is volop aan de gang

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Flying Eye, Dassenwerkgroep Elsloo,
Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter