klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: februari 2017

Nevengeul Visserweert in aantocht

Het grootschalige grondverzet in Visserweert, als aanloop naar de aanleg van de nevengeul, vordert razendsnel.

In totaal wordt er zo'n 1,8 miljoen ton grond afgegraven. Visserweert verandert dan in een eiland in de Maas. Via de nieuwe hoogwaterbrug blijft het dorp verbonden met het vasteland. Klik hier voor een filmpje over de werkzaamheden in Visserweert dat afsluit met een fraai overzicht van de rivierverruiming in Koeweide.

grensmaas

Inzet van groot materieel voor het grondverzet in Visserweert

Dassentunnel geopend

Met de onthulling van een bord met het opschrift Loe Visschers dassenpassage is de dassentunnel aan de brug over het Julianakanaal in Elsloo donderdag 26 januari officieel geopend. Onder meer burgemeester Marion Leurs van Stein, een delegatie van de dassenwerkgroep, Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas waren bij de opening aanwezig. De tunnel is één van de faunavoorzieningen van het project Grensmaas.

Volgens de burgemeester is er met de dassentunnel 'letterlijk en figuurlijk een brug geslagen' voor de uitbreiding van het leefgebied van de das in Stein. Namens Consortium Grensmaas keek Reinier de Poorter alvast vooruit naar de voorzetting van de goede samenwerking met inwoners en de gemeente. Het Consortium gaat de komende jaren in Stein nog werken aan de Maas in Nattenhoven en Urmond.

Loe Visschers, de grote kwartiermaker voor de das in Elsloo, was erg geëmotioneerd en verguld met het initiatief om de dassentunnel zijn naam te geven.

grensmaas

Reinier de Poorter sprak namens Consortium Grensmaas de aanwezigen toe, voordat het naambord werd onthuld

Schoolkinderen op bezoek bij Consortium Grensmaas

Een groep van ruim 50 schoolkinderen uit Grevenbicht en Obbicht is donderdag 2 februari een ochtend op bezoek geweest bij Consortium Grensmaas in Schipperskerk.

Het was niet zomaar een bezoekje. De kinderen kwamen kennismaken met het werk aan de Maas als onderdeel van een onderwijsproject over de rol van de Maas door de eeuwen heen. Met name de historie van Obbicht wordt overschaduwd door een overstroming van de Maas in 1643. Het hele dorp werd verwoest en honderden inwoners verdronken.

grensmaas

Les over het project Grensmaas in het kerkje van Schipperskerk

De schoolkinderen kregen in het kerkje van Schipperskerk eerst tekst en uitleg over de hoogwaterbescherming, de natuurontwikkeling en de grindwinning; de drie hoofddoelstellingen van het project Grensmaas. Vervolgens konden ze een blik op de werkzaamheden in Trierveld werpen vanaf het uitkijkpunt aan de rand van Schipperskerk.

grensmaas

De schooljeugd op het uitkijkpunt met zicht op de nieuwe werkhaven

Imposant

De reactie van voorbijgangers en bezoekers, die met de auto of de fiets uit alle delen van Limburg komen om een glimp van de metamorfose van Trierveld op te vangen, luidt telkens weer hetzelfde: ,,Imposant wat jullie hier doen."

Hoe imposant blijkt eigenlijk pas vanuit de lucht. Het beeld van de haven in Trierveld, met op de achtergrond de rivierverruiming in Koeweide, de zand- en de grinddepots, de hoogwaterbrug en de fietsbruggen verduidelijken in één oogopslag dat Consortium Grensmaas bezig is met de uitvoering van het grootste rivierproject in Nederland. Het grasveld is overigens de tijdelijke locatie van de modelvliegclub Swentibold.

grensmaas

Overzicht van de werklocaties Trierveld, Visserweert en Koeweide

Grindwinning in Meers als kunst in New York

Het kan verkeren. De grindwinning gaat soms op een heel bijzondere manier de wereld rond. Een wandkleed van Marieke Russel, geïnspireerd op de grindwinning in Meers hangt binnenkort in het kunstatelier Galerie Art Close-Up in New York.

Marieke: ,,Ik ben benaderd door een van de scouts van het atelier, die de hele wereld afreizen op zoek naar bijzondere kunstvormen. Mijn werk wordt er drie weken geëxposeerd. Op woensdag 5 april ben ik bij de opening."

Beeldend kunstenaar/goudsmid Marieke Russel woont en werkt sinds vijf jaar in het kerkje van Schipperskerk. Dat voormalige godshuis is uitgegroeid tot multifunctioneel kunst-, evenementen-, expositie- en opleidingscentrum. Het kerkje is voor Consortium Grensmaas ook uitvalsbasis voor rondleidingen en excursies.

Voor de wandkleden gebruikt Marieke een zelf bedachte techniek. Die komt erop neer dat ze laagjes kostbare zijde stapelt, waardoor het effect van een aquarel ontstaat. In New York exposeert ze drie wandkleden. Het kleed, gebaseerd op de grindwinning, heet Course of Life en toont op abstracte wijze de contouren van een grindafgraving in Meers.

De productie van zo'n wandkleed kost maanden werk. De vraagprijs van het wandkleed met grindmotief schommelt trouwens rond de 35.000 euro.

grensmaas
Marieke Russel bij haar wandkleed gebaseerd op de grindwinning in Meers

Ad van Mierlo stopt

Een van de mannen van het allereerste uur van het project Grensmaas zwaait af. Susterdenaar Ad van Mierlo (71) stopt met ingang van 1 maart met zijn werkzaamheden als rentmeester voor Consortium Grensmaas. De afgelopen maanden speelde zijn gezondheid hem parten, maar hij is nu weer aan de beterende hand.

Tientallen jaren was Van Mierlo uiterst succesvol in de weer om grond aan te kopen. Dat was de basis voor het project Grensmaas. De rentmeester had daarbij de gave om altijd weer oplossingen voor grondeigenaren te bedenken, zodat het bijna nooit tot onteigeningen kwam. Bij de aankoop van projectgrond ging het voornamelijk om landbouwers, voor wie Van Mierlo op zoek ging naar vervangende grond. Ad werd zo kind aan huis bij de agrarische sector in nagenoeg de hele provincie. Vele honderden hectaren grond kwamen dankzij hem minnelijk ter beschikking voor het project Grensmaas.

Van Mierlo is trouwens niet alleen rentmeester. Hij is een niet onverdienstelijk schilder, hij beeldhouwt, schrijft boeken en dialectgedichten en hij vervult allerlei bestuursfuncties in het Susterense verenigingsleven. Enkele jaren geleden kreeg hij een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten.

Het werk van Ad van Mierlo wordt overgenomen door Jean-Paul Vugts.

Voortgang

De grindveredeling in de nieuwe haven in Trierveld wordt pas de komende maanden helemaal opgestart als de verwerkingsinstallaties Rotterdam en Merwede beiden weer operationeel zijn. Bij de rivierverruiming worden wel al honderdduizenden tonnen zand en grind afgegraven. Dat materiaal moet tijdelijk opgeslagen worden en dat leidt tot een bergachtige aanblik op het werkterrein.

In Bosscherveld speelt het werk zich op twee fronten af. Het is de enige werklocatie waar zogenaamde natte grindwinning wordt toegepast. Er is nog enkele maanden grondverzet nodig om de afgesproken contouren van de plas te realiseren waar baggermolen Friesland de grind met reuzenemmers kan opgraven. De gemeente Maastricht en het Consortium gaan binnenkort al het gesprek met de bewoners aan over de inrichting van het waterpark dat er uiteindelijk ontstaat.

Op de locatie Itteren is het einde van de grindwinning in zicht en komt de aanpassing van de werkhaven, die verandert in een passeervak voor de scheepvaart op het Julianakanaal, steeds dichterbij.

grensmaas
Berglandschap in Trierveld


grensmaas
De aanleg van het voordepot, met de onderaardse tunnels en het systeem van lopende banden, vordert gestaag in Trierveld

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Jo Thevissen en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter