klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief december 2017

Zeldzaam zwaard gevonden in Bosscherveld

Medewerkers van Consortium Grensmaas zijn tijdens baggerwerkzaamheden in Bosscherveld in Maastricht, een van de elf locaties van het project Grensmaas, gestoten op een zeldzaam zwaard, dat dateert uit de 8e, 9e of 10e eeuw.

Röntgenonderzoek moet uitwijzen, wat de oorsprong van het zwaard is, zo bevestigt archeoloog Jan Roymans van het bureau RAAP. "Het is in elk geval een bijzondere vondst", aldus Roymans.

Het was Ger Fermont, aandraaier van baggermolen Friesland, die het zwaard ontdekte in een van de grindemmers. De Friesland is een traditionele baggermolen, die het zand- en grindmengsel oplepelt met grote emmers. Fermont bestuurt dat baggerproces.

Fermont zag het lemmet van het zwaard uit een van de emmer steken en besloot nader poolshoogte te nemen. Nadat duidelijk was dat hij een zwaard had opgediept, is archeoloog Dolmans gealarmeerd.

Volgens Roymans is het in elk geval zeker dat het zwaard uit de vroege middeleeuwen dateert en meer dan duizend jaar oud is.

grensmaas
Het zwaard uit Bosscherveld

Ook archeologische vondsten in Trierveld

Behalve het zwaard in Bosscherveld zijn ook op de locatie Trierveld in Sittard-Geleen de eerste archeologische vondsten gedaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een werpbijl uit de vroege middeleeuwen en speerpunten.

Op de verwerkingsinstallaties Rotterdam en Merwede in de werkhaven in Trierveld zijn magneten bevestigd die metalen voorwerpen scheiden van het zand en grind. Dat heeft niet alleen te maken met het onderscheppen van archeologische vondsten, maar is ook een veiligheidsmaatregel om bijvoorbeeld explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tijdig te kunnen traceren.

Met name tijdens de uitvoering in Geulle aan de Maas zijn er eerder ook al (resten van) middeleeuwse wapens boven water gekomen.

Extra scheepvaart op Julianakanaal

Consortium Grensmaas is volop bezig met de aanleg van het Passeervak Zuid in het Julianakanaal ter hoogte van Itteren. Een deel van de grond die vrijkomt bij die werkzaamheden, zo'n 40.000 kuub, wordt gebruikt voor de afwerking van de locatie Bosscherveld. Dat betekent dat de komende drie maanden ruim 200 schepen vanaf Itteren koers zetten naar Bosscherveld om daar hun lading grond af te leveren.

grensmaas

De uitvoering van het Passeervak Zuid in Itteren

Ruim duizend kinderen krijgen les over Grensmaas

Natuurorganisatie Ark heeft in 2017 veldlessen langs de Grensmaas verzorgd voor 1019 leerlingen van basisscholen in Maastricht, Ulestraten, Rothem, Geulle, Sittard-Geleen, Stein en Beek. In totaal bezochten 41 groepen van die basisscholen de natuurgebieden in Meers en Borgharen. Ook een klas toekomstige leraren van de Pabo in Sittard kreeg tekst en uitleg over het project Grensmaas.

De veldlessen van Ark zijn een initiatief dat ondersteund wordt door onder meer Rijkswaterstaat Maaswerken en Consortium Grensmaas. De kinderen leren tijdens de lessen wat die nieuwe, natuurlijke rivier zoal te bieden heeft aan beestjes, vogels en planten. Bovendien onderzoeken ze spelenderwijs grote en kleine stenen en verkennen ze de nieuwe natuur.

grensmaas

Veldlessen langs de Grensmaas

Consortium redt Sinterklaas

Zelfs Sinterklaas worstelt wel eens met tegenslag. In Schipperskerk werd de goedheiligman geconfronteerd met zo'n panne aan zijn pakjesboot, dat het inhalen van Sinterklaas dit jaar niet door dreigde te gaan..

De buurtvereniging in Schipperskerk was ten einde raad en besloot uiteindelijk Consortium Grensmaas om hulp te vragen. In de werkhaven op een steenworp afstand van het dorp varen immers schepen af en aan.

Om een lang verhaal kort te maken. Zaterdag 25 november meerde Sinterklaas met een handvol Pieten af in de haven bij Schipperskerk. Op een prachtige pakjesboot zonder kuren. Sinterklaas gered dus.

Tweede druk Maasmijmeringen

De eerste oplage van het boek Maasmijmeringen was zo in trek dat de duizend exemplaren in een mum van tijd hun weg vonden naar relaties van de overheid en bedrijfsleven. Omdat er nog steeds vraag blijft naar het boek heeft Consortium Grensmaas besloten tot een tweede druk, die 500 exemplaren telt.

grensmaas

Het boek Maasmijmeringen

De russen komen…(I)

De natuurontwikkeling langs de Grensmaas is nog jong. Toch levert de rivier al uiterst bijzondere vegetaties op. De russen komen er bijvoorbeeld aan. Zo blijkt uit een uitgebreide publicatie in Nature Today, een digitaal natuurplatform.

Het gaat om planten waarvan het zaad ooit via schapenwol vanuit Australië naar de wolwasserijen langs de Franse rivier de Vesdre is gebracht. Dat zaad is in de Maas gekomen en na hoogwater in de bodem opgeslagen langs de rivier. Nu het gebied is afgegraven, komen deze zaden aan de oppervlakte en gaan ze alsnog kiemen.
Met russen wordt in dit geval gedoeld op voor Nederland nieuwe planten uit het geslacht Juncus. Het terrassenlandschap dat het project Grensmaas oplevert blijkt een geschikte biotoop te zijn voor zowel inheemse als exotische planten van dat geslacht.

De russen komen…(II)

Onder de gevonden exotische russen zitten prachtige soorten. Soms met een hoogte van bijna twee meter en stevige, dikke stengels. Soms met zo'n bijzondere bloeiwijze dat ze in geen enkele tuin misstaan. De onderzoekers noemen het trouwens bijzonder dat de zaden zo krachtig zijn dat ze na tientallen jaren alsnog kunnen ontkiemen.

Eén van de soorten die in Limburg in de Grensmaasnatuur werd gevonden, is een Europese primeur. Het betreft Juncus filicaulis, een sierlijke, uit Australië afkomstige rus, met draaddunne stengels en verfijnde bloemhoofdjes. Buiten Australië was deze rus tot nu toe alleen in Nieuw-Zeeland verwilderd aangetroffen.

grensmaas

Een voorbeeld van de russen in het werkgebied van Consortium Grensmaas

Voortgang

De uitvoering van het project Grensmaas verloopt snel en ligt zelfs enkele maanden voor op schema. Dat betekent dat de uitvoering op de locatie Nattenhoven al in januari van start gaat met het eerste grondverzet en de aanleg van een geluidswal. Met het oog daarop houdt het Consortium op woensdag 10 januari de eerste infoavond van 2018 in café Lombok in Nattenhoven.

De grindwinning in Bosscherveld moet in juli 2018 zijn afgerond. Zoals het er nu naar uitziet, is de grindwinning en de aanleg van de nevengeul in Visserweert in maart 2018 klaar. In Koeweide vindt nog grondverzet plaats en de grindveredeling in Trierveld draait op volle productie.

grensmaas

Grindwinning in Trierveld


grensmaas

Baggermolen Friesland in actie in Bosscherveld

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Jac Beekers, Ark, Sipke Gonggrijp en Marcel Bex

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter