klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: april 2017

Eerste grindtransport

Bona Spes, ofwel Goede Hoop. Dat is de naam van het allereerste binnenvaartschip dat woensdag 22 maart in de werkhaven in Trierveld in Sittard-Geleen geladen werd met 700 ton grind.

Daarmee is de grindproductie op de locatie Trierveld, met de verwerkingsinstallatie Rotterdam, officieel van start gegaan. De komende acht jaar wordt er vanuit de werkhaven in totaal zo'n 35 miljoen ton zand en grind verladen en getransporteerd naar afnemers in het hele land.

Over enkele maanden komt ook de tweede verwerkingsinstallatie, Merwede, naar Trierveld. De Merwede is nu nog bezig met de laatste loodjes van de grindproductie in Itteren.

Tot 2025 zullen in totaal zo'n 30.000 schepen afmeren in de werkhaven in Trierveld. Die schepen worden geladen met zand en grind van de werklocaties Nattenhoven, Grevenbicht, Trierveld/Koeweide en Visserweert.

grensmaas

Het allereerste grindtransport in de haven van Trierveld

Werkweg langs de Maas vervroegd aangelegd

Om verkeersoverlast in de kernen van Grevenbicht en Obbicht tijdens de dijkwerkzaamheden te voorkomen heeft Consortium Grensmaas besloten de werkweg van Trierveld in Sittard-Geleen tot aan Nattenhoven vervroegd aan te leggen. De aanleg is inmiddels begonnen.

Die transportroute langs de Maas betekent dat de inwoners van Grevenbicht en Obbicht niet geconfronteerd worden met respectievelijk 3100 en 1500 vrachtautoritten in de kernen van hun dorp. Dat transport is nodig voor de aanvoer van klei en stortsteen voor de dijken en extra oeverbescherming en wordt nu afgehandeld via de werkweg.

Consortium Grensmaas moest rekening houden met het scenario van vrachtverkeer dwars door de dorpskernen, omdat tot voor kort niet alle gronden verworven waren om de werkweg gestalte te kunnen geven. Het Consortium heeft alles op alles gezet om die transportroute langs de Maas toch rond te breien. Uiteindelijk kon het sein op groen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de werkweg pas in 2018 zou worden aangelegd als de grindwinning in Nattenhoven en later in Grevenbicht van start gaan.

grensmaas

De werkweg, die vervroegd wordt aangelegd.

Infoavonden dijkversterking

De infoavonden over de dijkversterkingen, die Consortium Grensmaas in de laatste week van maart en de eerste week van april heeft georganiseerd, hebben ongeveer 600 bezoekers getrokken. De bewoners beloonden de informatieverstrekking overal met applaus.

In Grevenbicht kwamen meer dan 200 inwoners op de infoavond af. In Obbicht waren dat ongeveer 150 mensen. De overige infoavonden in Nattenhoven, Maasband, Meers, Illkhoven en Visserweert trokken tussen de 50 en 75 bezoekers.

Veel voorkomende vragen tijdens de bijeenkomsten gingen over de bouwkundige inspecties van woningen nabij het werk, het perspectief van de natuurontwikkeling en de toegankelijkheid van de werklocaties voor wandelaars in de avonduren en weekenden.

De dijkversterkingen op een tracé van ongeveer twaalf kilometer maken ook deel uit van het project Grensmaas. Waterschap Limburg is als dijkbeheerder partner van het Consortium bij de uitvoering. Het werk is volgens contractuele afspraken openbaar aanbesteed. De dijkwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord.

grensmaas

Sfeerimpressie van de infoavond in Grevenbicht

Uitkijkpunt Itteren gaat weg

Het einde van de werkzaamheden op de locatie in Itteren dient zich nu echt aan. Het uitkijkpunt, dat vanaf 2008 duizenden bezoekers een mooi panorama heeft geboden van de werkzaamheden, wordt volgende week verwijderd.

Het uitkijkpunt in Itteren is aangelegd op een van de geluidswallen die het dorp beschermen tegen eventuele overlast van de graafwerkzaamheden en de transporten op de werklocatie. Die geluidswal wordt nu verwijderd en de grond wordt gebruikt voor het aanvullen van het terrein.

De trappen van het uitkijkpunt in Itteren krijgen overigens een nieuwe bestemming. Die worden gebruikt voor de aanleg van een nieuw uitkijkpunt op de locatie Bosscherveld. Consortium Grensmaas is daar nog tot in de zomer van 2018 in de weer met grindwinning. De afronding van Bosscherveld duurt tot in 2019.

grensmaas
Een laatste blik op de werklocatie Itteren vanaf het uitkijkpunt.

Eerste onderdelen Open Grensmaasdag bekend

De eerste onderdelen van het programma van de Open Grensmaasdag op zaterdag 9 september zijn bekend.

De open dag staat voor een belangrijk deel in het teken van het bereiken van de hoogwaterdoelstelling op het einde van het jaar. De werkzaamheden van het Consortium zijn dan zover gevorderd dat de inwoners van Zuid-Limburg vijf keer minder risico op een overstroming lopen.

De Grensmaasdag, een coproductie met Rijkswaterstaat Maaswerken, begint om 10 uur en duurt tot 17 uur. Op de werklocatie is voldoende parkeerruimte. De dan geasfalteerde werkweg wordt deels ingericht als parkeerplaats. Voor bezoekers uit de directe omgeving is er een bewaakte fietsenstalling.

De imposante werklocatie met de haven en de twee drijvende grindverwerkingsinstallaties vormen het centrale decor van de open dag. Bezoekers kunnen een tochtje maken met een rondvaartboot en ervaren hoe het er aan toe gaat in de sluis in Born; een van de sluizen die door Rijkswaterstaat is gemoderniseerd en uitgebreid.

Rond het grote grinddepot wordt een spannend circuit uitgezet met een wandeling door de ondergrondse tunnels van het depot, een bonte markt, presentaties van natuurorganisaties en overheidspartners van het Consortium. Bovendien is er een scala aan activiteiten voor de jeugd en zijn er wandelingen naar de Kingbeek en de rivierverruiming in Koeweide. Ook is het mogelijk een ritje te maken in een traditionele, Amerikaanse schoolbus.

grensmaas
De werklocatie Trierveld: epicentrum van de Grensmaasdag

Boomplantdag Schipperskerk

Zestig kinderen van basisschool De Kingbeek uit Grevenbicht hebben tijdens de boomplantdag zo'n duizend struikjes geplant die samen een fraaie heg gaan vormen bij de notenboomgaard ten noorden van Schipperskerk.


Wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen van Sittard-Geleen gaven het goede voorbeeld door de eerste struiken te planten.

De boomplantdag was voor het tweede achtereenvolgende jaar een gezamenlijk initiatief van Consortium Grensmaas en de gemeente Sittard-Geleen met medewerking van het IKL.

De heg maakt onderdeel uit van een omvangrijke, nieuwe groengordel in- en rond Schipperskerk.

grensmaas

Een beeld van de boomplantdag in Schipperskerk

Voortgang

Het dekgrondverzet in Bosscherveld is klaar. De werkzaamheden focussen zich nu op de grindwinning die tot medio 2018 duurt.

Op het dijktraject tussen Visserweert en Meers gaan deze maand de dijkwerkzaamheden van start. In Trierveld is de grindwinning opgestart. Die concentreert zich met name in Visserweert.

grensmaas
De rivierverruiming in Koeweide

grensmaas
Overzicht van de werklocatie Bosscherveld

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Jos Ruijters, John Parren, Flying Eye en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter