klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken

grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief: oktober 2016

Terug in Bosscherveld…

Consortium Grensmaas is na een pauze van zes jaar weer terug in Bosscherveld.

Baggermolen Friesland is weer volop aan de gang met de resterende grindwinning die twintig maanden in beslag neemt. Met de afwerking en inrichting van het gebied als waterpark is daarna nog ongeveer een jaar gemoeid. In overleg met de overheid stopte het Consortium de werkzaamheden in Bosscherveld in 2010 in verband met de stagnerende afzet veroorzaakt door de financieel/economische crisis.

Donderdag 22 september zijn de bewoners tijdens een infoavond op de hoogte gebracht van de details van de uitvoering. Ruim 50 bewoners kwamen opdagen. Eerder al stuurde het Consortium een bewonersbrief. Inmiddels hebben de bewoners zelf al een eerste voorzet genomen op het Bosscherveld van de toekomst met een notitie over de herinrichting.

grensmaas

Baggermolen Friesland is weer operationeel

Schuttersperikelen

Schutterij Sint Hubertus in Nattenhoven wil toch het liefst alle activiteiten en evenementen blijven organiseren op de huidige locatie nabij de Maas. Het alternatief om bij regionale schuttersfestijnen naar een andere plek te verhuizen wordt niet omarmd.

Over de locatie van Sint Hubertus is discussie ontstaan omdat het schootsveld in het toekomstig natuurgebied van het project Grensmaas ligt. Inmiddels is er in de raadsvergadering van donderdag 22 september unaniem een motie aangenomen, waarin burgemeester en wethouders krijgen opgedragen om in overleg met alle partijen zodanig maatwerk te ontwikkelen dat Sint Hubertus toch op het huidige schietterrein kan blijven. Volgens de motie moet er naar balans worden gezocht tussen natuurontwikkeling en cultureel erfgoed.

Pionier met pensioen

Hij is een van de pioniers bij de uitvoering van een reeks grindprojecten in Limburg. Asselt, Stevenweert en Ohé en Laak (Stevol) zijn daar maar een paar voorbeelden van. Na 44 jaar zit het werk erop. Peter Orta, uitvoerder technische dienst van het project Grensmaas, gaat met pensioen. ,,Ik heb een mooie tijd gehad. Als het kon, zou ik het zo weer over doen", zegt Peter.

grensmaas

Peter Orta

De Stevensweertenaar is trots op de effecten van de grindwinning. De toegevoegde waarde in de vorm van mooie natuur. Hij heeft z'n hart met name verpand aan het Stevolgebied met de Hompesche Molen en de Molenplas. De natuur in dat gebied, begraasd door Galloway runderen en Konikpaarden, heeft hij vastgelegd in meerdere films die op YouTube zijn terug te vinden.

Zijn passie voor de grindwinning reikt verder. Jarenlang maakt en verzamelt hij al foto's van de grindwinning in Limburg. Inmiddels heeft hij zo'n uitgebreide collectie van historisch beeldmateriaal dat er contacten zijn met onder meer het Streekmuseum in Stevensweert om het publiek kennis te laten maken met die verzameling.

Orta, ook baggermolenbaas geweest, staat trouwens bekend als een uiterst sociaal en aimabel mens die altijd de samenwerking opzoekt. Zijn oordeel over het project Grensmaas? ,,Een voorbeeldproject als het gaat om de samenwerking met bewoners en omgeving. Het motto zeggen wat je doet en doen wat je zegt is ijzersterk omdat het ook in de praktijk wordt gebracht."

Wat brengt het pensioen? Peter Orta: ,,Filmen, reizen en gewoon veel leuke dingen doen met moeder de vrouw

Nieuwe brochure Grensmaas nu te krijgen

De nieuwe brochure van het project Grensmaas is klaar. Het boekwerkje van bijna 40 pagina's is deze week in een oplage van 7500 exemplaren van de drukpers gekomen.

De drie hoofddoelstellingen van het project: hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning, komen uitgebreid aan bod. Bewoners doen hun zegje over hun ervaringen met de uitvoering tot nu toe en er wordt teruggeblikt op de overstromingen van 1993 en 1995 die de directe aanleiding waren voor het project Grensmaas.

grensmaas
De nieuwe brochure

Consortium laat ook het smalste stukje Nederland beleven

Consortium Grensmaas is zondag 9 oktober present bij de Beleeffietsdag 2016 in Echt-Susteren; het smalste stukje van Nederland.

Deelnemers aan die fietstocht beleven op hun routes van 20 of 50 kilometer de mooiste en meest interessante plekjes en monumentale gebouwen in die gemeente. Er zijn vier start- en halteplaatsen op de route, waaronder café-zaal In de Keet, het gemeenschapshuis in Ilikhoven. Consortium Grensmaas toont daar vanaf 11 uur een doorlopende presentatie van het werk aan de Maasoevers tussen Maastricht en Roosteren. Voor bezoekers is er de nieuwe brochure van Consortium Grensmaas.

College Maastricht op werkbezoek

De belangstelling voor de uitvoering van het project Grensmaas blijft onverminderd groot. Ook in bestuurlijke kringen.

Zo waren burgemeester en wethouders van Maastricht dinsdag 20 september op werkbezoek in Itteren. In Kasteelhoeve Hartelstein kregen ze een toelichting op de uitvoering en vervolgens konden ze in de haven een kijkje nemen op verwerkingsinstallatie De Rotterdam. Met name burgemeester Annemarie Penn-te Strake was onder de indruk van het grootschalige karakter van het werk. Met een boot ging het vervolgens weer richting Maastricht, waarbij ook de locatie Bosscherveld in het vizier kwam.

grensmaas
Het college van B en W van Maastricht met Consortiumdirecteur Kees van der Veeken in het midden

Fietspad Geulle klaar

Het fietspad tussen Voulwames en Geulle aan de Maas is klaar. Het pad vormt de toekomstige verbinding van de recreatieve fietsroute tussen Geulle, Itteren, Borgharen en Maastricht. Er moeten nog verkeersborden worden gemaakt om fietsers vanuit Bunde ook attent te maken op het pad.

Overigens zal het nog tot eind 2018 duren voordat het fietspad echt als een routeschakel functioneert. Tot die tijd is Consortium Grensmaas nog aan het werk in Itteren.

De aanleg van het fietspad maakt deel uit van afspraken tussen de gemeente Meerssen, de bewoners en het Consortium.

Mooie beelden van Grensmaas

Gewoon effe genieten van mooie beelden van de Grensmaas? Kijk dan eens op www.dwaalfilm.eu.

De locaties Meers, Itteren en Borgharen komen volop aan bod met filmpjes die je met één druk op de knop kunt instellen op het gewenste perspectief, zodat je daadwerkelijk kunt dwalen. Inmiddels is ook Voulwames en met name de monding van de Geul aan de reeks dwaalfilmpjes toegevoegd. Met grindbanken die komen en gaan en de bever die daar ook zijn intrek heeft genomen.

grensmaas
De monding van de Geul bij Voulwames met op de achtergrond de rivierverruiming en werklocatie in Itteren

Natuurontwikkeling

Hoe ontwikkelt de vegetatie zich op de locaties van het project Grensmaas?

Om daar een beeld van te krijgen heeft het Consortium opdracht gegeven tot luchtfoto's en detailopnames van de natuurontwikkeling in onder meer Itteren, Borgharen en Geulle aan de Maas. Dat levert fraaie panorama's op. Niet alleen van de natuur maar ook van de nieuwe gedaante van de Maas.

grensmaas
Een fraai beeld van de rivierverruiming in Geulle aan de Maas


grensmaas
De natuurontwikkeling in Borgharen

Voortgang

De hoogwaterbrug tussen Visserweert en Illikhoven gaat binnen enkele weken open voor het verkeer. Consortium Grensmaas gaat daarna meteen met het grondverzet van start. In afstemming met de gemeente komt er nog een officiële opening waarbij ook de inwoners van de twee dorpen worden betrokken.

Ook in Trierveld wacht in oktober een belangrijk moment; de werkhaven wordt in de derde, of vierde week van oktober met water gevuld. Dat neemt ongeveer veertien dagen in beslag. Medio november wordt de doorvaart naar het Julianakanaal gegraven en begin 2017 komt de verwerkingsinstallatie Rotterdam naar Trierveld. In april 2017 begint de grindveredeling.

In Itteren is de rond de werkhaven de laatste fase van de grindwinning aangebroken. In april, of mei 2017 start Consortium Grensmaas met de aanleg van het passeervak dat de scheepvaart in het Julianakanaal meer manoeuvreerruimte biedt.

grensmaas
Een actuele luchtfoto van de locatie Trierveld

grensmaas
Wethouder Peter Pustjens (rechts) en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas
op de hoogwaterbrug met op de achtergrond de rivierverruiming

grensmaas
De aanleg van de brug is al ver gevorderd

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Rijkswaterstaat, Flying Eye en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter