klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken

grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief: november 2016

De Brök (I)

'San Francisco heeft z'n Golden Gate Bridge. Rotterdam z'n Erasmusbrug. En Illikhoven en Visserweert staan nu op de kaart met De Brök.'

Wethouder Peter Pustjens van de gemeente Echt-Susteren liet er vrijdag 28 oktober in zijn toespraak tijdens de officiële opening van de eerste hoogwaterbrug in Limburg geen twijfel over bestaan. Hij is reuzetrots op de brug die Consortium Grensmaas al eerste mijlpaal van de uitvoering van het project Grensmaas op de noordelijke locaties heeft aangelegd.

Ook de inwoners van beide Maasdorpen zijn in hun nopjes met de brug die niet alleen een fraai panorama biedt van de rivierlandschap, maar met haar slanke silhouet ook mooi in de omgeving past. ,,Ik vind het allemaal geweldig", zo verklaarde de 85-jarige Har Penders uit Illikhoven. Als oudste inwoner mocht hij samen met de 2-jarige Tom Ubachs, de jongste telg uit beide dorpen, het naambord van De Brök onthullen.

grensmaas

De oudste en de jongste inwoner van Visserweert en Illikhoven onthulden het naambord van de hoogwaterbrug

grensmaas

Limburgse doedelzakspelers en de schutterij van Illikhoven zorgden voor een kleurrijk beeld tijdens de opening

De Brök (II)

Enkele momenten eerder was wethouder Pustjens met een dumper van 40 ton al door het lint gegaan als eerste openingshandeling. Met de onthulling van het naambord werd de brug ook officieel voor het verkeer voor geopend verklaard.

Nagenoeg heel Visserweert en Illikhoven waren uitgelopen om getuige te zijn van de opening die werd opgeluisterd door schutterij St. Gregorius en de doedelzakspelers van de piperband Aldenghoor, die haar roots mede in Visserweert heeft. Directeur Kees van der Veeken kondigde aan dat de inwoners ook bij de resterende uitvoering kunnen blijven rekenen op een open houding van- en korte lijnen naar Consortium Grensmaas. De aanleg van de brug en de voortgang van het werk in Koeweide en Trierveld in Sittard-Geleen kregen in de laatste week van oktober overigens veel aandacht in de lokale, regionale en provinciale media.

grensmaas

Wethouder Pustjens ging als openingshandeling met een dumper door het lint

Haven gevuld

Het duurde zo'n tien dagen, maar begin november was de nieuwe werkhaven in Trierveld gevuld met water. In die periode werd ongeveer een miljoen kuub water uit het Julianakanaal overgeheveld naar de haven, die 550 bij 225 meter meet en zo'n zes tot tien meter diep is. Dat hevelen moest geleidelijk gebeuren om te voorkomen dat het waterpeil van het Julianakanaal zou dalen.

In december wordt de doorvaart naar het Julianakanaal gegraven, zodat schepen rechtstreeks van het kanaal de haven binnen kunnen varen. Vanuit die haven wordt de komende jaren 35 miljoen ton zand en grind vervoerd naar afnemers in het hele land. Dat zijn 35.000 tot 40.000 scheepsladingen. Dat betekent dat Consortium Grensmaas ongeveer de helft van het scheepvaartverkeer op het Julianakanaal voor z'n rekening neemt.

grensmaas
De nieuwe haven in Trierveld

Dassentunnel

In opdracht van Consortium Grensmaas start eind deze maand de installatie van een dassentunnel aan de brug over het Julianakanaal in Elsloo. De tunnel is 110 meter lang en bestaat feitelijk uit een kunststof buis die aan de brug wordt bevestigd. De tunnel is bedoeld om het leefgebied van de das te vergroten.

Voor de werkzaamheden wordt de brug tot aan kerst tijdens werkdagen afgesloten voor autoverkeer. Voor de bevestiging van de tunnel moet een kraan worden ingezet. De inwoners worden via een publicatie in het weekblad geïnformeerd over de tijdelijke verkeersmaatregel.

Internationale pluim (I)

Consortium Grensmaas krijgt van internationale wetenschappers een dikke pluim voor de wijze waarop het de inwoners van Itteren en Borgharen aan de hand heeft meegenomen bij de uitvoering van het project Grensmaas.

Met name de open dialoog in de klankbordgroepen die het Consortium op elke werklocatie gestalte heeft gegeven, krijgt complimenten in het onderzoek Social and civic capacity for flood mitigation, dat vorige maand onder auspiciën van de Vrije Universiteit in Amsterdam en met steun van de Europese Unie is gepubliceerd.

De onderzoekers wijzen op het grote belang van de klankbordgroep in Itteren en Borgharen, waarin bewoners periodiek met het Consortium, maar ook met vertegenwoordigers van de overheid praten over de hoogwaterbescherming. Dat podium is volgens de wetenschappers vooral belangrijk als bindmiddel tussen lokale gemeenschappen en de overheid, maar draagt ook bij aan het bewustzijn dat er altijd een risico blijft op een nieuwe overstroming.

grensmaas
Het werk in Itteren is in de laatste fase beland

Internationale pluim (II)

Dat bewustzijn bij de inwoners vervaagt meer en meer omdat de laatste overstroming inmiddels 21 jaar geleden is en de bevolking het idee heeft dat het met alle ingrepen van het project Grensmaas nu veilig is.

De onderzoekers betreuren het dan ook dat de klankbordgroepen worden opgeheven als het werk van Consortium Grensmaas is afgerond en oordelen dat het waardevol is in de toekomst een soortgelijk platform van de grond te krijgen. Daarbij wordt ook gewezen op de samenwerking tussen de inwoners van Itteren en Borgharen in de klankbordgroep om de nieuwe Grensmaasnatuur zo goed mogelijk te ontsluiten.

Voor het onderzoek hebben wetenschappers gesprekken gevoerd met tientallen vertegenwoordigers van overheden als provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat en inwoners van Itteren en Borgharen. Het onderzoek krijgt volgend jaar een vervolg met een zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe je de participatie van inwoners kunt verbreden, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een nieuwe overstroming.

Voortgang

De eerste fase van de uitvoering van het project Grensmaas in Urmond is afgerond. Consortium Grensmaas heeft in Urmond Noord oeverbestorting aangebracht en een beperkte rivierverruiming uitgevoerd. Die werkzaamheden zijn op verzoek van de Vlaamse overheid vervroegd, om de effecten van de hogere stroomsnelheid in de Maas te beperken. De rivierverruiming en de natuurontwikkeling in Urmond Zuid starten in 2021.

Inmiddels is ook het werk in Bosscherveld weer opgestart. De dekgrond is afgegraven tot op de grindlaag. Het resterende gebied wordt onder water gezet, zodat baggermolen De Friesland aan de slag kan.

In Itteren concentreert het laatste restant van de grindwinning zich rond de werkhaven. Consortium Grensmaas is inmiddels bezig met de eerste engineering voor de aanleg van het passeervak in het Julianakanaal dat deels op de huidige locatie van de werkhaven is geprojecteerd.

De uitvoering van de hoogwaterbescherming in Sittard-Geleen ligt voor op de schema. Inmiddels is de vereiste 30 procent van de stroomgeulverbreding en oeververlaging in Koeweide gereed.

grensmaas
De uitvoering in Bosscherveld is weer volop aan de gang

grensmaas
De rivierverruiming in Trierveld/Koeweide

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Jos Ruijters en Flying Eye

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter