grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: maart 2016

Rivierverruiming succesvol (I)

De ingrepen van Consortium Grensmaas voor een betere hoogwaterbescherming langs de Zuid-Limburgse Maasoevers zetten nu al zoden aan de dijk.

In het stroomgebied van de Maas bij Borgharen, Itteren en Geulle aan de Maas is het waterpeil bij hoogwater 60 tot 80 centimeter minder hoog dan voor de rivierverruiming. Die dorpen houden het nu droog bij overstromingen zoals in 1993 en 1995.

Ook Maastricht profiteert van de ingrepen. Daar valt het Maaspeil bij hoogwater minstens 20 centimeter lager uit dan voor de start van het project Grensmaas.

Dat blijkt uit kwartaalanalyses van het hydraulisch bureau AHA in opdracht van Rijkswaterstaat.

Ron Agtersloot van AHA: ,,Het is onmiskenbaar dat de ingrepen van het Consortium al een behoorlijk positieve invloed hebben op de waterstanden. Die effecten worden overigens stroomafwaarts snel geringer, omdat daar de ingrepen langs de Maas nog moeten beginnen."

grensmaas
Borgharen als onderdeel van een gigantische waterzee in 1993.
Bij een soortgelijke hoogwatergolf blijft het dorp nu droog.

Rivierverruiming succesvol (II)

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas is verheugd over de uitkomsten van de onderzoeken.

,,We hadden eerder al signalen gekregen van de omgeving dat mensen duidelijk konden merken, dat het water minder hoog reikt in natte periodes. Dat wordt nu ook met cijfers gestaafd. En dat is belangrijk. Een betere hoogwaterbescherming is voor de inwoners toch het belangrijkste onderdeel van ons project."

De komende jaren gaat het Consortium ook met de rivierverruiming, aanleg van hoogwatergeulen en kadeversterkingen aan de slag in plaatsen als Nattenhoven, Grevenbicht, Schipperskerk en Visserweert. Ook in Meers wordt er nog volop gewerkt aan de hoogwaterbescherming.

Contractueel is vastgelegd dat de bevolking van het gebied tussen Maastricht en Roosteren op 1 januari 2018 vijf keer minder risico op een overstroming zal lopen dan voor de start van het project Grensmaas.

Passie voor water (I)

Passie voor het water. Dat is een van de kenmerkende eigenschappen van Alphons van Winden.

In het dagelijks leven geeft hij adviezen over natuurontwikkeling langs de Nederlandse beken, rivieren en de kust. Van Winden stond bijvoorbeeld ook mede aan de wieg van de plannen voor de natuurontwikkeling van het project Grensmaas. ,,Een heel bijzonder project. Met een gigantische omvang en pure win, win en nog eens winsituaties. Voor de inwoners die meer veiligheid krijgen, voor de natuur en natuurlijk ook voor de Limburgse economie."

Maar het water heeft Alphons ook in zijn vrije tijd in de greep. Sinds de overstromingen van 1993 en 1995 houdt hij de waterstanden van de grote rivieren in Nederland nauwgezet bij. Inmiddels al twintig jaar lang. Op zijn website waterpeilen.nl analyseert hij ook met regelmaat de schommelingen van de waterstanden in Maas, Rijn en Waal.

 
ad van mierlo

Alphons van Winden:
,,Project Grensmaas kent alleen maar winsituaties."

Passie voor water (II)

Alphons van Winden is vooral gefascineerd door de relatie tussen de neerslaghoeveelheden en de waterstanden. Hij geeft ook een verwachting van de waterstanden in Maas en Rijn door actuele gegevens van hoogwaters te vergelijken met gearchiveerde waterstanden uit het verleden.

Alphons van Winden: ,,Mijn passie voor het water vloeit eigenlijk voort uit mijn activiteiten als weer-amateur. In mijn jeugd verzamelde ik al alle mogelijke gegevens over het weer. Daar zijn nu de waterstanden bijgekomen."

Van Winden kijkt inmiddels ook wat verder in de toekomst. De klimaatverandering die eraan zit te komen met meer regenval en langere droge periodes. ,,Ik ga de ontwikkelingen in en langs de rivieren ook in het perspectief van die klimaatverandering plaatsen."

Ook Alphons van Winden komt trouwens tot de conclusie dat de ingrepen van Consortium Grensmaas al forse effecten hebben. ,,De nuchtere cijfertjes bewijzen het. En dat is natuurlijk uiterst positief."

Consortium Grensmaas de boer op

Met het oog op de naderende uitvoering van de noordelijke locaties gaat Consortium Grensmaas de komende dagen op bezoek in de Maasdorpen Nattenhoven, Obbicht, Grevenbicht. Schipperskerk en Illikhoven/Visserweert. Bewoners krijgen tekst en uitleg over de uitvoering, waaronder ook de kadeversterking.

Het schema van de infoavonden/inloopuurtjes:

  • Woensdag 2 maart vanaf 19 uur inloopuurtje in In de keet in Illikhoven
  • Donderdag 3 maart vanaf 19 uur inloopuurtje in De Keet in Schipperskerk
  • Maandag 7 maart vanaf 19.30 uur infoavond in Oos Hoes in Grevenbicht
  • Dinsdag 8 maart vanaf 19.30 uur infoavond in de Harmoniezaal in Obbicht
  • Donderdag 10 maart vanaf 19.30 uur infoavond in café-zaal Lombok Nattenhoven

De bewoners van die dorpen zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.

grensmaas
De inwoners krijgen ook alle actuele informatie over de locatie Trierveld

Kaartverkoop Grensmaasopera gestart

De kaartverkoop voor de Grensmaasopera is anderhalve week geleden van start gegaan.

De Limburgse media hebben inmiddels de nodige publiciteit besteed aan de opera die in de weekenden van 13 en 20 mei zes keer wordt uitgevoerd op de werklocatie in Itteren. Zoals eerder gemeld worden bezoekers per boot vanuit Maastricht naar de werkhaven in Itteren gebracht waar een programma van een kleine twee uur van start gaat met muziek en zang. 

Voor nadere info: www.ragen.nl.  Op die site kunnen ook kaartjes via de ticketservice van de VVV Zuid-Limburg worden besteld.

grensmaas
De werkzaamheden in Itteren

Voortgang

De werkzaamheden in het Trierveld stagneren al enkele weken door de aanhoudende regenval. Door het hoge grondwaterpeil kan bijvoorbeeld de aanleg van de werkhaven nog niet worden afgerond. Consortium Grensmaas heeft wel besloten om op maandag 7 maart 2016 te beginnen met de aanleg van de doorvaart naar het Julianakanaal. Met ingang van die datum is de Parallelweg afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroute loopt via Holtum en Buchten.

Vanaf maandag 14 maart 2016 starten ook de voorbereidende werkzaamheden op de locatie Visserweert/Illikhoven. In verband met het verleggen van rioolleidingen en de start van de aanleg van de hoogwaterbrug wordt de weg Visserweert voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Ruitersbaan.

Op de locatie in Itteren is Consortium Grensmaas in de weer met het laatste deel van de rivierverruiming. In Itteren gaat ook de zand- en grindproductie gewoon door.

grensmaas
grensmaas
Het door en door natte werkterrein in Trierveld
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Flying Eye, Reen van Beek en Consortium Grensmaas
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter