grensmaas
grensmaas

Extra nieuwsbrief: maart 2016

Veel ontwikkelingen rond (de uitvoering van) het project Grensmaas. Daarom deze extra nieuwsbrief.

Recreatievijver

De contouren van de recreatievijver ten zuiden van Itteren zijn al duidelijk zichtbaar. Door de hoge grondwaterstand moeten kranen en dumpers in het water opereren.

De graafwerkzaamheden duren nog tot het einde van dit jaar. Klik hier voor een filmpje van Flying Eye over de werkzaamheden.

grensmaas

Consortium de boer op

Het initiatief van Consortium Grensmaas om op kernenniveau het gesprek aan te gaan met de inwoners, is positief ontvangen.

In Nattenhoven, Grevenbicht en Obbicht hebben 7, 8 en 10 maart bijna 300 inwoners de infoavonden over de uitvoering van het project Grensmaas in hun dorp bezocht. De sfeer was goed en de houding coöperatief. De infoavonden hebben geleid tot nadere afspraken met de inwoners en de toezegging dat het Consortium voor de daadwerkelijke start van de uitvoering opnieuw op bezoek komt. De presentaties van de infoavonden zijn nog eens na te lezen op www.grensmaas.nl.

De inloopuurtjes in Illikhoven en Schipperskerk zijn een week eerder door ongeveer 50 mensen bezocht. De bewoners werden bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rond de voorbereidende werkzaamheden.

Struinkaart Borgharen gepresenteerd

In Kasteelhoeve Hartelstein is donderdag 3 maart de allereerste wandelkaart van het RivierPark Maasvallei aan Nederlandse zijde gepresenteerd. Het natuurgebied van Borgharen staat centraal op die kaart.

De kaart is een coproductie van Staatsbosbeheer, Ark en het Regionaal Landschap Kempen Maasland. Behalve een fraai overzicht van het natuurgebied Borgharen, waar enkele jaren geleden de horizon nog werd bepaald door graafmachines en dumpers van Consortium Grensmaas, biedt de kaart ook een overzicht van de Maasvallei tussen Elsloo en Maastricht, veel toeristische wetenswaardigheden en informatie over oude streekcultuur en nieuwe riviernatuur.

Kirsten Nievelstein van Staatsbosbeheer overhandigde de eerste exemplaren van de struinkaart aan wethouder Gerdo van Grootheest van Maastricht en schepen Christel Gorissen van Lanaken. Beide bestuurders lieten zich lovend uit over de natuurontwikkeling aan beide Maasoevers.

De kaart kost 3 euro en is onder meer te koop bij de VVV-winkels in Zuid-Limburg en via de webshop van RivierPark Maasvallei.

grensmaas

De struinkaart van Borgharen

Boomplantdag in Schipperskerk

85 Scholieren van basisschool het Avontuur in Buchten en Swentibold in Born hebben woensdag 16 maart met vereende krachten ongeveer 1750 bomen en struiken geplant aan de zuidrand van Schipperskerk.

De wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen van de gemeente Sittard-Geleen staken ook de handen uit de mouwen tijdens de boomplantdag. Meekels hield de kinderen het belang van groen voor en vertelde ook kort iets over de toepassingen van grind. Dat was niet zomaar. De bomen en struiken maken deel uit van een groengordel, inclusief wandelpaden, die Consortium Grensmaas in overleg met de bewoners van Schipperskerk heeft gerealiseerd.

grensmaas
De wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen van Sittard-Geleen aan het werk tussen de schooljeugd van Born en Buchten

Schutterij Nattenhoven kan blijven schieten

De schutterij Sint Hubertus uit Nattenhoven kan gewoon blijven zitten én schieten op haar huidige locatie aan de oevers van de Maas. Dat is de uitkomst van overleg tussen Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten en de gemeente Stein. Alleen als de schutterij regionale, of provinciale schuttersfestijnen organiseert, moeten de schutters uitwijken naar een van de terreinen in het agrarisch gebied aan de oostzijde van het dorp.

Sint Hubertus luidde eind vorig jaar de noodklok. Het terrein van de schutterij ligt in het toekomstige natuurgebied van het project Grensmaas, het RivierPark Maasvallei. De schutterij vreesde te moeten verdwijnen.  Dat doemscenario is verleden tijd. Alle partijen zijn tevreden met het compromis dat nu uit de bus is gekomen.

Uitkijkpunt Trierveld al in trek

Het uitkijkpunt in Trierveld aan de noordrand van Schipperskerk is pas enkele weken geleden geopend voor het publiek, maar trekt nu al honderden wandelaars en fietsers.

Met name in de weekenden is het er een drukte van belang. Vanaf het uitkijkpunt hebben de recreanten een imposant uitzicht op de werklocatie Trierveld.

grensmaas
Het uitkijkpunt met een infobord dat verduidelijkt waar het allemaal om draait in het Trierveld en Koeweide.

Voortgang

De grindwinning concentreert zich in Itteren. De regenval van de afgelopen weken maakt het onmogelijk om echte voortgang te boeken op de locatie Trierveld.

Inmiddels zijn wel de voorbereidende werkzaamheden gestart met het oog op de aanleg van de doorvaart van het Julianakanaal naar de werkhaven. De afsluiting van de Parallelweg tussen Schipperskerk en Illikhoven heeft niet tot noemenswaardige problemen geleid. Inmiddels zijn er in Illikhoven/Visserweert ook verkeersmaatregelen genomen in verband met werkzaamheden aan het riool en de voorbereidingen voor de aanleg van de hoogwaterbrug.

grensmaas
De grindwinning in Itteren
De foto's/afbeeldingen in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Consortium Grensmaas, Flying Eye en Ark
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter