klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken

grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: juli 2016

Internationaal onderzoek

Hoe weerbaar zijn de inwoners van Itteren en Borgharen als er in de toekomst toch nog een overstroming plaatsvindt? Hoe is de organisatiegraad van de bevolking? En hoe kan de overheid de inwoners bewust houden dat het ondanks alle maatregelen om de rivier beter te beveiligen, toch nog een keer mis kan gaan?

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft in Itteren en Borgharen onderzoek gedaan, dat antwoord moet geven op die vragen. Het onderzoek maakt deel uit van het zogenaamde CAPFLO-project (local resilience capacity building for flood mitigations). Dat internationale project wordt in vijf Europese landen uitgevoerd. Behalve in Limburg, wordt er ook onderzoek verricht in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Voor het onderzoek in Itteren en Borgharen zijn er vraaggesprekken met inwoners en vertegenwoordigers van onder meer de gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat en ook Consortium Grensmaas gevoerd. Het onderzoek duurt tot 2017.

De Italiaanse wetenschapper Stefania Munaretto is bij het onderzoek in Itteren en Borgharen betrokken. Ze is beducht dat na het vertrek van Consortium Grensmaas de aandacht voor de overstromingsrisico's snel vermindert. ,,Het zou goed zijn als de overheid, of een particuliere organisatie met de inwoners blijft communiceren. Het Consortium heeft bewezen dat dat werkt."

grensmaas

Itteren vanuit de lucht

Recreatievijver krijgt gestalte

De recreatievijver ten zuiden van Itteren krijgt gestalte. De graafwerkzaamheden zijn afgerond en de afwerking van het gebied is volop bezig. Consortium Grensmaas praat bewoners en een delegatie van Visstandverbetering Maas op korte termijn bij over de realisatie van de recreatievijver.

De recreatievijver vervangt de oude visvijver in de Itterense Weerd, die nu deel uitmaakt van de rivierverruiming. Langs de nieuwe vijver komt een wandelpad en een visstek. Het is de bedoeling dat de vijver ook deel gaat uitmaken van het RivierPark Maasvallei. Vanuit de Grensmaasnatuurgebieden in Itteren en Borgharen moeten wandelaars straks ook een ommetje kunnen maken rond de vijver.

Bij de hoofdentree wordt een groene parkeerplaats aangelegd met ruimte voor tien auto's. Zoals het er nu naar uitziet, is de recreatievijver in oktober klaar.

grensmaas

De recreatievijver in Itteren

Consortium de boer op

Consortium Grensmaas gaat deze maand weer de boer op. In Maasband en Meers staan op 21 en 26 juli infoavonden op stapel om de bewoners bij te praten over de kadeversterkingen die voor volgend jaar op de planning staan. De inwoners worden ook geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond de uitvoering van het project Grensmaas.

De locatie Meers wordt overigens uitgevoerd door de firma L'Ortye, als regionale partner in het Consortium. L'Ortye is al sinds 1972 bezig met de zand- en grindwinning in Meers. De onderneming zorgt, onder de vleugels van Consortium Grensmaas, ook voor de rivierbeveiliging en natuurontwikkeling. L'Ortye werkt bij de uitvoering in goede harmonie samen met de bevolking.

De inwoners van Meers en Maasband zijn inmiddels via een persoonlijke brief uitgenodigd voor de infoavonden.

grensmaas

De locatie Meers

Consortium Grensmaas scoort goed in enquête

De inwoners van Zuid-Limburg zijn erg tevreden over de wijze waarop ze geïnformeerd worden over het werk aan de Maas. 79 Procent van de inwoners geeft aan dat ze goed betrokken worden bij de ontwikkelingen rond de uitvoering. Die informatievoorziening is een van de taken van Consortium Grensmaas bij de uitvoering van het project Grensmaas.


In het overstromingsgebied van de Maas van Eijsden tot Den Bosch is 59 procent van de inwoners te spreken over die communicatie. In Midden-Limburg daalt dat percentage tot 48 procent.

Dat zijn enkele uitkomsten van de enquête die in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken is gehouden over de maatregelen in en langs de Maas om nieuwe overstromingen te voorkomen. De uitkomsten werden gisteren gepresenteerd bij de oplevering van de rivierverruiming van het project Zandmaas in Midden- en Noord-Limburg. Dat project behelsde de aanleg van drie hoogwatergeulen, twee retentiebekkens en de verdieping en verbreding van de rivierbedding. Het werk heeft 204 miljoen euro gekost.

grensmaas
Dit was in december 1993 en januari 1995 het trieste beeld in duizenden woonkamers in Limburg

Enquête II

Een opmerkelijke uitkomst van de enquête is dat de betrokkenheid van de bevolking bij de rivierbeveiliging minimaal is.

Die schommelt rond de zeven procent. Het bewustzijn van het risico dat morgen opnieuw een overstroming kan plaatsvinden, is bijna 23 jaar na de overstroming van 1993 nauwelijks nog aanwezig.
Slechts 21 procent van de bewoners heeft na de overstromingen van 1993 en 1995 de woning aangepast (bijvoorbeeld tegels in plaats van houten vloer) om met minder schade opgezadeld te worden na een nieuwe confrontatie met het Maaswater.

De overgrote meerderheid van de inwoners, 95 procent, denkt er trouwens niet over om zich te laten verjagen door de Maas. Het woongenot langs de rivier vinden ze belangrijker dan het resterende risico op een nieuwe overstroming. Dat risico is al een stuk kleiner door de ingrepen in het kader van de Maaswerken en het project Grensmaas. De huidige veiligheid waarderen ze met een mooie 8,1. Overigens gaat 75 procent van de inwoners ervan uit dat de komende 50 jaar aanvullende maatregelen nodig zijn om de Maas in toom te houden.

grensmaas
Aanbrengen bentonietmatten in haven Trierveld

Voortgang

Consortium Grensmaas kan weer volop voortgang in de uitvoering boeken nu de extreme regenperiode voorbij lijkt.

De grindproductie concentreert zich daarbij onverminderd in Itteren. De voorbereidende werkzaamheden in Trierveld/Koeweide en Visserweert focussen zich op de afronding van de aanleg van de werkhaven en de hoogwaterbrug in Visserweert. Voor een filmpje over het plaatsen van de bentonietmatten in de haven klik hier. Die matten zorgen voor een waterdichte afsluiting van de haven.

Inmiddels is Consortium Grensmaas ook gestart met de uitvoering in Urmond-Noord. Die voorziet in beperkte rivierverruiming en het aanbrengen van oeverbestorting.

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Ark, Flying Eye, Peter Wijnands en Roger Wijsen.
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter