grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: februari 2016

Oplossingen (I)

Ooit verkondigde de landbouworganisatie LLTB dat het project Grensmaas betekent dat zo'n 25 agrarische bedrijven het veld zouden moeten ruimen. ,,Uiteindelijk is er geen enkel bedrijf gedwongen moeten stoppen. We zijn erin geslaagd alle landbouwers compenserende gronden aan te bieden. Per saldo hebben bedrijven zelfs nog kunnen uitbreiden."

Aan het woord is Ad van Mierlo (70). Wie kent hem niet in de agrarische wereld in Zuid-Limburg? Rentmeester uit Susteren. Al jarenlang in de weer met grondaankopen om de uitvoering van het project Grensmaas mogelijk te maken. Nog een handvol aankopen resteren en dan is de cirkel rond.

Oplossingen (II)

Van Mierlo is er trots op dat al die grondaankopen tot nu toe zonder onteigening gestalte hebben gekregen. ,,Je bent toch de boodschapper van slecht nieuws. Je moet landbouwers en ook particuliere grondeigenaren verkondigen dat we hun grond nodig hebben. Mijn insteek daarbij is altijd geweest dat we als partijen samen naar oplossingen moeten zoeken.

Samen creatief naar mogelijkheden kijken om bedrijven elders aan grond te helpen. Maatwerk leveren en vooral in goed overleg blijven. Kijken waar je kunt helpen in plaats van aan te koersen op een onteigening. En dat is vooral gelukt, dankzij de onderhandelingsruimte die ik altijd van het Consortium heb gekregen."

 
ad van mierlo
Ad van Mierlo

Infobord en uitkijkpunt Trierveld/Illikhoven

Consortium Grensmaas heeft bij gemeenschapshuis In de Keet in Illikhoven een bord geplaatst met informatie over de uitvoering op de locaties Trierveld/Koeweide en Visserweert/Illikhoven. Een soortgelijk bord staat ook bij het uitkijkpunt in Trierveld.

De grootschalige ingrepen, die zich tot nu toe vooral concentreren in Trierveld, ten noorden van Schipperskerk, trekken belangstellenden uit heel Limburg. Mensen die vaak zomaar spontaan de werklocatie komen bekijken om de ontwikkelingen te volgen.

Inmiddels is ook het uitkijkpunt in Trierveld aangelegd. Net als in Borgharen, Itteren en Geulle aan de Maas komt Consortium Grensmaas met dat uitkijkpunt tegemoet een verzoeken van inwoners om een plek te creëren die een mooi panorama biedt van de werkzaamheden.

Met de inwoners van Illikhoven is afgesproken dat er ook een uitkijkpunt komt. Dat wordt aangelegd nabij gemeenschapshuis In de Keet.

grensmaas
Het infobord bij het gemeenschapshuis in Illikhoven

De Grensmaas spreekt

Consortium Grensmaas is druk in overleg met de stichting Ragen over een goede afstemming van de organisatie van de landschapsopera De Grensmaas spreekt die in de weekeinden van 13 en 20 mei in totaal zes keer wordt uitgevoerd.

Het programma staat in grote lijnen vast. Het evenement begint trouwens in Maastricht waar toeschouwers worden ingescheept op een boot. De boot brengt bezoekers via de sluis van Borgharen naar de werkhaven in Itteren. Enkele bijzondere onderdelen? Een ballet van dumpers (trucks) of kranen, een aubade aan het Vlaamse dorpje Herbricht, pal tegenover Voulwames en muziekuitvoeringen waarbij een van de verwerkingsinstallaties mede voor de klank zorgt. De uitvoering duurt zo'n anderhalf tot twee uur.

De zes uitvoeringen kunnen gevolgd worden door maximaal 2200 toeschouwers. Over de kaartverkoop en prijzen volgt nog nadere info.

Imposant

De verwerkingsinstallatie de Merwede heeft tijdelijk voor onderhoud aan de kant van de werkhaven in Itteren gelegen. Fotograaf Reen van Beek greep die gelegenheid aan om een indrukwekkend beeld te maken van de installatie. De foto toont vooral de imposante afmetingen van de Merwede.

grensmaas
Onderhoud aan de Merwede

 

Winterresidentie

In de geluidswal die Schipperskerk afschermt van de werkzaamheden op de locatie Trierveld wordt een winterslaapplaats gebouwd voor vleermuizen. Het onderdak bestaat uit een aantal betonelementen die ingemetseld worden, toegangsopeningen voor de vleermuis en een deur voor incidentele controle door de mens.

Consortium Grensmaas neemt die maatregel als alternatieve huisvesting voor vleermuizen die gesignaleerd zijn in een boerderij aan de Ruitersdijk en twee woningen aan de Dijk in Grevenbicht. Die moeten wijken voor de uitvoering van het project Grensmaas. De winterslaapplaats is gelanceerd na overleg met de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen.

Na afloop van de werkzaamheden, volgens de huidige planning in 2025, wordt bekeken of het vleermuisonderdak als een soort faunatorentje in het landschap behouden kan blijven.

grensmaas
Luchtopname van de locatie Trierveld

Voortgang

De grindwinning in Itteren is gevorderd tot nabij het voordepot en Kasteelhoeve Hartelstein. De Itterense Weerd is volgens ontwerp ontgraven met uitzondering van het hoogwaterdepot. In mei is de grindwinning in dat gebied afgerond en kan de werkweg, net als de brug over de Geul, worden verwijderd.

Afhankelijk van de grondwaterstand start in maart de grindwinning op de locatie van de toekomstige recreatievijver ten zuiden van Itteren.

In Trierveld gaat het grondverzet in hoog tempo door en komt de aanleg van de doorvaart van het Julianakanaal naar de werkhaven dichterbij.

Volgens afspraak met de gemeente Sittard-Geleen en de inwoners is in Schipperskerk inmiddels ook gestart met de aanleg van een wandelpad langs de Parallelweg. Ook worden er op korte termijn zo'n 1500 bomen en struiken geplant als onderdeel van de tweede fase van het groenplan voor Schipperskerk.

grensmaas
De grindwinning nabij Kasteelhoeve Hartelstein
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Reen van Beek en Consortium Grensmaas
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter