klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief: december 2016

Ontmanteling Rotterdam

Consortium Grensmaas is in Itteren gestart met de demontage van de verwerkingsinstallatie Rotterdam.

Daarmee wordt feitelijk het einde van de werkzaamheden in Itteren ingeluid en het startsein gegeven voor de grindveredeling in het Trierveld, in Sittard-Geleen. De Rotterdam wordt na ontmanteling verscheept naar de werkhaven in Trierveld en daar weer opgebouwd. In februari 2017 moet de imposante drijvende fabriek daar weer operationeel zijn.

grensmaas

Verwerkingsinstallatie Rotterdam

Ridders, Bokkenrijders en de galg (I)

Het werk van Consortium Grensmaas brengt met regelmaat verborgen brokjes historie langs de rivier aan de oppervlakte. Historie met spannende- en soms ook gewelddadige verhalen.

Zo is in augustus tijdens graafwerkzaamheden in Koeweide, tussen Schipperskerk en Illikhoven ten noorden van de Kingbeek, de fundering van hoeve Daniëlsweert blootgelegd. In overleg met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed is er een beperkte opgraving verricht door het Archeologisch Adviesbureau RAAP. Daarbij is veel glas en aardewerk uit de 17e en 18e eeuw gevonden en onderzoek gedaan naar de aard en oorsprong van de muurresten.
De hoeve duikt voor het eerst in bronnen op in de 17e eeuw, maar is waarschijnlijk veel ouder. In de loop van de eeuwen groeide de boerderij uit tot een imposante hoeve met een kapel, paardenstal en kelders met voorname families als pachter en eigenaar.

Daniëlsweert was in de 15e eeuw oorspronkelijk de aanduiding voor een eiland langs de Maas, dat door ridder Daniël Hoen, heer van Spaubeek en Visschersweert werd geschonken aan zijn zoon Daniël II. In de regionale geschiedenis duikt de hoeve Daniëlsweert vooral op als doelwit van een brute overval van de bende van Bokkenrijders in 1793.

grensmaas

Links: de vindplaats van de zogenaamde batten. Rechts: afbeelding van de hoeve Daniëlsweert

Ridders, Bokkenrijders en de galg (II)

Volgens de overlevering overrompelen 40 leden van die bende de bewoners van de hoeve in de nacht van 27 of 28 september. Bewoners en personeel worden op bed vastgebonden. Ze krijgen stokslagen en worden geschopt.

De Bokkenrijders gaan er uiteindelijk met een forse buit vandoor: geld, sieraden, tafelzilver, kleren en lakens. De autoriteiten willen een voorbeeld stellen en beginnen aan een fanatieke klopjacht die tot 100 verdachten en uiteindelijk 50 arrestaties leidt. Om de bevolking te tonen dat Bokkenrijders genadeloos worden aangepakt, krijgen de gearresteerden na soms vreselijke folteringen de doodstraf. De vermeende overvallers van Daniëlsweert eindigen allemaal aan de galg. Of zoals het toen heette: gehangen tussen hemel en aarde tot de dood erop volgt.

Nabij de resten van de hoeve zijn inmiddels ook zogenaamde batten gevonden. Rijen eikenhouten palen die in vervlogen eeuwen dienden als bescherming tegen oevererosie.

In de Tweede Wereldoorlog is de hoeve vrijwel volledig verwoest. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn veel kogelhulzen van Duitse makelij gevonden. Enkele jaren na de oorlog is de hoeve gesloopt.

De das kan weer veilig over de brug

In opdracht van Consortium Grensmaas wordt er tot kerst gewerkt aan de installatie van een dassenbuis van zo'n 110 meter aan de brug over het Julianakanaal bij Elsloo. De das kan via die tunnel veilig de oversteek maken over het Julianakanaal en daarmee wordt het leefgebied van het dier verder uitgebreid.

Niemand in Limburg is gelukkiger met die voorziening dan Loe Visschers uit Elsloo. De 90-jarige Loe zet zich z'n hele, lange leven al in voor het welzijn van de das. Als kind van vier ging hij met z'n vader al mee om urenlang de activiteiten rond dassenburchten te observeren. Door zijn inzet wemelt het in Stein van de dassenvoorzieningen. Hij heeft acties gevoerd voor de das, dassencursussen geschreven en dassenbeschermers begeleid en opgeleid. ,,Het mag vreemd klinken, maar bij mij komt de das voor de vrouw," zo verklaart Visschers.

Loe: ,,Die dassenbuis aan de brug is natuurlijk helemaal schitterend. Fantastisch dat  het dier op deze manier de helpende hand wordt gereikt. Als de buis echt tot een drukbezochte dassenroute uitgroeit, verdient het Consortium een onderscheiding en van mij een omhelzing."

grensmaas

De brug over het Julianakanaal bij Elsloo. Inzet: de das

Open dag in 2017

Consortium Grensmaas organiseert in 2017 een open dag op de nieuwe werklocaties Trierveld/Koeweide in Sittard-Geleen en Visserweert/Illikhoven in Echt-Susteren. De belangstelling van het publiek voor de grootschalige ontwikkelingen op de locaties Trierveld en Visserweert is zo groot, dat het Consortium de werklocaties een dag voor de inwoners openstelt.

De voortgang van het werk trekt zoveel aandacht, dat Consortium Grensmaas zelfs geattendeerd is op gevaarlijke verkeerssituaties. Automobilisten remmen op de brug van de Parallelweg en stoppen soms zelfs om maar een glimp van de werklocatie te kunnen opvangen.
Zoals het er nu naar uitziet, vindt de open dag in september 2017 plaats. Het is dan tien jaar geleden dat het project Grensmaas met het eerste grondverzet in Itteren van start is gegaan. Het officiële startsein werd in 2008 gegeven.

Het programma voor de open dag moet nog nader vastgesteld worden, maar Rijkswaterstaat Maaswerken is in elk geval een van de partners bij de organisatie.
Ook de media hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de voortgang van het project. Over de hoogwaterbrug in Visserweert en de ontwikkelingen in Trierveld zijn reportages verschenen in diverse kranten en op radio en televisie.

grensmaas
Sfeerimpressie van de laatste open dag in Itteren in 2015

Duizend scholieren maakten kennis met project

Dit jaar hebben ruim duizend scholieren van basisscholen uit Maastricht, Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Meerssen tijdens veldlessen kennis gemaakt met het project Grensmaas.

De veldlessen zijn een initiatief van Ark, dat de Limburgse jeugd op deze manier bewust wil maken van de belangrijke ontwikkelingen langs de Maas: hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, gefinancierd door grindwinning. Alle kinderen krijgen eerst een les in de klas en trekken er vervolgens in Borgharen, Meers en Elba (bij Grevenbicht) op uit om zelf op zoek te gaan naar bloemen, planten, mooie stenen en kleine en grote dieren. Vooral de Konikpaarden en de Gallowayrunderen maken telkens weer veel indruk op de schooljeugd.

Eerste schepen in haven

De werkhaven in Trierveld heeft sinds enkele weken een directe verbinding met het Julianakanaal. Daarmee is een van de belangrijkste logistieke schakels voor de uitvoering van het project Grensmaas in de regio Sittard-Geleen een feit.

Tot 2025 zullen enkele tienduizenden binnenvaartschepen af en aan varen voor het transport van de ruim 30 miljoen ton zand en grind die op de noordelijke locaties van het project afgegraven wordt.
Inmiddels hebben de allereerste schepen al gebruik gemaakt van de haven. Daarbij gaat het vooral om de aanvoer van materieel en de afvoer van grond die vrijkomt bij de afronding van de aanleg van de doorvaart naar het Julianakanaal.

Voortgang

Het werk in Trierveld, Visserweert, Itteren en Bosscherveld vordert in een hoog tempo.

In Bosscherveld is baggermolen Friesland weer volop bezig met de grindwinning. Het grondverzet in Visserweert is in volle gang. Consortium Grensmaas is inmiddels ook bezig met de engineering van het passeervak in het Julianakanaal ter hoogte van de huidige werkhaven. Dat passeervak komt in de plaats van de haven en moet in de loop van 2018 klaar zijn.

grensmaas
Baggermolen Friesland in Bosscherveld

grensmaas
Werk in uitvoering in Trierveld: de grindwinning

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Flying Eye en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter