klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken

grensmaas
grensmaas

Grensmaasnatuur in Itteren

Nieuwsbrief: augustus 2016

Eerste Galloways naar Itteren

Het project Grensmaas kleurt steeds meer groen. Na Borgharen en Geulle aan de Maas is er in Itteren weer zo'n 85 hectare toegevoegd aan het RivierPark Maasvallei.

Begin deze maand is de eerste kudde Galloways gearriveerd voor de begrazing van het gebied langs de Maas in de omgeving van de monding van de Geul. Acht van die Schotse runderen draafden meteen naar het water om een verkoelend bad te nemen en verkenden vervolgens de grindbanken bij Itteren. Bij laag water kunnen de Galloways via die grindbanken ook rondsnuffelen in het natuurgebied in Borgharen.

Staatsbosbeheer en ARK organiseren na de vakantieperiode een excursie in het nieuwe natuurgebied van Itteren.

grensmaas

De kudde Galloways in Itteren

Verkeer kan weer langs werklocatie Trierveld

Conform afspraak met de inwoners kan het verkeer tussen Grevenbicht en Roosteren vanaf vrijdag 9 september weer gebruik maken van de Parallelweg..

Die weg werd begin maart afgesloten voor alle verkeer in verband met de aanleg van een brug en de doorvaart van het Julianakanaal naar de toekomstige werkhaven in Trierveld. Met de omgeving en de gemeente Sittard-Geleen was afgesproken dat de weg langs de werklocatie Trierveld een half jaar zou worden afgesloten.

Overigens zijn er de komende periode op enkele dagen wel nog extra verkeersmaatregelen nodig op de Parallelweg in verband met de afwerking van de doorvaart.

grensmaas

De brug over de Parallelweg. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan de doorvaart naar het Julianakanaal.

Uitvoering Bosscherveld op herhaling

Consortium Grensmaas gaat de komende weken weer aan de slag op de locatie Bosscherveld in Maastricht. Begin oktober begint baggermolen Friesland met de resterende grindwinning die tot juli 2018 in beslag neemt. In de aanloop naar de grindwinning wordt er nog een tijdelijk gronddepot aangelegd.

De uitvoering in Bosscherveld is in 2010, na twee jaar werk, in overleg met de overheid stilgelegd. De financieel/economische crisis noodzaakte tot aanpassingen van het project Grensmaas omdat de grindafzet stagneerde.

Inclusief de afronding en inrichting van het gebied als een waterpark met geulen en eilandjes is het Consortium tot juni 2019 in de weer op de locatie Bosscherveld.

De inwoners worden donderdag 22 september bijgepraat over de herstart tijdens een infoavond die om 19.30 uur van start gaat in de St. Alphonsusschool aan de Pastoor Moormanstraat in Boschpoort.

Pelikaan zorgt voor deining

Opschudding in de Grensmaasnatuur in Borgharen. Eind juli duikt daar opeens een pelikaan op. Vogelspotters fotograferen de pelikaan die duikvluchten maakt met twee zwarte ooievaars die al eerder in Borgharen en Itteren zijn gesignaleerd.

Een dag later verschijnen er berichten en foto's in de Vlaamse kranten, die verduidelijken dat de pelikaan waarschijnlijk is ontsnapt uit een dierentuin, of bij een particulier. De reuzevogel, die 1.80 meter lang kan worden en een spanwijdte van drie meter heeft, komt in Nederland niet voor. Zijn thuisbases zijn Rusland, Azië, Afrika en Zuidoost-Europa.

Voor de grote kolonie meeuwen in de Maas bij Borgharen was het opduiken van de pelikaan overigens behoorlijk schrikken. Bij het opduiken van de pelikaan zochten de meeuwen snel elders een plek. Ten onrechte, want de pelikaan eet alleen vis.

grensmaas
De pelikaan op een van de grindbanken in Borgharen. Inzet: de pelikaan in detail

Aanleg fietspad Voulwames-Geulle aan de Maas

Maandag 5 september begint Consortium Grensmaas met de aanleg van het fietspad tussen Voulwames en Geulle aan de Maas. Het betonnen fietspad wordt aangelegd aan de westzijde van de Weg van Bunde naar Geulle langs het Julianakanaal. Het fietspad is een kilometer lang en gaat deel uitmaken van de fietsroutes in het kader van de Recreatievisie van de Grensmaasgemeenten.

De komst van het fietspad is een initiatief van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas/Voulwames die samen met de gemeente Meerssen en Consortium Grensmaas aan de slag is gegaan met inrichtingsvoorstellen en de recreatieve ontsluiting van het natuurgebied dat het project Grensmaas bij Geulle heeft opgeleverd.

Lied en schilderijen over de Grensmaas

De Grevenbichtse kunstenaar Willy de Bruijn (88) is een van de grootste fans van het project Grensmaas. Zijn enthousiasme over het werk laat hij niet bij woorden alleen. Willy is de afgelopen maanden druk in de weer geweest met de productie van tien schilderijen over de uitvoering in Trierveld. De rivierverruiming, het grootschalig grondverzet en het transport; Willy heeft het allemaal in beeld gebracht met telkens weer karakteristieke landschapselementen op de achtergrond.

Maar Willy hanteert niet alleen het penseel, maar ook de pen om zijn waardering voor het project Grensmaas en zijn liefde voor de rivier tot uitdrukking te brengen. Hij heeft het lied Ode aan het Maasdal geschreven, waarin ook een verwijzing naar het werk van Consortium Grensmaas. Het is de bedoeling dat het lied dit jaar officieel gepresenteerd wordt in Grevenbicht.

grensmaas
Willy de Bruijn met zijn kunstzinnige oogst over de uitvoering van het project Grensmaas in Trierveld

Hoogwaterbrug Visserweert

De bouw van de hoogwaterbrug die Visserweert met Illikhoven verbindt, vordert gestaag. Deze week zijn de circa dertig leggers geplaatst.

De verdere afwerking van de brug, zoals het vlechtwerk, het storten van beton, de asfaltering en het aanbrengen van kabels en leidingen duurt nog circa twee maanden. In de loop van oktober moet de brug klaar zijn.

grensmaas
Het plaatsen van de leggers van de hoogwaterbrug

Voortgang

Het werk in Trierveld ligt na de natte periode van de afgelopen weken weer op schema. Zo worden op dit moment onder meer de tunnels onder het toekomstige voordepot aangelegd.

De afwerking van de haven krijgt alle aandacht. Het is de bedoeling dat de haven in oktober met water gevuld wordt. En de rivierverruiming in Koeweide rukt snel verder op. Itteren is de locatie waar zich de productie van zand- en grind concentreert. In Urmond-Noord is het Consortium aan de slag gegaan met een beperkte rivierverruiming en de aanleg van oeverbestorting.

grensmaas
Impressie van het werk in de haven in Trierveld


grensmaas
De laatste fase van de grindwinning in Itteren


grensmaas

De werkzaamheden in Urmond

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Ron Wijsen, Consortium Grensmaas en Ark

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter