Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: september 2015

Samenwerking Consortium met Universiteit Maastricht

Consortium Grensmaas gaat samenwerken met de Universiteit Maastricht. Het Consortium wordt een van de partners van de bacheloropleiding Maastricht Science Programme (natuurwetenschappen).

De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest welke facetten van het project Grensmaas onderwerp zouden kunnen zijn van wetenschappelijk onderzoek voor de verschillende studierichtingen. Daarbij zijn onderwerpen naar voren gekomen als de ontwikkeling van flora en fauna in de nieuwe natuurgebieden van het project Grensmaas, de structurele aanpak van zwerfafval na hoogwaters, de wijziging van de vismigratie door de ingrepen van het project Grensmaas en inventarisaties van bedreigde flora en fauna zoals de bever en de maretak.

Managing director Fred Offerein van de Universiteit Maastricht: ,,De samenwerking levert over en weer alleen maar voordelen op. Onze studenten krijgen de ruimte om onafhankelijk onderzoek te doen. Consortium Grensmaas kan met de onderzoeksresultaten aan de slag. Het enthousiasme bij ons is zo groot over de vele mogelijkheden die het project biedt voor onderzoek dat we denken aan het opstellen van een meerjarenprogramma."

Offerein was als topambtenaar van de provincie nog betrokken bij de planafspraken over de uitvoering van het project Grensmaas. Hij is enthousiast hoe het project, ondanks het zware economische tij van de afgelopen jaren, gestalte krijgt en hoe het Consortium de omgeving daarbij betrekt. ,,Als we toen hadden geweten dat het nu zo goed zou gaan, hadden we niet jaren over de plannen hoeven te overleggen."

Opera De Grensmaas vertelt in voorjaar 2016

De Grensmaasopera gaat definitief door. In het voorjaar van 2016 vormt de werklocatie Itteren het decor van een internationaal dans-, zang-, muziek- en toneelspektakel dat tijdens twee weekenden in mei zes keer wordt opgevoerd.

Titel van de opera? De Grensmaas vertelt. Het megagrinddepot, de grindverwerkingsinstallaties en de werkhaven dienen als podium. Voor de uitvoering van een speciale opus bagger, heeft het Consortium het verzoek gekregen tijdens de voorstelling de grindinstallaties korte tijd te laten draaien.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Grensmaasopera dit najaar al zou worden georganiseerd. Die planning bleek echter niet haalbaar. Inmiddels staat niets de uitvoeringen nog in de weg. Het Consortium heeft toegezegd de organisatie van het bijzondere spektakel te faciliteren. De komende maanden wordt het programma tot in detail uitgewerkt.
De organisatie is in handen van de Stichting Rage die de komende jaren op meerdere plaatsen in de Euregio landschapsopera's op touw wil zetten.

grensmaas
De werkhaven en het voordepot in Itteren als decor van een landschapsopera

Alle aandacht voor veiligheid

Een veilige uitvoering van de rivierverruiming en de zand- en grindwinning is een van de belangrijkste doelstellingen van Consortium Grensmaas. Veiligheid en preventie krijgen dan ook alle aandacht op de locaties die al in uitvoering zijn en de werkplekken waar Consortium Grensmaas nog aan de gang gaat. Dat manifesteert zich in allerlei regels en voorschriften waar de medewerkers zich aan dienen te houden. Zo is het bijvoorbeeld voor chauffeurs strikt verboden om te roken en niet hands free te telefoneren tijdens de zand- en grindtransporten, gelden er maximale snelheden en is beschermende kleding verplicht.

Veiligheidskundige Paul van Giessen van Consortium Grensmaas: ,,Tot nu toe scoren we prima op veiligheidsgebied. Het aantal ongelukken in de zeven jaar dat we nu aan het werk zijn, is minimaal. Bij audits scoren we ook telkens hoog. Maar dat mag niet betekenen dat je op enig moment gaat denken dat het allemaal wel losloopt. Veiligheid moet constant een belangrijk aandachtspunt zijn."

Bij gelegenheid van de start van de uitvoering van de noordelijke locaties Trierveld, Koeweide, Illikhoven, Visserweert, Grevenbicht en Nattenhoven is een nieuwe presentatie gemaakt, waarin nog eens extra de nadruk gevestigd wordt op het belang van een veilige uitvoering. Met die presentatie krijgen alle huidige- en nieuwe medewerkers aan de hand van een mix van filmpjes, tekst en foto's,de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid van Consortium Grensmaas voorgehouden.


grensmaas

Een beeld van de presentatie over het belang van veiligheid tijdens de uitvoering

Maas Trek

Een uitgelezen kans om het vele moois dat het project Grensmaas als onderdeel van RivierPark Maasvallei biedt, zelf te beleven.

Dat is de allereerste Maas Trek, een bijzondere wandeltocht die zondag 11 oktober wordt georganiseerd door de Stichting Maaskentj in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM). Diverse Limburgse en Vlaamse wandelverenigingen en de regionale horeca werken mee om de wandeltochten met routes van zeven tot veertig kilometer op beide Maasoevers tot een succes te maken. Zo is er muziek en zijn er allerlei activiteiten voor kinderen.

Het startsein is om 07.00 uur bij het veer in Berg aan de Maas, of het veerpont Meeswijk in het Molenveld in Maasmechelen. Deelname kost 2,50 euro. Voor jongeren tot 15 jaar is deelname gratis. 
Met het oog op de recreatieve aantrekkingskracht van RivierPark Maasvallei wordt er nu al aan gedacht om van Maas Trek een jaarlijks terugkerend evenement te maken.


grensmaas

Het project Grensmaas heeft al veel moois te bieden.

De uitvoerder aan het woord

Stijn Desserjer is ruim drie maanden aan de slag als nieuwe uitvoerder van de locatie Trierveld/Koeweide. De 29-jarige Swalmenaar is onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van de werkhaven nabij Schipperskerk en de ontsluiting van het Julianakanaal.

De diversiteit van het werk, zoals de combinatie van grootschalig grondverzet, wegenaanleg en de bouw van een haven, vindt hij erg aantrekkelijk. Net als de zorg om de overlast voor de omgeving binnen de perken te houden. ,,Maar je moet wel eerlijk zijn. Overal waar gewerkt wordt, merken mensen wel iets van je aanwezigheid."

Stijn is onder de indruk van de betrokkenheid en het elan dat zich manifesteert bij de uitvoering van het project. ,,Maar dat is ook nodig bij zo'n langlopend werk. Je moet kwaliteit blijven bieden en gewoon goed werk leveren. Daarbij is het prima dat het Consortium ruimte en werkgelegenheid creëert voor medewerkers uit Limburg."

De uitvoerder is buiten werktijd overigens ook geregeld op de (Grens)Maas te vinden. Hij is een fanatiek kajakker. ,,Ik heb het hele traject al een paar keer gevaren. Geweldig. En als we klaar zijn met ons project wordt het er nog veel mooier op."


grensmaas

Stijn Desserjer: 'Kwaliteit bieden en goed werk leveren'

De voortgang

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide gaan in een razend tempo. Met name de snelheid waarmee het grootschalig grondverzet wordt uitgevoerd, zorgt voor verbazing en bewondering. De inwoners van het belendende Schipperskerk zijn tevreden over het werk tot nu toe. Ze merken weinig tot niets van de uitvoering, zo luiden de eerste reacties. Het werk trekt inmiddels ook al de nodige belangstelling van inwoners uit de omgeving die de voortgang dagelijks komen bekijken.

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering in Illikhoven en Visserweert concentreren zich op de ontwerpdetails voor de hoogwaterbrug, de ontwikkeling van een verkeersplan en het verleggen van diverse leidingen. Consortium Grensmaas werkt bij die onderdelen nauw samen met de gemeente Echt-Susteren.
In Itteren liggen zowel de rivierverruiming als de delfstoffenwinning op schema.


grensmaas

Deze luchtopname biedt een goed beeld van de omvang van het werk in Trierveld
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye en Jac Beekers
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter