Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: oktober 2015

Zonder geschiedenis geen ziel (I)

Al zo'n dertig jaar doet ze onderzoek als archeologe. Tot in Nepal toe. En nog steeds is Angela Simons boordevol passie over haar beroep. Of wellicht beter; haar roeping. Want het blootleggen van het verleden vindt ze fascinerend en ziet ze als een belangrijke opgave. ,,Als je geen geschiedenis hebt, heb je geen ziel. Heb je eigenlijk niets. Zonder verleden geen heden."

Angela Simons heeft vanaf de start van het project Grensmaas de supervisie over het archeologisch onderzoek tijdens de uitvoering. En ze is enthousiast over de resultaten tot nu toe. ,,Toen we met de vooronderzoeken begonnen, was de verwachting dat we weinig tot niets zouden vinden. Dat alles in de loop van de tijd door de Maas weggeruimd zou zijn. Maar door de afscherming met jonge leem, is er toch veel bewaard gebleven. Met Borgharen als belangrijkste vindplaats, maar ook Itteren met rijke vondsten uit de Romeinse tijd met veel glaswerk en servies als onderdeel van een grafveld. In beide dorpen, maar ook in Geulle aan de Maas en Koeweide in Sittard-Geleen hebben we vondsten gedaan van de prehistorie, duizenden jaren geleden, tot de moderne tijd. Van vuurstenen tot het paardengraf van Borgharen. Dat massagraf heeft terecht veel aandacht gekregen, maar de archeologische vondsten zijn veel breder. Het Merovingisch grafveld in Borgharen (uit de vroege middeleeuwen) bijvoorbeeld."

grensmaas
Angela Simons: 'Archeologische vondsten zijn boven verwachting'

Zonder geschiedenis geen ziel (II)

Het belang van het archeologisch onderzoek gedurende het project Grensmaas? ,,We kunnen nu de geschiedenis van het gebied langs de Maas tussen Maastricht en Roosteren schrijven. Die komt er globaal op neer dat er al heel vroeg nederzettingen met kleine boerderijen langs de Maas zijn geweest. De rivier was in alle periodes als een soort snelweg die handel en culturele contacten mogelijk maakte. Ook de Romeinen vonden dit gebied aantrekkelijk genoeg voor de bouw van villa's, landgoederen en godenverering," zo legt Angela uit.

Het is de bedoeling dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) alle vondsten, die bewaard worden in het provinciaal depot, gebruikt als basis voor een boek over de vroegste geschiedenis van de Maasstreek. ,,Het zou fijn zijn als er ook een populaire versie van dat boek op de markt komt. Misschien in combinatie met een permanente expositie. Je merkt dat de bewoners van het Grensmaasgebied erg betrokken zijn bij de vondsten. Het gaat om hun oorsprong," aldus Simons.

En hoe oordeelt ze over de samenwerking met Consortium Grensmaas? ,,Het Consortium manifesteert zich als een uiterst coöperatieve partner met veel begrip voor het belang van archeologie."
Simons denkt niet dat er nog sensationele vondsten volgen in de resterende looptijd van het project. ,,Hooguit dat er bij de dijkverstevigingen en in Stein nog wat boven water komt, maar het belangrijkste hebben we gehad. Al weet je maar nooit…"

grensmaas
'Paardengraf Borgharen was belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste'

Het nieuwe landschap van Trierveld

De omgeving spreekt vol bewondering over de omvang en de uitvoeringssnelheid van de voorbereidende werkzaamheden op de locatie Trierveld die over ruim twee jaar het epicentrum van de delfstoffenwinning en rivierverruiming wordt. Inclusief een werkhaven en een groot voordepot. Flying Eye maakte in september luchtopnamen van het tijdelijke, nieuwe landschap tussen Schipperskerk en Illikhoven.
Klik hier om het filmpje te bekijken
.

grensmaas
Volop activiteit in Trierveld

Officiële opening vliegveld

Projectleider François Verhoeven van Consortium Grensmaas heeft zaterdag 12 september officieel het nieuwe terrein van Modelvliegclub Swentibold mogen openen. Met die eervolle handeling wilde de vliegclub vooral benadrukken hoezeer ze in haar nopjes is met haar nieuwe locatie en de hulp die het Consortium daarbij geboden heeft.

Swentibold heeft aan de westelijke rand van de werklocatie in Trierveld een mooi start- en landingsterrein ter beschikking gekregen van ongeveer anderhalve hectare, inclusief een terras voor de ongeveer 50 leden. De vliegclub zat eerst op de locatie waar momenteel hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanleg van de werkhaven en het voordepot. Het nieuwe terrein is overigens maar tijdelijk. Over enkele jaren staat een nieuwe verhuizing voor de deur. Dan nemen de graafmachines van het Consortium de plaats in van de modelvliegtuigen.

grensmaas
De opening van het vliegterrein, geheel in stijl met lint en schaar

Limburgs parlement (I)

Het Limburgs parlement heeft vrijdag 2 oktober het project Grensmaas bezocht. De Statenleden werden in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren  niet alleen bijgepraat over de actuele stand van zaken rond het project Grensmaas, maar kregen van provinciaal topambtenaar Theo Reinders ook de bredere context van de rivierbeveiliging nu en in de toekomst voorgehouden.

De provinciale politici kregen als afsluiting ook een rondleiding op de werklocatie in Itteren en bezochten de rivierverruiming en het natuurgebied in Borgharen. Veel gehoorde conclusies: ,,Nooit geweten, dat het project Grensmaas deze gigantische omvang heeft. En wat een indrukwekkend materieel.

Limburgs parlement (II)

Overigens waren niet alle politici even blij met de aanblik van de natuur in Borgharen. Er werd zelfs een enkele kritische tweet de wereld ingestuurd. De critici hadden al een gevarieerde en kleurrijke natuurontwikkeling verwacht. Maar dat heeft tijd nodig, zo benadrukt Hettie Meertens van Ark Natuurontwikkeling. 

,,Het landschap is door de graafwerkzaamheden helemaal op z'n kop gezet. De natuur moet zich weer stap voor stap ontwikkelen. Er zijn enkele jaren mee gemoeid voordat het beoogde, mooie mozaïeklandschap met graslanden vol bloemen, oerbos met lianen en bloeiende struwelen zich ontwikkelt. Maar het gebeurt gegarandeerd", zo verzekert Hettie Meertens.

Boodschap

Die boodschap over de natuurontwikkeling kregen zaterdag 3 oktober ook de leden van de klankbordgroepen Itteren, Borgharen en Bosscherveld van het project Grensmaas mee tijdens een rondleiding in Borgharen, georganiseerd door Staatsbosbeheer.

Chris Hoekstra, klankbordgroepslid uit Borgharen, benadrukte dat het van belang is dat de omgeving vroegtijdig kan meepraten over de inrichting van de Grensmaasnatuur. ,,Vooral van het Consortium hebben we die ruimte volop gekregen," aldus Hoekstra.

grensmaas
Leden van de klankbordgroep en vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht struinen in Borgharen

Voortgang

Itteren blijft de ook komende maanden de locatie waar de zand- en grindinning zich voornamelijk concentreert. Op beperktere schaal gebeurt dat ook in Meers. Op beide locaties wordt ook gewerkt aan de rivierverruiming.
In Visserweert en Illikhoven zijn de voorbereidingen in volle gang voor de bouw van de hoogwaterbrug tussen beide dorpen. Het Consortium werkt daarbij nauw samen met de gemeente Echt-Susteren.

grensmaas
Een impressie van de hoogwaterbrug tussen Visserweert en Illikhoven
grensmaas
Overzicht van de werkzaamheden in Itteren
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Jac Beekers en Consortium Grensmaas.
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter