Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: november 2015

Trillen verloopt voorspoedig

Het trillen van de damwanden en de afmeerpalen van de werkhaven in Trierveld verloopt voorspoedig. Dat werk is inmiddels ruim drie weken aan de gang. Een draadkraan met een trilblok zorgt ervoor dat de afzonderlijke stalen platen stuk voor stuk tot op de juiste diepte de grond in gaan. Dat is zo'n vier meter. De platen zijn ongeveer elf meter lang.

Minstens zo belangrijk als de voortgang van die klus, is de conclusie dat het trillen tot nu toe geen overlast oplevert voor de omgeving en niet tot klachten heeft geleid. De bewoners van Schipperskerk en Illikhoven/Visserweert zijn voor de start van de werkzaamheden via een brief op de hoogte gebracht van die nieuwe fase in de uitvoering.
Het trillen duurt nog tot medio januari 2016.


grensmaas
Het trillen van de damwanden in Trierveld

Kunstwerk in december klaar

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt het kunstwerk in Borgharen, dat herinnert aan de vondst van het vermaarde paardengraf in 2010, nog voor het einde van dit jaar gestalte.

De vindplaats van het paardengraf is inmiddels tot op de centimeter nauwkeurig uitgemeten. Het terrein wordt op korte termijn geëgaliseerd, voorzien van worteldoek en een laag grind. Daarop wordt het kunstwerk geplaatst. Het wordt 50 meter lang en twee meter breed.

Kunstenaar Adri Verhoeven heeft 65 grote grindblokken geselecteerd. Elke steen symboliseert één paardenskelet. De grindblokken worden geplaatst in de vorm en de afmeting die het blootgelegde paardengraf ook had.

Bij de 65 stenen komt als extra eyecatcher een groepje van vier grote, rond gepolijste, zwarte natuurstenen. Die dienen als halteplek voor recreanten die het kunstwerk, als onderdeel van een wandeling, komen bekijken. Bij het kunstwerk wordt ook een infobord geplaatst met de achtergronden van de vondst en een verwijzing naar Kasteelhoeve Hartelstein waar een van de paardenskeletten kan worden bekeken.

grensmaas
De gepolijste stenen van Adri Verhoeven die bij het kunstwerk in Borgharen worden geplaatst

Ambassadeur (1)

Even voorstellen. Hans Noblesse is de naam. Woonplaats Susteren. Veiligheidsadviseur bij een bouwadviesbureau in Heerlen.

Hans is sinds vijf maanden een van de meest enthousiaste ambassadeurs van het project Grensmaas.  De Susterenaar heeft een eigen site ontworpen met alle achtergrondinformatie, officiële documenten en een duizelingwekkende hoeveelheid foto's over het werk op de Grensmaaslocaties Koeweide/Trierveld in Sittard-Geleen en Illkhoven/Visserweert in Echt-Susteren.  Foto's ook die een compleet beeld bieden van nagenoeg alle rijdend materieel van Consortium Grensmaas. De naam van de site? www.koeweide.blogspot.nl.

grensmaas
De site van Hans Noblesse

Ambassadeur (II)

Zijn drijfveer? ,,Het project Grensmaas levert omvangrijke ingrepen op in het landschap. Dat is fascinerend en wil ik graag vastleggen. Daarbij valt het echt op hoe zorgvuldig en netjes Consortium Grensmaas de werkzaamheden uitvoert", zo benadrukt Hans Noblesse.

Zijn belangstelling voor waterwerken is trouwens terug te voeren op zijn opa Jos die van 1933 tot 1955 sluismeester was in Roosteren. Vanaf 2008 heeft Hans aan de hand van meer dan 3000 foto's verleden en heden van alle bruggen en sluizen van het Julianakanaal in beeld gebracht. Die heeft hij ook verzameld op een aparte site. De beelden zijn al tienduizenden keren bekeken.

En nu dus de Grensmaas. Hans Noblesse: ,,Ik kom oorspronkelijk uit Roosteren. Heb de overstromingen van 1993 en 1995 van nabij meegemaakt. Een heftige periode. Het project Grensmaas levert niet alleen hoogwaterbescherming, maar ook veel natuur op. Betaald met de opbrengst van de grindwinning.  Een slimme aanpak. En ik kan nog heel wat jaartjes vooruit met mijn site. Mooi toch?"

Landschapskunst

Ook Consortium Grensmaas zorgt soms voor kunstwerken. Vluchtig, kortstondig en tijdelijk, maar wel fascinerend en indrukwekkend.

De sporen van de dumpers, vrachtauto's, kranen en nog veel meer rijdend materieel in het Trierveld zorgen incidenteel voor de mooiste landschapskunst. Alsof een schilder aan het werk is geweest voor de productie van een abstract portret als onderdeel van een serie over het project Grensmaas.

grensmaas
Abstracte schildering van het Trierveld

 

Fietsbrug

De brug die fietsers en voetgangers tijdens de uitvoering veilig over de werkweg bij de Ruitersdijk ten zuiden van Illikhoven leidt, is deze week aangelegd.De werkweg wordt straks gebruikt voor het vervoer van zand en grind naar het voordepot bij de toekomstige werkhaven in het Trierveld.

grensmaas
De fietsbrug bij Illikhoven

Voortgang

De contouren van de werkhaven in het Trierveld worden alsmaar duidelijker. De taluds zijn bekleed met stortsteen en de omvang van de haven komt meer en meer in zicht. Aan de zuidrand van het Trierveld is volop gewerkt aan de geluidswal die eventuele overlast in Illikhoven tot een minimum reduceert.

Terwijl in Trierveld/Koeweide alles in het teken staat van de voorbereidingen voor de start van de uitvoering medio 2016, gaan in Itteren de delfstoffenwinning en de rivierbeveiliging gestaag door.

grensmaas
Overzicht van de werkzaamheden in Itteren
grensmaas
De werkhaven in aanleg in Trierveld heeft op afstand wel iets weg van een stadion met volgepakte tribunes
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Flying Eye en Consortium Grensmaas.
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter