Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: maart 2015

Project Grensmaas voorbeeld voor ondernemende provincie

Consortium Grensmaas is mét onder meer de Brightland Chemelot Campus een van de tien organisaties in Limburg die door de provincie zijn benaderd om mee te werken aan filmspotjes waarin de Limburgse bevolking wordt opgeroepen om op woensdag 18 maart te gaan stemmen. Die dag worden de nieuwe Provinciale Staten en de algemene besturen van de Waterschappen gekozen.

In de filmpjes, die op L1 televisie worden uitgezonden, krijgt de kijker telkens een kort, illustratief beeld van de belangrijkste projecten in Limburg voorgeschoteld met een groepje werknemers op de voorgrond. De boodschap voor de kiezer: Limburg is een ondernemende provincie waar de mensen er toe doen. Daarom is het van belang om te gaan stemmen.

De filmploeg van de provincie koos de werkhaven in Itteren met de verwerkingsinstallaties en het voordepot als hotspot van het project Grensmaas. Het spotje is ook terug te zien op de Facebook pagina van de provincie en YouTube.


grensmaas
De filmcrew van Consortium Grensmaas

Infoavonden over uitvoering Trierveld/Koeweide

Consortium Grensmaas gaat de inwoners bijpraten over de uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide, Grevenbicht, Nattenhoven en Visserweert/Illikhoven.

Het Consortium gaat in juni 2015 al van start in Trierveld met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de werkhaven. Daarbij gaat het vooral om het eerste grondverzet. Volgens de huidige planning duurt de uitvoering tot 2025.

Er zijn twee infoavonden gepland, die plaatsvinden in het kerkje van Schipperskerk. Op woensdag 8 april zijn de inwoners van Illikhoven, Visserweert en Schipperskerk, Holtum en Buchten vanaf 19.30 uur van harte welkom. Donderdag 9 april start op hetzelfde tijdstip de infoavond voor de inwoners van Grevenbicht, Nattenhoven en Obbicht.

Tijdens de infoavonden krijgen de inwoners aan de hand van enkele presentaties tekst en uitleg over de uitvoering. Uiteraard is er ook alle ruimte om vragen te stellen. De beide infoavonden worden ook nog aangekondigd in advertenties in de weekbladen.

Kerkje Schipperskerk uitvalsbasis excursies project Grensmaas

Het project Grensmaas, het grootste rivierproject van Nederland, trekt veel internationale belangstelling. Nu Consortium Grensmaas de blik steeds nadrukkelijker richt op de uitvoering van de noordelijke locaties in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, moet er ook een nieuwe uitvalsbasis komen voor de ongeveer honderd excursies die jaarlijks voor binnen- en buitenlandse delegaties van overheden, bedrijfsleven en onderwijs worden georganiseerd.

Consortium Grensmaas heeft daarvoor het oog laten vallen op het fraaie kerkje in het hart van Schipperskerk. Met de eigenaren van de kerk, Marieke Russel en haar echtgenoot, zijn inmiddels de eerste principe-afspraken gemaakt over ontvangsten van bezoekersgroepen. In het voormalige godshuis is een mooie, grote presentatieruimte beschikbaar, waar ook al muziekuitvoeringen en exposities zijn gehouden.

Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren is de locatie waar het Consortium vanaf 2008 al zo'n 12.000 bezoekers uit de hele wereld heeft ontvangen voor rondleidingen. Twee open Grensmaasdagen, met de kasteelhoeve als epicentrum, trokken 5000 bezoekers. Eind 2017 worden de werkzaamheden in Itteren afgerond.

grensmaas
Het kerkje in Schipperskerk

Gouverneur opent natuurgebied Borgharen

Gouverneur Theo Bovens opent vrijdag 5 juni 2015 in Borgharen het allereerste natuurgebied van het project Grensmaas. Consortium Grensmaas heeft het werk daar officieel afgerond. Voor de opening van het natuurgebied worden ongeveer 150 gasten verwacht.

Consortium Grensmaas heeft de afgelopen maanden druk overlegd met de bewoners van Borgharen en Itteren, de gemeente Maastricht én Staatsbosbeheer over de inrichting van het gebied dat deel gaat uitmaken van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei.


grensmaas
Theo Bovens was twee jaar geleden al op werkbezoek in Borgharen

Voortgang

De afronding van de sanering van de stortplaats in Trierveld is in zicht. Inmiddels worden ook de laatste puntjes op de i gezet voor de start van de aanleg van de werkhaven en het voordepot.

De zand- en grindwinning concentreert zich in Itteren. In Geulle aan de Maas is het Consortium in de weer met de afwerking en inrichting van het natuurgebied ten noorden van dat dorp. Dat gebied wordt in september als tweede natuurlocatie afgerond.


grensmaas
Volop graafwerkzaamheden in Itteren

(de foto's in deze nieuwsbrief zijn van Martin Stevens, Reen van Beek, Consortium Grensmaas en Maurice Copier)
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter