Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Extra nieuwsbrief: juni 2015

Bloedhete opening natuurgebied Borgharen

Gouverneur Theo Bovens heeft vrijdag 5 juni het natuurgebied van de Grensmaaslocatie Borgharen officieel geopend door de onthulling van een informatiebord. Het is het allereerste natuurgebied van het project Grensmaas.

Eerder die middag konden de Borgharense leden van de klankbordgroep van uitvoerder Consortium Grensmaas letterlijk en figuurlijk de deksel oplichten van de maquette van het toekomstige kunstwerk op de vindplek van het 18e eeuwse paardengraf in Borgharen.

Voor de opening was een terrein van het natuurgebied aangekleed als feestlocatie, waar ongeveer 175 genodigden een gevarieerd programma aangeboden kregen met korte interviews, muzikale intermezzo's van het Mannenkoor Borgharen en uiteraard een korte wandeling door het natuurgebied onder begeleiding van bijzondere gidsen; kinderen van de basisschool in Borgharen. Met het oog op de tropische temperaturen besloten zowel de genodigden als de leden van het mannenkoor er een colbertloze middag van te maken.

grensmaas

De openingshandeling van gouverneur Theo Bovens

grensmaas

Vrijwel alle genodigden waren getooid met een petje van de Maasvallei

De Borgharense leden van de klanbordgroep Itteren/Borgharen onthullen de maquette van het kunstwerk

Felicitaties minister

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur & Milieu liet ook van zich horen.

In verband met haar drukke agenda kon ze niet aanwezig zijn. Maar vanuit de wekelijkse ministerraad gaf ze wel een mooie boodschap af. Met de felicitaties voor de afronding van het allereerste natuurgebied en de complimenten voor de uitvoering tot nu toe. En die boodschap leverde Melanie Schultz een applaus op van de genodigden.

Waardering van bevolking voor Consortium

Ook de inwoners van Borgharen lieten van zich horen. Chris Hoekstra loofde de wijze waarop Consortium Grensmaas tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de dialoog is aangegaan met de bevolking van het Maasdorp. ,,We zijn echt serieus genomen en met onze wensen is op veel fronten rekening gehouden," aldus Hoekstra. De verhouding met de inwoners veranderde van achterdocht in vertrouwen en innige samenwerking, zo schetste Hoekstra. Ook bij de inrichting van het natuurgebied.

Directeur Kees van der Veeken en projectleider François Verhoeven van Consortium Grensmaas werden door Hoekstra nog eens extra in het zonnetje gezet voor de band die de uitvoerder van het project Grensmaas met de bevolking heeft opgebouwd. Van der Veeken trok de complimenten in een breder verband: ,,Dit is de verdienste van het hele team van het Consortium."


grensmaas

Directeur Kees van der Veeken en projectleider François Verhoeven
krijgen complimenten van de inwoners van Borgharen voor de uitvoering

Nieuw meubilair

Inmiddels hebben de inwoners ook kennis kunnen maken met het nieuwe meubilair en de infozuilen die in alle natuurgebieden van het project Grensmaas worden geplaatst.

Die werden trouwens niet alleen tijdelijk op het feestterrein tentoongesteld. Nabij het kapelletje aan de zuidrand van Itteren heeft dat meubilair al een definitieve plek gekregen met een fascinerend uitzicht op de rivierverruiming. Dat meubilair sluit overigens naadloos aan op banken, tafels en infozuilen die op de Vlaamse Maasoever worden gebruikt. En dat is een bewuste keuze om straks recreanten in het RivierPark Maasvallei de sfeer van een gemeenschappelijk natuurgebied te kunnen voorschotelen.

grensmaas
Het nieuwe meubilair voor de Grensmaasnatuur

Overstromingen

De afronding van de werklocatie in Borgharen betekent ook dat de hoogwaterbescherming in het Maasdorp een forse injectie heeft gekregen, zo benadrukte Frank Schrover, directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. En directeur Marc van den Tweel van Natuurmomenten verduidelijkte dat de natuurbeheerders samen met de bevolking iets moois willen maken van de duizend hectare nieuwe natuur die het project Grensmaas oplevert.

Gouverneur Theo Bovens herinnerde in zijn toespraak aan de overstromingen van 1993 en 1995 en karakteriseerde de Maas als een rivier die veel moois brengt, maar ook genadeloos kan toeslaan. Dat risico is in Borgharen aanzienlijk verkleind nu ook de rivierverruiming is afgerond.

grensmaas
De directeuren van Natuurmonumenten (links) Rijkswaterstaat (midden) en Consortium Grensmaas (rechts)
werden kort geinterviewd

Open Grensmaasdag

De derde open Grensmaasdag in Itteren en Borgharen heeft zaterdag 6 juni ruim duizend bezoekers getrokken.
De boottochtjes naar Bosscherveld, de rondleidingen in het natuurgebied Borgharen en de ritjes die de jeugd kon maken in megatrucks waren met name in trek. In de middaguren trok ook de markt op de historische binnenplaats van Kasteelhoeve Hartelstein honderden belangstellenden.

Het is overigens de laatste keer dat de open dag, een gezamenlijk initiatief van Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken, in Itteren wordt georganiseerd. In 2018 speelt de open dag zich af rond Schipperskerk, Illikhoven en Visserweert. Dan concentreren de werkzaamheden van Consortium Grensmaas zich voor een belangrijk deel op die locaties.


grensmaas

grensmaas

grensmaas

Beelden van de open Grensmaasdag met de drukte op de binnenplaats van Kasteelhoeve Hartelstein,
de fascinatie van de jeugd voor de graafmachines en de trucks en het natuurgebied in Borgharen.

Voortgang

En ondertussen gaat het werk gewoon door. Niet alleen in Itteren, maar ook in het Trierveld waar het massale grondverzet al volop aan de gang is.

Consortium Grensmaas is inmiddels begonnen met de organisatie van informele infoavonden in de afzonderlijke kernen. Dinsdag 9 juni kregen de inwoners van Schipperskerk detailinformatie over de uitvoering in Trierveld. Volgende maand gaat het Consortium op bezoek in Illikhoven en Visserweert.

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers en Consortium Grensmaas
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter