Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: juli 2015

Vliegclub blij met nieuwe start- en landingsbaan

Modelvliegclub Swentibold is in haar nopjes met de nieuwe start- en landingsbaan in Trierveld. De vereniging heeft het veld moeten ruimen met het oog op de aanleg van de werkhaven en het voordepot. Volgens afspraak heeft Consortium Grensmaas voor de ruim vijftig modelpiloten van Swentibold een nieuwe locatie geregeld in westelijke richting. Afhankelijk van de planning van de uitvoering kunnen de modelvliegers daar zeker enkele jaren aan de slag met hun hobby.

Groot voordeel van de nieuwe locatie is dat de start- en landingsbaan niet meer onmiddellijk langs de openbare weg en het Julianakanaal  ligt. ,,Dat waren verboden gebieden voor onze vliegtuigen. Dat betekende dat we alleen maar richting het westen vliegroutes konden uitzetten en vaak verblind werden door de zon. Met als resultaat dat je je toestel maar moeilijk kon volgen", zo legt Ton Claassens van de modelvliegclub uit. Op de nieuwe locatie zijn vliegroutes in een omtrek van 270 graden mogelijk.

In september is de officiële opening van de nieuwe thuisbasis van Swentibold. ,,De verhuizing is ook al volgens het boekje gegaan. We zijn dan ook in alle opzichten tevreden over de samenwerking met Consortium Grensmaas", aldus Claassens.

grensmaas

De nieuwe locatie van vliegclub Swentibold 

Infoavond Visserweert en Illikhoven

Consortium Grensmaas organiseert woensdag 15 juli een informatieavond voor de inwoners van Visserweert en Illkhoven.

De avond begint om 19.30 uur in gemeenschapshuis In de Keet in Illikhoven. Consortium Grensmaas praat de inwoners die avond bij over de uitvoering in beide dorpen, die volgend jaar van start gaat. Op korte afstand van Illkhoven en Visserweert is het Consortium inmiddels aan de slag met het grondverzet voor de aanleg van de werkhaven, het voordepot en de werkwegen.

Daan Prevoo, nieuwe Grensmaasgedeputeerde

Daan Prevoo is sinds drie maanden de nieuwe gedeputeerde die namens de provincie verantwoordelijk is voor het project Grensmaas. Razend drukke maanden van kennismakingen en het doorploegen van stapels dossiers.

Prevoo (SP) oordeelt dat hij een 'geweldige' portefeuille heeft binnengehaald. Duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting/wonen, energie en dus ook waterveiligheid zijn enkele onderdelen van die portefeuille.

Prevoo neemt het Grensmaasproject over van zijn collega Patrick van der Broeck.  Hij heeft het project al heel kort bezocht in Itteren. En zich natuurlijk uitvoerig laten informeren over de uitvoering. Een nadere kennismaking staat in september op het programma.

De eerste indruk van de gedeputeerde van het grootste rivierbeveiligingsproject van Nederland? ,,De uitvoering van het project is een voorbeeld van hoe het zou moeten. Slim en verstandig zaken met elkaar koppelen. Veiligheid, natuur en delfstoffenwinning. Met Consortium Grensmaas als uitvoerder die zich altijd netjes aan de afspraken houdt. Die ook op uitstekende wijze draagvlak heeft gecreëerd voor het project door de inwoners bij de uitvoering te betrekken. Goede communicatie maakt het verschil. Niet alleen bij de uitvoering van zo'n megaproject dicht bij woonkernen, maar ook in het openbaar bestuur."

grensmaas
Daan Prevoo

Kunstwerk Borgharen in najaar klaar

Steenkunstenaar Adri Verhoeven is volop bezig met de selectie van de 65 grote grindblokken die samen met vijf gepolijste hardstenen het kunstwerk vormen, dat voor een blijvende herinnering zorgt aan de vondst van het 18e eeuwse paardengraf in Borgharen. Zoals het er nu naar uitziet, is het kunstwerk in het najaar klaar.

Het is de bedoeling dat bij het kunstwerk ook een infopaneel komt, met tekst en uitleg over de vondst van het paardengraf in 2010. Bovendien worden recreanten via dat infopaneel ook verwezen naar Kasteelhoeve Hartelstein waar een van de paardenskeletten en foto's van de opgraving te bekijken zijn.

grensmaas
De exporuimte over de vondst van het paardengraf in Kasteelhoeve Hartelstein

Recreatievijver Itteren komt in zicht

De aanleg van de recreatievijver in Itteren komt in zicht. De gemeenteraad van Maastricht heeft het bestemmingsplan goedgekeurd en dat betekent dat het werk in september van start kan gaan.

Het transport van zand en grind vindt plaats via een aansluiting op de werkweg naar het voordepot in Itteren. Zoals het er nu naar uitziet duurt de uitvoering ongeveer tot juni 2016.

Werk gaat door tijdens vakantie

Het werk aan het project Grensmaas gaat tijdens de bouwvakvakantie gewoon door. Maar wel op beperktere schaal. In Itteren blijft een van de twee verwerkingsinstallaties in de werkhaven een deel van de vakantieperiode in productie.

De resterende tijd wordt gebruikt voor onderhoud. En ook het grondverzet in het Trierveld gaat door. Consortium Grensmaas wil met de voortgang van de werkzaamheden in de zomer tijd winnen en voorsorteren op periodes in het hoogwaterseizoen waarin niet gewerkt kan worden.


grensmaas

De verwerkingsinstallaties in Itteren

Voortgang

In Trierveld nabij Schipperskerk is al duidelijk te zien dat het de uitvoering van het project Grensmaas op de locatie Koeweide/Trierveld en Illikhoven/Visserweert heel dichtbij is. Bulldozers en dumpers zijn volop in de weer met het verwijderen van de dekgrond en de aanleg van geluidswallen.

In Itteren werkt het Consortium niet alleen aan de rivierverruiming, maar gaat ook de zand- en grindwinning gestaag door. De uitvoering ligt op schema.

In oktober 2015 verwacht Waterschap Roer en Overmaas klaar te zijn met de versteviging van de kades in Geulle aan de Maas. Consortium Grensmaas kan het werk op die locatie dan ook officieel afronden. Na Borgharen wordt Geulle aan de Maas de tweede Grensmaaslocatie die klaar is.

In Meers vorderen de rivierverruiming en de grindwinning ook zodanig dat op die locatie voldaan kan worden aan de afspraak dat de hoogwaterbeveiliging eind 2017 gerealiseerd is.


grensmaas

Het grondverzet in Trierveld is volop aan de gang
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers , Reen van Beek, provincie Limburg en Consortium Grensmaas
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter