Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: januari 2015

Derde open Grensmaasdag

Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken organiseren zaterdag 6 juni 2015 de derde open Grensmaasdag. Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken mee aan de organisatie.


Itteren en Borgharen staan centraal tijdens de open dag. In Itteren krijgen bezoekers een beeld van de delfstoffenwinning. Bovendien krijgen ze tekst en uitleg over de verwerking van zand en grind.

In Borgharen kunnen bezoekers de imposante rivierverruiming bekijken die het risico van overstromingen aanzienlijk vermindert. Bovendien zijn er rondleidingen in het nieuwe natuurgebied in Borgharen.

Het gedetailleerde programma van de open dag moet overigens nog nader uitgewerkt worden. De eerste twee open Grensmaasdagen trokken zo'n 5000 bezoekers.

Op vrijdag 5 juni wordt het natuurgebied in Borgharen officieel opgeleverd. Borgharen is de eerste locatie van het project Grensmaas die helemaal afgerond is.


grensmaas
Een beeld van de open Grensmaasdag in 2012

Grensmaasnatuur valt in de smaak

Bezoekers van de Maasvallei zijn positief over de natuurgebieden langs de rivier. Ze geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.

Dit blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van Natuurmonumenten. Bezoekers zijn vooral erg enthousiast over de ontwikkeling van de natuur en de rust en ruimte in het gebied.

De meeste bezoekers komen om te ontspannen en er even tussen uit te zijn.
Natuurmonumenten beheert in de Maasvallei al gebieden zoals Koningssteen, Molenplas en Meers. De uitvoering van het project Grensmaas betekent dat er in het gebied nog eens duizend hectare bij komt. In Borgharen en Geulle aan de Maas is die natuur volop in ontwikkeling en ook al toegankelijk.

De mogelijkheid om vrij te kunnen struinen in de wildernisnatuur wordt gewaardeerd. Maar drassige paden, te weelderige begroeiing en de grazers worden niet door iedereen als positief ervaren. Kwaliteit van de paden en de infrastructuur zijn het meest genoemd als verbeterpunt. Ook is er behoefte aan meer informatie.

In 2015 gaat Natuurmonumenten de Hompesche Molen in Stevensweert als noordelijke entree van het Grensmaasgebied restaureren en er een informatiepunt inrichten.

Ook België maakt volop werk van een natuurlijke Maas. Daardoor ontstaat er straks een aaneengesloten en grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei van ruim 2000 hectare. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan deze nieuwe natuur aan Nederlandse zijde beheren.

Nadere info? www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/agenda


grensmaas
Konikpaarden in de nieuwe natuur in Borgharen

Première documentaire Grensmaas
 
Woensdag 28 januari is in Kasteelhoeve Hartelstein de première van de L1-documentaire Grensmaas tot de dood en verder.

Journalist Jos van den Broek en cameraman Ben Brack hebben voor de documentaire het werk van Consortium Grensmaas op fascinerende wijze in beeld gebracht. Maar niet alleen de grindwinning, rivierbeveiliging en natuurontwikkeling komen aan bod. Ook de relatie die de bevolking met de Grensmaas én het Consortium heeft, wordt in de documentaire belicht.

In overleg met L1 is besloten vooral bewoners uit het werkgebied van Consortium Grensmaas uit te nodigen voor de première. Daarbij gaat het met name om de leden van de klankbordgroepen die zich vanaf de start van de werkzaamheden inzetten om in goed overleg de uitvoering op de afzonderlijke locaties tot een succes te maken.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook het eerste exemplaar van het boek De strijd die nooit ophoudt gepresenteerd. Dat boek beschrijft de ontwikkelingen rond de rivierbeveiliging vanaf de overstromingen in 1993 en 1995, nu twintig jaar geleden. En geeft een beeld van de enorme inspanningen die nog nodig zijn om de bevolking meer bescherming te bieden tegen nieuwe overstromingen.

De documentaire over de Grensmaas wordt in de dagen na de première ook op tv uitgezonden.


grensmaas
L1 maakte ook opnamen in Geulle aan de Maas

Promotie voor Grensmaas in Frankrijk

Op korte termijn verschijnt een lijvige gids op de markt voor wandelaars en fietsers uit Wallonië en Vlaanderen die de natuurgebieden van de Grensmaas willen bezoeken. La Nouvelle Meuse is de titel van de Franstalige gids die bijna 200 pagina's telt en straks alleen digitaal te koop is. Behalve over de Grensmaas wordt er in de gids ook stilgestaan bij de natuurgebieden aan de Vlaamse zijde, de Midden-Limburgse Maasplassen en de Zandmaas. Een woordvoerder van de uitgever, Bureau des Guides, is razend enthousiast over de Grensmaasnatuur. ,,Natuur die uitzonderlijk is voor heel Europa", zo luidt zijn conclusie.

De gids wordt een van de komende weken officieel gepresenteerd in België.

Voortgang
 
''Alle waardering. Niets herinnert meer aan de grindtransporten tussen Geulle aan de Maas en Voulwames."

Een reactie van inwoners van beide Maasdorpen die dezer dagen vaak te horen is. Inclusief complimenten aan het adres van Consortium Grensmaas, dat het landschap tussen Voulwames en Geulle aan de Maas weer in oude staat heeft hersteld. De werkweg is opgeruimd, geluidswallen zijn verdwenen, de rivier heeft aanzienlijk meer ruimte en de natuur kan haar gang gaan.

De werkzaamheden van Consortium Grensmaas concentreren zich nu op de locatie Itteren. Daar is de winning van zand en grind weer volop aan de gang.

In Trierveld/Koeweide wordt nog steeds gewerkt aan de sanering van de voormalige stortplaats, als voorbode van de aanleg van de werkhaven en het voordepot voor zand en grind. Die sanering is omvangrijker dan verwacht en wordt pas over enkele weken afgerond.


grensmaas
Itteren weer het decor van zand- en grindwinning (foto's Jac Beekers en Consortium Grensmaas)
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter