Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: februari 2015

Veel waardering voor documentaire L1 over werken aan de Grensmaas

De L1 documentaire Grensmaas tot de dood en verder is enthousiast ontvangen door de bewoners van het werkgebied van Consortium Grensmaas.

Tijdens de première op woensdag 28 januari in Kasteelhoeve Hartelstein kreeg de rolprent een ovationeel applaus van de bewoners van de Grensmaasgemeenten die centraal stonden tijdens de feestelijke bijeenkomst.

In de documentaire van journalist Jos van den Broek en cameraman Ben Brack staan het project Grensmaas en de band van de bewoners met de rivier centraal. Dat levert indrukwekkende én ontroerende beelden op. ,,De innige band die de inwoners met de Maas hebben, houdt niet op bij de dood. Die band is van alle tijden", aldus Jos van den Broek over de intrigerende titel van de rolprent.

De journalist is onder de indruk geraakt van het werk van Consortium Grensmaas. ,,De aanleg van de A2 tunnel is imposant, maar verbleekt bij de gigantische ingrepen langs de Maasoevers", zo concludeert Van den Broek.

De documentaire is inmiddels ook op L1 tv uitgezonden. Voor wie de documentaire gemist heeft; ze is inmiddels ook te bekijken via onze site www.grensmaas.nl.


grensmaas
Volle zaal tijdens de première in Kasteelhoeve Hartelstein, die ook voorzag in een informele borrel.

Duidelijkheid over Grensmaaspontjes

De fietsers en wandelaars die gebruik maken van de veerpontjes in het gebied van de Grensmaas besteden jaarlijks zo'n drie miljoen euro in onder meer de horeca in de regio.

Dat blijkt uit recent onderzoek onder de gebruikers van de veerpontjes in Geulle aan de Maas, Grevenbicht en Ohé en Laak.

Die bestedingen zullen de komende jaren naar verwachting fors oplopen. De natuurontwikkeling  van het project Grensmaas krijgt immers steeds nadrukkelijker gestalte en geeft nieuwe impulsen aan recreatie en toerisme.

Vanaf het voorjaar van 2015 gaan alle gebruikers van de fiets- en voetveren overigens één euro per oversteek met het veer betalen, zo hebben de provinciebesturen van Belgisch en Nederlands Limburg besloten. Mensen die veelvuldig gebruik maken van de pontjes kunnen gebruik maken van een beurtenkaart. Het tarief is dan maar 50 cent. Vorig jaar konden inwoners van Grensmaasgemeenten nog gratis mee met het veer en moesten alleen toeristen van elders betalen. Dat zorgde voor teveel verwarring en rompslomp.


grensmaas
Het veerpontje in Geulle aan de Maas

Open Grensmaasdag 2015

Even vooruit blikken naar de derde Open Grensmaasdag op zaterdag 6 juni 2015. De hoofdlijnen van het programma zijn al helder. In Itteren kunnen bezoekers alle facetten van de uitvoering van het project Grensmaas beleven. Vanaf de werkhaven in Itteren pendelt een grote rondvaartboot op en neer naar de Grensmaaslocatie Bosscherveld. In Borgharen staan de nieuwe natuur en de imposante rivierverruiming centraal tijdens rondleidingen en wandelingen. En uiteraard verandert de nostalgische binnenplaats van Kasteelhoeve Hartelstein weer in een bruisende Maasmarkt, waar alle partijen die een rol spelen op het gebied van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning zich presenteren.

Zoals eerder gemeld wordt vrijdag 5 juni het eerste afgeronde natuurgebied van het project Grensmaas, in Borgharen, officieel opgeleverd.

Grensmaasopera

De uitvoering van het project Grensmaas, het grootste rivierproject in Nederland, leidt ook tot culturele inspiratie én aspiraties. Een groep kunstenaars, componisten en regisseurs is bezig met de ontwikkeling van een heuse Grensmaasopera. Een open luchtspektakel in Itteren met de werkhaven, de verwerkingsinstallaties en de imposante depots van zand en grind als decor.

Zang, dans, ballet en muziek zijn de ingrediënten van het spectaculaire evenement, waarvoor Consortium Grensmaas om medewerking is gevraagd. Volgende maand wordt duidelijk of de Grensmaasopera nog dit jaar definitief wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gedacht aan september. Wordt vervolgd dus.


grensmaas
Toekomstig decor van een cultureel open luchtspektakel

Voortgang

Consortium Grensmaas focust zich momenteel op de rivierverruiming en de grindwinning in Itteren.

In de burelen van het Consortium in Holtum gaat alle aandacht inmiddels ook uit naar de start van de werkzaamheden op de noordelijke locaties van het project Grensmaas. Na de bouwvakvakantie begint de aanleg van de verwerkingshaven en het voordepot in Trierveld nabij Schipperskerk.


grensmaas
Volop activiteit in Itteren

Met de Klankbordgroep is inmiddels afgesproken dat de bewoners van Grevenbicht, Holtum, Buchten, Schipperskerk, Visserweert en Illkhoven in maart of april tijdens informatieavonden nader worden geïnformeerd over de uitvoering.
Voulwames heeft inmiddels weer de vertrouwde aanblik van het dromerige en idyllische dorpje aan de Maas.


grensmaas
Weer dromerigheid in Voulwames
(foto's Jac Beekers - Flying Eye)
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter