Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: december 2015

Resten vliegtuig gevonden in Koeweide (I)

Op de Grensmaaslocatie Koeweide in Grevenbicht zijn de resten van een Engels gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een van de motoren, een propeller, de brandstoftank en veel kleinere onderdelen werden aangetroffen tijdens explosievenonderzoek in opdracht van Consortium Grensmaas. Ook werden er in de nabijheid van het vliegtuig bomscherven opgegraven.

Het gaat om een Wellington van de Royal Air Force die in 1941 werd neergehaald door de Duitsers. Zes Engelse militairen verloren bij die crash het leven. Bij het bergen van het vliegtuig en de lichamen na de crash is een deel van het toestel in de grond achtergebleven.

Na de melding van de vondst, is majoor Arie Kappert, de enige bergingsofficier van de luchtmacht in Nederland, naar Grevenbicht afgereisd, om het onderzoek te begeleiden. Kappert: ,,De laatste vlucht van het toestel heeft exact 2.42 uur geduurd. In die tijd heeft het vrijwel zeker z'n lading bommen gedropt boven Keulen.

grensmaas
De Wellington bommenwerper (foto: WikipediA)

Resten vliegtuig gevonden in Koeweide (II)

Kappert verschijnt overal in Nederland op het toneel bij de vondst van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Een bevlogen specialist die het afgelopen jaar de berging van vijf toestellen met stoffelijke resten begeleidde. ,,Ik krijg wel eens opmerkingen of het niet stilaan tijd wordt daarmee te stoppen. Maar je weet niet hoe emotioneel zo'n vondst nog altijd is voor nabestaanden uit Canada, of Amerika. Die mensen kunnen na 70 jaar eindelijk een hoofdstuk afsluiten. De vermissing van hun opa, of oom."

Kappert laat overigens weten dat de Heemkundevereniging in Grevenbicht eventueel delen van de vliegtuigresten in bruikleen kan krijgen, als er behoefte is aan een blijvende herinnering aan de crash in de vorm van een monumentje of een plekje in een museum.

Consortium Grensmaas werd twee jaar geleden al door Grevenbichtenaar Willy de Bruin getipt om alert te zijn op de aanwezigheid van een vliegtuigwrak met eventueel nog een resterende bommenlading. Willy was ooggetuige van het neerstorten van het toestel. Willy nam de moeite om Consortium Grensmaas een uitgebreid getuigenverslag te leveren.

grensmaas
Majoor Kappert bekijkt een van de kleine brokstukken van het vliegtuig die begin december zijn gevonden in Koeweide

Protestbord Schipperskerk weg

Minstens vijftien jaar lang kon de hele wereld kennis nemen van het protest van Schipperskerk tegen de uitvoering van het project Grensmaas. Langs de Parallelweg stond al die tijd een uit de kluiten gewassen protestbord met een leus die niets aan de verbeelding overliet: Stop grindhonger!

Schipperskerk was eind vorige- en begin deze eeuw een van de bolwerken van het verzet tegen de combinatie van rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning.

De tijden veranderen. De emoties trouwens ook. Het verzet en het wantrouwen hebben plaatsgemaakt voor samenwerking tussen inwoners en Consortium Grensmaas. ,,We vonden het bord niet meer passen nu onze ervaringen met het Consortium zo positief zijn. We hebben gewoon een goede relatie met die uitvoeringsorganisatie. Bij het Consortium staan de deuren altijd open. De lijnen zijn kort en we hebben vaste aanspreekpunten. Overlast is er niets of nauwelijks. Eigenlijk merken we niets. Mensen die nu nog zeuren, moeten maar op een eiland gaan wonen," zo verduidelijkt oud-wethouder Guus Kitzen (80), jarenlang ook de ombudsman van Schipperskerk.

Kitzen beaamt dat het weghalen van het bord ook een symbolische afsluiting is van het verleden. ,,De blik vooruit. We krijgen door het project veel meer groen en natuur terug dan we hadden."

grensmaas
Het protestbord van Schipperskerk: verleden tijd

Bewoners Oijen-Wanssum op werkbezoek

In Noord-Limburg gaat in 2016 het volgende, grote rivierbeveiligingsproject van start: Oijen-Wanssum. Dat project voorziet onder meer in het weer laten mee stromen van een oude Maasarm, de aanleg van twee hoogwatergeulen, verlegging van dijken, uitbreiding van de haven in Wanssum en de aanleg van een nieuwe rondweg.

Ruim 30 bewoners en een delegatie van het projectbureau Oijen-Wanssum zijn vrijdag 4 december op werkbezoek bij Consortium Grensmaas in Itteren en Borgharen geweest om te horen en te zien hoe de samenwerking met de bewoners gestalte heeft gekregen.

Inwoners van Geulle aan de Maas, Itteren en Borgharen vertelden de delegatie over hun ervaringen tijdens de uitvoering. Daarbij kwamen met name de minimale overlast, de open houding en het centrale motto van het Consortium zeggen wat je doet en doen wat je zegt aan bod.

grensmaas
De delegatie uit Oijen-Wanssum bezocht ook de verwerkingsinstallaties

Grensmaas voorbeeld van burgerparticipatie

De provincie gaat meer werk maken van burgerparticipatie. Daartoe is een traject opgestart binnen de ambtelijke organisatie in het provinciehuis.

Consortium Grensmaas was donderdag 10 december bij de start van een reeks ateliers uitgenodigd als organisatie die het voorbeeld geeft op het terrein van burgerparticipatie. Door inwoners van meet af aan bij de uitvoering mee te nemen en structureel het contact met de mensen te onderhouden. Laagdrempelig en met korte lijnen. Consortium Grensmaas liet de ambtenaren weten dat burgerparticipatie alleen slaagt als je naar de inwoners toe gaat en ze net zo serieus neemt als je zelf serieus genomen wilt worden. De meeste ambtenaren willen dat wel, maar krijgen daar te weinig ruimte voor. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen nam die handschoen meteen op. ,,Daar gaan we nu echt mee aan de slag."

Grensmaaskapelletje Itteren

De omgeving van het kapelletje in Itteren heeft een grote opknapbeurt gekregen. De kapel werd van tijd tot opgezadeld met behoorlijke wateroverlast.

Het schuin aflopende pleintje is nu geëgaliseerd en er is een nieuwe bank geplaatst. De kapel is een ontmoetingsplek voor de Itterenaren. Consortium Grensmaas zorgde op verzoek van de inwoners voor de nieuwe bestrating: grindstenen uit de Maas. Het kapelletje in Itteren is nu dus ook een beetje Grensmaaskapelletje.

grensmaas
De kapel in Itteren

Kadeverhogingen en -versteviging

Consortium Grensmaas heeft de inwoners van Visserweert en Illkhoven tijdens twee bijeenkomsten geïnformeerd over de kadeversterking en –verhogingen als onderdeel van het project Grensmaas. De kadeverhogingen variëren van 10 tot maximaal 35 centimeter. Die zijn, naast de rivierverruiming en de aanleg van een nevengeul, nodig om het afgesproken beschermingsniveau van een overstromingsrisico van één keer in de 250 jaar te realiseren. In beide dorpen is draagvlak voor het werk aan de kades.

Waterschap Roer en Overmaas en Consortium Grensmaas werken nauw samen bij de kadeversterking in het gebied tussen Roosteren en Nattenhoven.

Voortgang

Alle aandacht van de engineers van Consortium Grensmaas gaat momenteel uit naar de aanleg van de werkhaven in Trierveld en de doorvaart naar het Julianakanaal. Zoals het er nu naar uitziet, wordt in februari 2016 gestart met die doorvaart.

Dat betekent dat de Parallelweg dan maximaal een half jaar wordt afgesloten voor alle verkeer. Als alles volgens plan verloopt, wordt de haven omstreeks juni 2016 gevuld met water.

In Itteren is een nieuwe toegangsweg naar Kasteelhoeve Hartelstein aangelegd in verband met de grindwinning op het oude wegtracé. Zowel de rivierbeveiliging als de grindwinning in Itteren liggen op schema.

Langzaam maar zeker komt de afronding van de locatie Bosscherveld ook weer in zicht. In de tweede helft van 2016 gaan de werkzaamheden daar opnieuw van start.

grensmaas
Het trillen van de damwanden en de afmeerpalen van de werkhaven vordert gestaag
grensmaas
De grindwinning in Itteren ligt op schema
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Flying Eye, AVG, Marcel Tabbers en Consortium Grensmaas..
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter