Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: augustus 2015

Werk Trierveld gaat razendsnel

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering op de locatie Trierveld/Koeweide gaan razendsnel. Enkele honderden meters ten noorden van Schipperskerk heeft het landschap een metamorfose ondergaan. De akkers zijn veranderd in een gigantische bouwplaats waar met chirurgische precisie dekgrond wordt verplaatst voor de aanleg van onder meer de geasfalteerde werkwegen. Kranen, dumpers en trucks domineren daarbij de horizon.

De contouren van de toekomstige werkhaven zijn inmiddels al zichtbaar. Om de haven op diepte te brengen wordt er ook al zand en grind afgegraven. Dat zogenaamde toutvenant gaat tijdelijk in opslag.

In die haven worden uiteindelijk twee verwerkingsinstallaties afgemeerd, waar het zand en grind worden gescheiden, gewassen en gezeefd en vervolgens per boot via het Julianakanaal naar de afnemers worden vervoerd.

Schipperskerk is deels al afgeschermd van de werkzaamheden door een geluidswal. Ook ter hoogte van Illikhoven heeft zo'n geluidswal gestalte gekregen. Langs de Parallelweg zijn inmiddels ook dekgrondbergingen aangelegd.

Zoals het er nu naar uitziet, beginnen in oktober de heiwerkzaamheden voor de damwanden van de werkhaven.

grensmaas
grensmaas

Twee overzichtsbeelden van het werk in Trierveld

Groene metamorfose

Ook in Borgharen en Geulle aan de Maas is sprake van een metamorfose van het landschap langs de Maas. Maar wél een groen gekleurde. Op de twee voormalige uitvoeringslocaties van het project Grensmaas groeit en bloeit de natuur. Dorpsbewoners maken er de eerste ommetjes en recreanten van elders kijken hun ogen uit over de imposante rivierverruiming in beide dorpen.

Inmiddels wordt er regionaal volop overlegd over het fietspadenplan dat de huidige fietsroutes in het Grensmaasgebied beter met elkaar moet verbinden, op weg naar het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei.

grensmaas
grensmaas
De groene metamorfose in Borgharen en Geulle aan de Maas vol bloemenpracht en grazende Konikspaarden

Consortium op bezoek in Visserweert en Schipperskerk

Het besluit van Consortium Grensmaas om de inwoners van de afzonderlijke kernen op detailniveau bij te praten over de aanstaande uitvoering in Trierveld/ Koeweide en Visserweert/Illikhoven valt in goede aarde.

Zowel in Schipperskerk als in Visserweert zijn inmiddels informele infoavonden georganiseerd. Maatregelen tegen eventuele overlast, het ontwerp van de hoogwaterbrug, de verkeersafwikkeling en de natuurontwikkeling zijn voorbeelden van onderwerpen die door de bewoners zijn aangedragen. Met name in Visserweert was de opkomst met ruim 50 inwoners erg groot. In Schipperskerk kwamen zo'n 30 belangstellenden opdagen. 

Consortium Grensmaas heeft de bewoners van de kernen toegezegd vlak voor de feitelijke start van de werkzaamheden nog een keer te komen bijpraten. Inmiddels zijn ook overige bewonersbijeenkomsten, in Obbicht bijvoorbeeld, in voorbereiding. 

Het project vanuit de lucht

De rivierverruiming in Borgharen en Itteren levert vanuit de lucht spectaculaire beelden op.

Flying Eye leverde de beelden op een recente zomerdag bij een bijzonder lage waterafvoer. De foto's maken vooral duidelijk hoeveel extra ruimte de Maas er in Borgharen bij heeft gekregen en er in Itteren nog bij krijgt.


grensmaas

De rivierverruiming in Borgharen

Primeur voor Itteren

Itteren heeft de primeur met het allereerste meubilair van het RivierPark Maasvallei. Op een mooie plek naast het kapelletje, met een fantastisch uitzicht op de Maas, heeft Consortium Grensmaas de eerste zithoek, fietsenstalling en infozuil geplaatst. De rustplek wordt inmiddels druk gebruikt door wandelaars en fietsers. Maar het is ook al een beetje een ontmoetingsplekje voor de inwoners van Itteren.

Het is de bedoeling dat het meubilair, identiek aan de banken en tafels aan de Vlaamse Maasoever, de komende jaren op alle locaties van het project Grensmaas wordt geplaatst.


grensmaas

Ontmoetingsplek en rustpunt in Itteren

Voortgang

In Itteren vordert de rivierverruiming gestaag. De zand- en grindwinning blijft de komende maanden ook grotendeels in Itteren geconcentreerd.

In Meers werkt exploitatiemaatschappij L'Ortye afwisselend aan de rivierverruiming en in de dekgrondberging. In goed overleg met Waterschap Roer en Overmaas wordt ook de kadeversteviging in het werkgebied van Consortium Grensmaas uitgevoerd. In Geulle aan de Maas zijn die werkzaamheden aan de kades al volop aan de gang.

Klik hier om een kort filmpje van Flying Eye over de werklocatie in Itteren te bekijken >>


grensmaas
grensmaas

Impressies van de werkzaamheden in Itteren
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers en Flying Eye
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter