Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief: april 2015

Massale belangstelling infoavonden

De twee infoavonden die Consortium Grensmaas op woensdag 8 en donderdag 9 april organiseerde, hebben een uitverkocht huis opgeleverd. Bijna 400 mensen kwamen naar het kerkje in Schipperskerk om te horen wat de uitvoering van het project Grensmaas in Trierveld/Koeweide, Visserweert, Illikhoven, Grevenbicht en Nattenhoven nu in de praktijk betekent.

Zoals eerder gemeld gaat Consortium Grensmaas in juni 2015 van start op die locaties met de aanleg van de werkhaven en het centrale grinddepot in Trierveld.
Tijdens de infoavonden werden tientallen vragen gesteld. Onderwerpen die het meest aan bod kwamen, waren de grindtransporten vanuit Nattenhoven naar het Trierveld, het tracé van de werkwegen, het onderzoek naar de bouwkundige staat van de woningen nabij de werklocaties en de hoogte van de kades.

De presentaties over de uitvoering van Consortium Grensmaas en de gemeente Sittard-Geleen zijn te bekijken op de site van het Consortium: www.grensmaas.nl.

Open Grensmaasdag

Het programma van de derde open Grensmaasdag is inmiddels voor een groot deel ingevuld. Net als tijdens de twee voorgaande edities is er voor jong en oud op zaterdag 6 juni 2015 heel veel te beleven.

De nostalgische binnenplaats van Kasteelhoeve Hartelstein wordt omgetoverd tot een marktplaats voor alle Limburgse partijen die met hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling te maken hebben en een speelplaats voor de kleintjes. De jeugd kan ook nu op een speciaal parcours weer ritjes maken in dumpers en vrachtauto's. En uiteraard kan het werk in Itteren bekeken worden.
Een klassieke Amerikaanse schoolbus zorgt voor het vervoer van bezoekers van Itteren naar Borgharen, waar ze onder begeleiding een wandeling kunnen maken in het allereerste natuurgebied dat Consortium Grensmaas heeft vormgegeven. Ook pendelt een rondvaartboot vijf of zes keer tussen de werkhaven in Itteren en de werklocatie Bosscherveld, waar baggermolen de Friesland in 2016 de werkzaamheden weer hervat.


grensmaas
De binnenplaats van Kasteelhoeve Hartelstein: marktplein tijdens open Grensmaasdag

Grind voor de eikelmuis

De toepassingen van grind zijn uiterst talrijk. Tot aan vloeren in de huiskamer toe. Soms komen er verrassende nieuwe toepassingen bij. Zo worden kleinere hoeveelheden grof grind van het project Grensmaas sinds kort gebruikt om het leven van de beschermde eikelmuis in Limburg te veraangenamen.

Het zorgvuldig geselecteerde grind wordt aangewend in schanskorven, die in natuurgebieden worden geplaatst. De kunst is om het grind zodanig te stapelen dat er holle ruimtes ontstaan, waar ook nog een lekker briesje doorheen kan. Daarmee heb je het ideale woonklimaat voor de eikelmuis.
Het gaat vooralsnog om een experiment. Als dat slaagt, wordt de proef uitgebreid en ook toegepast in zogenaamde stapelmuren. ,,Een mooi project. Zeker als we erin slagen met het grind de populatie van de eikelmuis en andere diersoorten weer wat uit te breiden", zegt Frans Vanderheijden van Vaessen Maastricht bv, die de schanskorven produceert.


grensmaas
De eikelmuis

Consortium gaat ook de kernen in

Consortium Grensmaas gaat de komende maanden ook op bezoek in kernen als Visserweert, Schipperskerk, Obbicht, Grevenbicht en Nattenhoven om te verduidelijken wat de werkzaamheden voor de inwoners lokaal betekenen.
Het Consortium wil de bevolking dan ook de nader uitgewerkte detaillering van de uitvoering voorhouden. Dat was tijdens de infoavonden op 8 en 9 april nog niet altijd mogelijk.


Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas vindt het belangrijk om de werkzaamheden in goede harmonie met de inwoners gestalte te geven. Dat is op de inmiddels afgeronde locaties, zoals Geulle aan de Maas en Borgharen, ook gebeurd. ,,En de mensen daar zijn uiterst tevreden. Dat is ook onze inzet op de noordelijke locaties waar we zo'n tien jaar aan het werk gaan".

Mooie toekomst lonkt voor Hartelstein

Kasteelhoeve Hartelstein, de uitvalsbasis van Consortium Grensmaas voor de zuidelijke werklocaties, wacht een mooie toekomst. Dat is de teneur van een uitgebreid artikel in Dagblad de Limburger, waarin het perspectief van Hartelstein wordt geschetst na de uitvoering van het project Grensmaas.

De kasteelhoeve wordt een van de recreatieve uitvalsbases van het Rivierpark Maasvallei. Henk Willems en Petrus Geelen van Kringloop Hartelstein verwachten dan zo'n grote toeloop van wandelaars en fietsers dat de winkel in gebruikte spulletjes elke dag geopend zal zijn. Ook het horecagedeelte kan dan rekenen en op nog meer toeloop. Ofschoon Consortium Grensmaas zeker nog tweeënhalf jaar aan de gang is nabij Hartelstein, weten honderden toeristen de kasteelhoeve in de weekenden nu ook al vinden. Voor een bezoek aan de winkel, of om een kijkje te nemen bij een van de 65 skeletten van het vermaarde paardengraf in Borgharen dat in Hartelstein een definitieve plek heeft gekregen.


grensmaas
Nu al veel belangstelling voor paardenskelet in Itteren

Limburgs parlement op bezoek

Het Limburgs parlement bezoekt vrijdag 12 juni het project Grensmaas op de locatie Itteren en Borgharen.

De 47 Statenleden die bij de verkiezingen in maart een zetel hebben veroverd in het provinciehuis krijgen in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren tekst en uitleg over het werk aan de Limburgse Maas in het algemeen en het project Grensmaas in het bijzonder. De Statenleden brengen tijdens het werkbezoek onder meer een bezoek aan de verwerkingsinstallaties en de dekgrondberging in Itteren.

Open vizier

Meers is een van de elf locaties van het project Grensmaas. Daar werkt Exploitatiemaatschappij L'Ortye, als lokale deelnemer van het Consortium Grensmaas, aan de rivierbeveiliging en de zand- en grindwinning. Dat gebeurt vrijwel geruisloos en tot volle tevredenheid van de bewoners van Meers. ,,De bevolking treedt het werk met open vizier tegemoet. En wij vinden het belangrijk om als goede buur te opereren. Die wisselwerking leidt tot laagdrempelige contacten en korte lijnen", zo verklaart directeur Vivien L'Ortye de goede band met de inwoners van Meers in een recent vraaggesprek met de dorpssite.


grensmaas
Beeld van de werkzaamheden in Meers

Voortgang

Her eerste grondverzet en de aanleg van de werkhaven en het grinddepot in Trierveld bij Schipperskerk komen steeds dichterbij. Allerlei voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Volgende maand staan onder meer de verplaatsing van de modelvliegclub, de inrichting van het werkterrein en de sloop van een boerderij aan de Ruitersdijk op het programma. De bewoners van Schipperskerk, Illikhoven en Visserweert krijgen op korte termijn een brief waarin het onderzoek naar de bouwkundige staat van hun woningen wordt aangekondigd.

De grindwinning en de rivierverruiming concentreren zich de komende maanden in Itteren.


grensmaas
Een grindschip verlaat de werkhaven in Itteren
De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Reen van Beek en Mike Melis
Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter