consortium

nieuwsbrief oktober 2014

Grensmaas de wereld over

Het project Grensmaas krijgt de komende tijd volop aandacht in landen als India, Argentinië, de Verenigde Staten en Singapore. Dat is het resultaat van een werkbezoek van een groep internationale journalisten aan het project op donderdag 25 september. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had in het kader van Holland Branding het oog laten vallen op het project als bijzonder voorbeeld hoe Nederland de strijd aangaat met toekomstige overstromingen van de grote rivieren.

De journalisten, werkzaam voor nationale kranten en vakbladen, waren met name verrast door de combinatie van hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. De vertegenwoordigers van de media werden ook toegesproken door gedeputeerde Patrick van der Broeck. De gedeputeerde hield de journalisten voor dat de hoogwaterbescherming in Limburg goed vordert, maar dat regelgeving en de neiging om alles telkens weer opnieuw te onderzoeken, de vaart nogal eens tempert.

Meest bijzondere vraag was overigens afkomstig van een journalist uit India. In Borgharen liet hij zich ontvallen: ,,Waarom gebruiken jullie dat enorme gebied van de rivierverruiming niet om sla en groenten te telen, in plaats van de natuur haar gang te laten gaan?"

grensmaas

^ Een beeld van de natuur in Borgharen waar de groep internationale journalisten vol bewondering én verwondering kennis mee maakte (foto Jac Beekers)

Nieuwe site

Op korte termijn gaat de nieuwe site van Consortium Grensmaas in de lucht.

De huidige is vijf jaar in gebruik en oogt inmiddels wat gedateerd. De nieuwe site heeft een strakkere lay out, maakt een zakelijker indruk en is nog gemakkelijker toegankelijk voor de lezer. Met onder meer een hoofdstuk waarin de meest gestelde vragen over het project op een rijtje zijn gezet.

site

^ Een schets van de nieuwe site

Boerderijverplaatsing (I)

Hij is uitermate tevreden. Jos Fuchs zit sinds deze zomer in een spiksplinternieuw agrarisch bedrijf aan de Schinkenkuildeweg aan de rand van Grevenbicht. Met een hypermoderne stal voor zijn 150 melkkoeien en 150 stuks jongvee. En uiteraard mét een mooi, ruim woonhuis.

Bij de presentatie van de plannen voor het project Grensmaas was het duidelijk dat de familie Fuchs het oude, agrarische bedrijf aan de Ruitersdijk in Trierveld moest verlaten. De gebouwen liggen in het te vergraven werkgebied. Aanvankelijk speelde Fuchs met het plan om dan ook maar helemaal te verkassen. Emigreren dus. Canada, de Verenigde Staten, of Denemarken. ,,Maar mijn echtgenote wilde niet mee." Even kwam ook nog Groningen, of Flevopolder in zicht. Ook die opties ketsten af. ,,De sfeer is daar toch heel anders dan hier." Uiteindelijk werd het nieuwe agrarische bedrijf op enkele kilometers afstand van de oude locatie gebouwd.

Boerderijverplaatsing (II)

Jos benadrukt dat één element van de hele operatie hem erg is tegengevallen; de lange duur van de vergunningenprocedure. ,,Vijf jaar is wel erg lang toch? De samenwerking met de mensen van Consortium Grensmaas was trouwens gewoon goed."

Uiteindelijk is Jos Fuchs blij dat hij dichtbij de oorspronkelijke boerderij een nieuwe start heeft kunnen maken. ,,Van oud naar nieuw levert altijd perspectief op. We zijn klaar voor de toekomst. Een toekomst die wellicht ook nog een verdere uitbreiding met zich meebrengt. Zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen in 2015 immers de melkquota."

Ook op andere fronten zit het wel snor met de veehouderij van Fuchs. Jos heeft vier zonen die het werk op de boerderij allemaal leuk en interessant vinden. De opvolging is dus al geregeld? ,,Dat hoop ik toch", lacht Fuchs.

grensmaas

^ Jos Fuchs en een van zijn vier zonen bij de melkkoeien (foto Consortium Grensmaas)

Vissen

Met ondersteuning van een groep vrijwilligers van de Visstandverbetering Maas en lokale hengelaars zijn maandag 15 september vele honderden bittervoorns uit de visvijver in Itteren gehaald en weer uitgezet in de Maas.

De bittervoorn, een beschermde vissoort, moest een nieuwe stek krijgen omdat de vijver straks deel gaat uitmaken van de rivierverruiming en bij hoogwater met de Maas gaat mee stromen. Met het oog daarop wordt het waterpeil in de vijver verlaagd.

Een van de komende weken wordt de overige vis in de Itterense vijver gevangen. Die wordt overgebracht naar de vijver bij de Geusselt in Maastricht.

L1 en TV-Maastricht maakten opnamen van de vangst.

 

grensmaas

Emmers vol bittervoorn werden uit de visvijver gehaald (foto Consortium Grensmaas)

Voortgang

De winning van zand en grind concentreert zich weer helemaal in Itteren. De graafwerkzaamheden in Geulle aan de Maas zijn afgerond en de grindtransporten vanuit dat dorp zijn beëindigd. De geluidswal voor de afscherming van Voulwames is grotendeels verwijderd en als het weer het toelaat wordt de entree naar Voulwames ook de komende weken nog in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Tussen Borgharen en Itteren is het laatste, ontbrekende stuk fietspad aangelegd en het oorspronkelijke tracé van de Spekstraat weer in oude staat hersteld. Het viaduct wordt op korte termijn verwijderd.

In Itteren wordt ook hard gewerkt aan het nieuwe tracé van de Geul.

Volgens de laatste planning start Consortium Grensmaas na de bouwvakantie van 2015 met de aanleg van de werkhaven en het voordepot op de locatie Trierveld in Sittard-Geleen.

grensmaas

^ Damwanden slaan voor de omlegging van de Geul

grensmaas

^ De grindwinning in Itteren is weer hervat (foto's Jac Beekers)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter