consortium

nieuwsbrief maart 2014

Hart van Grind

Op zoek naar de mooiste stenen voor het project Hart van Grind. Daartoe was de Gelderse kunstenaar Adri Verhoeven vorige week op de werklocatie van Consortium Grensmaas in Itteren. Verhoeven produceert gepolijste stenen die als aaibare kunstwerken in de natuur worden gedrapeerd. Adri noemt ze steenbeelden. Een kunstroute van die stenen wordt de komende weken aangelegd op de Brunssummerheide. De steenbeelden worden gecombineerd met ruwe grindblokken die door Consortium Grensmaas zijn opgegraven bij de rivierbeveiliging en de delfstoffenwinning.

Het project Hart van Grind neemt de bezoeker mee naar de ziel van grote en kleine stenen die elke dag opnieuw een grote rol spelen in ons dagelijks leven. Stenen, of producten daarvan vergezellen de mens feitelijk bij elke stap die hij zet.

Hart van Grind is een openbare tentoonstelling met een ode aan de steen en de natuur. Met een loflied over de Maas. En de duiding dat grind ook een typisch Limburgs product is.

Partners van het project Hart van Grind zijn onder meer de provincie, Natuurmonumenten, Limburgse geologen, de sterrenwacht en gemeenten in de regio Parkstad. Voor het project zijn ook enkele dichters benaderd voor lyrische ontboezemingen over grind.

grensmaas

^ Adri Verhoeven op zoek naar grindkunst in Itteren (foto Consortium Grensmaas)

grensmaas

grensmaas

^ Een voorbeeld van de steenbeelden van Adri Verhoeven (foto Adri Verhoeven)

Consortium en Maaswerken gastheren voor Limburgse bestuurders

Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken hebben donderdag 27 maart in Itteren bestuurders van Limburgse gemeenten en delegaties van de provincie, de landelijke Deltacommissie en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei ontvangen.

Consortium Grensmaas heeft bestuurlijk Limburg tijdens dat bezoek een inkijk in de actuele stand van het project Grensmaas geboden. Rijkswaterstaat Maaswerken heeft een round up gegeven van de rivierbeveiliging over het hele traject van de Maas.

Aan de kennismaking met het project Grensmaas ging een korte conferentie over het Deltaprogramma Limburgse Maasvallei vooraf. In dat programma is op een rijtje gezet welke maatregelen nog nodig zijn om de Maas ook op de lange termijn te kunnen beteugelen.

grensmaas

^ De bestuurlijke delegatie kreeg ook tekst en uitleg over het voordepot in Itteren (foto Jac Beekers)

Consortium biedt Geulle barbecue aan

Consortium Grensmaas biedt de ongeveer 150 inwoners van Geulle aan de Maas en Voulwames op zaterdag 24 mei een barbecue aan. Dat gebeurt bij gelegenheid van de afronding van een belangrijke fase van het werk: de grindwinning in de dekgrondberging ten noorden van Geulle aan de Maas. Consortium Grensmaas wil met die geste echter ook de goede samenwerking met de inwoners van Voulwames en Geulle aan de Maas tot uitdrukking brengen. 

De uitvoering in Geulle aan de Maas is twee jaar geleden ingrijpend gewijzigd. De grindtransporten lopen nu langs het dorp. Door afspraken met de inwoners is de overlast tot een minimum beperkt. De komende maanden staat de rivierverruiming centraal. In de loop van 2015 moet de locatie Geulle aan de Maas helemaal klaar zijn en kan de natuur haar gang gaan.

grensmaas

^ Panorama over de dekgrondberging vanuit het uitkijkpunt in Geulle aan de Maas (foto Reen van Beek)

Jong geleerd….

Het project Schone Maas, waarin Consortium Grensmaas ook als partner optreedt, krijgt steeds meer weerklank. Ook onder de schooljeugd. Vrijdag 21 maart kwamen ruim zeventig leerlingen van de internationale school, United World College-Maastricht, naar Borgharen om het zwerfvuil op de Maasoever op te ruimen. De kinderen, variërend van vijf tot acht jaar, kregen daarbij assistentie van leerkrachten, studenten en oudere scholieren. In april volgen er nog twee schoonmaakacties van scholieren en vrijwilligers vanuit het verenigingsleven.

In de hele provincie staan er de komende weken zo'n 75 acties gepland om zwerfvuil op te ruimen langs de oevers van de Maas. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar. Ook is het aantal deelnemende gemeenten verdubbeld van vijf naar tien. Binnen het werkgebied van Consortium Grensmaas zijn in Bosscherveld eerder al de eerste hopen zwerfvuil verwijderd.

In de gemeente Maasgouw, de noordelijke poort naar het Grensmaasgebied, is donderdag 10 april zelfs een internationale opruimactie bij de Koningssteen in Thorn.

Het project Schone Maas is een initiatief van de provincie om een einde te maken aan het fenomeen dat de Maas bij elk hoogwater tonnen aan met name plastic afval uitspuugt. Nadere info: www.schonemaas.nl

grensmaas

^ Kinderen van de internationale school in Maastricht in de weer met het ruimen van Maasafval  (foto Hetty Meertens)

Finse ambassadeur op bezoek

Ook de internationale belangstelling voor het project Grensmaas houdt onverminderd aan. Vrijdag 14 maart heeft ambassadeur Liisa Maria Talonpoika van Finland een bezoek gebracht aan de werklocaties van Consortium Grensmaas.

In Kasteelhoeve Hartelstein kreeg de diplomate een spiksplinternieuwe Engelse presentatie van het project te zien. De ambassadeur nam ook een kijkje in Borgharen en Geulle aan de Maas en dat leidde tot de nodige complimenten aan het adres van Consortium Grensmaas. Mevrouw Talonpoika werd vergezeld door een delegatie van Waterschap Roer en Overmaas onder leiding van voorzitter Jan Schrijen.

Hompesche Molen uitvalsbasis Natuurmonumenten

De Hompesche Molen in Stevensweert komt in handen van Natuurmonumenten, partner binnen Consortium Grensmaas.

Maasgrind B.V. het samenwerkingsverband van Nederlandse grindproducenten, heeft de molen eerder deze maand overgedragen aan Natuurmonumenten. Maasgrind heeft de molen in 1992 aangekocht in het kader van de realisatie van het Stevol-project; de grindwinning in Stevensweert en Ohé en Laak die heeft geleid tot de ontwikkeling van een bijzonder natuurgebied aan de rand van beide dorpen. Dat gebied wordt beschouwd als de entree van de toekomstige natuur van het project Grensmaas. Maasgrind heeft er de afgelopen jaren  voor gezorgd dat de molen is gerestaureerd en is opengesteld voor bezichtigingen. Ook is de molen letterlijk in de spotlights gezet, zodat zij 's avonds goed zichtbaar is.

De overdracht van de molen maakt deel uit van de ontwikkeling van Rivierpark Maasvallei. De overdracht vormt de bekroning van de herontwikkeling van het Stevolgebied door Maasgrind. De grindbedrijven die samenwerken in Maasgrind, zorgen ook voor de uitvoering van het project Grensmaas. De Hompesche Molen stamt uit 1722. In het verleden is een deel van de molen nog gebruikt als gevangenis. Het is de hoogste molen in Limburg.

grensmaas

^ De Hompesche Molen (Foto Franco Gori)

Voortgang

In Borgharen wordt momenteel het laatste restje van de voormalige dekgrondberging aangevuld met grond van het project A2-tunnel bij Maastricht. Zoals het er nu naar uitziet is dat karwei in mei/juni geklaard. Het Consortium gaat dan aan de slag met de afwerking van het gebied. In maart 2015 wordt Borgharen als eerste natuurgebied overgedragen aan Natuurmonumenten die het beheer overdraagt aan Staatsbosbeheer. Borgharen is al de eerste locatie waar Consortium Grensmaas een omvangrijke rivierverruiming heeft gerealiseerd.

Consortium Grensmaas verwacht in november 2014 ook de grindwinning en rivierverruiming in Geulle aan de Maas af te ronden en denkt dan nog circa een half jaar nodig te hebben om ook die locatie ook aan te kunnen bieden aan de natuurbeheerders. Ruim binnen de afgesproken termijn met de bewoners van Geulle aan de Maas

In het najaar van 2014 wordt de grindwinning in Itteren weer opgestart. Het afgraven van de dekgrond in de weerd is deze maand al begonnen.

Ondertussen komen de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de uitvoering in Trierveld/Koeweide ook dichterbij. Volgende maand, of in mei start de sanering van de voormalige stortplaats en wordt ook de persleiding van het Waterschapsbedrijf Limburg verlegd.

grensmaas

^ Nog enkele maanden en dan is het laatste gaatje in de dekgrondberging van Borgharen gedicht. (Foto Jac Beekers)

grensmaas

^ Het tempo van de delfstoffenwinning in Geulle aan de Maas is onverminderd hoog. (Foto Jac Beekers)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | nieuwsbrief@consortiumgrensmaas.nl
twitter