consortium

nieuwsbrief augustus 2014

Krachtpatser

Zo'n honderd miljoen ton grond wordt er tijdens de uitvoering van het project Grensmaas verzet. Een immense hoeveelheid. Daarvoor zijn krachtpatsers nodig. Een mooi voorbeeld van zo'n krachtpatser is de Komatsu die sinds kort bij Consortium Grensmaas wordt ingezet. De machine is afkomstig van Boskalis, een van de aandeelhouders van het Consortium. Gewicht 111 ton. Er gaat 1360 liter diesel in de tank. Door toepassingen van hypermoderne technologie is de uitstoot van stikstofoxyden echter minimaal. Net als het geluidsniveau. Duurzaamheid staat zowel bij het Consortium als bij Boskalis hoog in het vaandel.

De Komatsu staat op één meter brede rupsplaten en heeft een reikwijdte van meer dan elf meter. De graafdiepte is zo'n acht meter. Een hap van de graafbak is goed voor 20 ton zand en grind. Met tweeënhalve graafbak heeft de Komatsu ook de grootste truck bij het Consortium in een mum van tijd volgeladen.

Grootste voordeel van deze mastodont? De tijdwinst. Zijn voorganger, een Cat 365C had er vier volle bakken voor nodig om een truck te laden. Dat leverde 35 volle trucks per uur op. De Komatsu zorgt in dezelfde tijd voor zo'n 50 volle vrachtauto's. Dat is mede de reden waarom het werk in Geulle aan de Maas voorligt op de planning.

Logisch dus dat de Komatsu ook op overige werklocaties van het project Grensmaas aan de slag gaat.

grensmaas

^ De Komatsu in actie in Geulle aan de Maas. (foto Jac Beekers)

Extra service

Werk in uitvoering vereist soms een helpende hand. Zoals bij de aanleg van de nieuwe veerstoep in Geulle aan de Maas. Na het verwijderen van de fiets- en voetgangersbrug zorgde Consortium Grensmaas in de vorm van rubberen platen voor een tijdelijke entree naar het veer. Niet echt ideaal. Daarom besloot het Consortium in het kader van goed gastheerschap assistentie in te huren om fietsers en voetgangers waar nodig de helpende hand te reiken.

De passagiers van het veer maakten met regelmaat dankbaar gebruik van die Grensmaasstewards. In de vorm van een ondersteunende arm, of extra spierkracht voor de fiets. Max Strijbos was een van de stewards en hij genoot van zijn tijdelijke job. ,,Vooral de positieve reacties van de mensen zijn erg leuk. Niemand verwacht zo'n extra service." aldus Strijbos.

Inmiddels is de veerstoep klaar en blijkt in de praktijk dat er zich toch nog wat probleempjes voordoen bij het afmeren van het veerbootje. Consortium Grensmaas probeert die zo snel mogelijk te verhelpen.

grensmaas

^ Samen sta je sterk. Max Strijbos reikt een lachende fietser de helpende hand. (foto Jac Beekers)

grensmaas

^ De demontage van de fiets- en voetgangersbrug in Geulle aan de Maas (foto Consortium Grensmaas)

Natuur en recreatie

Terwijl tientallen dumpers nog af- en aan rijden met het toutvenant (zand en grind) dat vrijkomt bij de rivierverruiming, ontwikkelt de nieuwe natuur in Geulle aan de Maas zich al volop.

Daar waar nog slechts enkele maanden geleden tot op zo'n tien meter diepte grind werd gewonnen, bloeien nu allerlei bloemen en groeien de eerste wilgen. Ook honderden recreanten genieten al van de imposante aanblik die de rivierverruiming en de natuurontwikkeling bieden. Kajakkers vanaf het water en wandelaars en fietsers vanaf de weg.

grensmaas

^ Kajakken in Geulle aan de Maas

grensmaas

^ De natuurontwikkeling in Geulle aan de Maas (foto's Jac Beekers)

Internationaal

Het meest internationale gezelschap dat Consortium Grensmaas ooit op bezoek heeft gehad.

Dat was de groep van zo'n 25 studenten die in het kader van een uitwisseling van de Lions Club op 28 juli het project in Itteren en Geulle aan de Maas bezocht. De groep telde maar liefst 24 nationaliteiten. De deelnemers waren afkomstig uit nagenoeg alle landen in Europa, maar bijvoorbeeld ook Azië. De voertaal tijdens de rondleiding was Engels. Conclusie van het gezelschap na de kennismaking met het werk aan de Grensmaas: ,,A tremendous project".

Grensmaas als inspiratiebron voor ondernemers

Het project Grensmaas ontpopt zich ook als een inspiratiebron voor initiatieven van ondernemers in de toeristische en recreatieve sector.

Een opmerkelijk voorbeeld is Mosam Adventure Tours uit Roosteren. Een van de mensen achter dat bedrijf is Jacques Mohr. Zijn droom? Toeristische tochtjes organiseren op en langs de Grensmaas. Jacques heeft twee amfibievoertuigen op de kop getikt die 40 jaar geleden grotendeels met de hand zijn geproduceerd voor het Britse leger. Hij heeft de voertuigen volledig gerenoveerd en verbouwd, zodat ze nu elk plaats bieden aan twintig passagiers. Die kunnen de Grensmaas afwisselend varend op de Maas en rijdend op de oevers beleven. Het amfibievoertuig neemt met het grootste gemak steile hellingen en ondiepten in de Grensmaas. Met de veiligheid zit het in elk geval wel snor: de ruimten van de bestuurderscabine zijn voorzien van kogelwerend glas en het gepantserd staal trotseert nog altijd kogels en zelfs granaten. Uiteraard zijn er ook zwemvesten en een reddingsboot aan boord.


grensmaas

^ Het amfibievaartuig van Mosam Adventure Tours met rechts Jacques Mohr. (foto Consortium Grensmaas)

Duurzaam

Een duurzame bedrijfsvoering is een van de belangrijkste doelstellingen van Consortium Grensmaas Met het oog op die duurzaamheid heeft het Consortium in 2008 besloten de twee verwerkinginstallaties in de werkhaven in Itteren elektrisch te voeden in plaats van op diesel aan te drijven.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat daarmee een energiereductie van 40 procent is bereikt. De uitstoot van CO2 (kooldioxide) van de twee grindveredelingsinstallaties in Itteren verminderde daardoor ook fors. Om precies te zijn met 2016 ton per jaar. Sinds de start van het project bedraagt die reductie van CO2 al ruim 10.000 ton.
Ter vergelijking: een gezin in Nederland produceert gemiddeld 8,5 ton CO2 per jaar.

Voortgang

Consortium Grensmaas heeft in de vakantieperiode gewoon doorgewerkt. En ofschoon dat niet op volle kracht vooruit gebeurde, is er de nodige voortgang geboekt. De rivierverruiming heeft de woonkern van Aan de Maas al gepasseerd. De extra ruimte die met name ten noorden van het dorp voor de Maas is gecreëerd, is indrukwekkend.

Het asfalt van de werkweg is verwijderd. Zoals het er nu naar uitziet, zijn in september alle graafwerkzaamheden afgerond. Als het weer blijft meewerken en er geen andere tegenvallers opdoemen, zal ook de entree naar Voulwames nog dit jaar in oude staat worden hersteld.

In Trierveld in Sittard-Geleen wordt de laatste hand gelegd aan de sanering van de voormalige stortplaats en is de aanleg van de nieuwe leiding van Waterschapsbedrijf Limburg afgerond als aanloop naar de uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide.

De hoge productie van de zand- en grindwinning in Geulle aan de Maas, noodzaakt het Consortium tot de aanleg van een extra grinddepot in Itteren. Dat depot biedt fraaie panorama's van de locatie waar de grindwinning dit najaar opnieuw wordt opgestart en van de Itterense weerd.

grensmaas

^ Panorama van het gebied in Itteren waar de komende maanden de grindwinning weer wordt opgestart en de dekgrond al verwijderd is. (foto Jac Beekers)

grensmaas

^ Veel extra ruimte voor de rivier in Geulle aan de Maas. (foto Jac Beekers)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter