consortium

nieuwsbrief april 2014

Einde grindwinning Geulle aan de Maas in zicht

Het einde van de grindwinning in het dekgronddepot in Geulle aan de Maas is in zicht. De laatste meters van het af te graven gebied ten noorden van het dorp zijn momenteel het domein van hydraulische kranen en dumpers die af en aan rijden.

Inmiddels is ook besloten het uitkijkpunt langs de Saintweg weer op te ruimen. Consortium Grensmaas heeft de bewoners nog aangeboden het uitkijkpunt te behouden en een permanent karakter te geven. De meningen daarover waren verdeeld in het dorp en daarop is besloten de veelbezochte spottersplek af te graven. De grond wordt weer gebruikt als aanvulling van de dekgrondberging.

Nog deze maand richt Consortium Grensmaas het vizier op het verwijderen van de geluidswal en start de rivierbeveiliging in zuidelijke richting.

grensmaas

grensmaas

^ De laatste meters van de grindwinning in de dekgrondberging van Geulle aan de Maas zijn in zicht (foto's Jac Beekers)

Konikpaarden in Borgharen

De Galloways in de toekomstige Grensmaasnatuur in Borgharen hebben gezelschap gekregen van een groepje konikpaarden. Staatsbosbeheer heeft de dieren samen met FREE Nature op vrijdag 11 april een nieuw thuis gegeven langs de Maasoever tussen Itteren en Borgharen.

Samen met de Galloways zorgen de paarden voor de begrazing in het gebied tussen Borgharen en Itteren. De ervaring wijst uit dat het grazen van runderen en paarden in één gebied goed samen gaat. De natuurbeheerders wijzen bezoekers van de Grensmaasnatuur er wel nog eens op, dat ze de paarden met rust moeten laten en bijvoorbeeld niet moeten gaan aaien.

grensmaas

^ De konikpaarden voelen zich al snel thuis in Borgharen (foto Roger Wijsen)

Werken op zaterdag

In de werkhaven en op het voordepot in Itteren wordt de komende zes weken op zaterdag gewerkt. Dat is terug te voeren op een tijdelijke extra vraag naar grind doordat de invoer van die delfstof door de lage waterstand van de Rijn nagenoeg stilgevallen is.

Het werken op zaterdag is overigens geen uitzonderlijke omstandigheid, maar regel. Consortium Grensmaas heeft gewoon toestemming om zes dagen in de week te werken. Door de ingezakte grindmarkt is daar de laatste tijd weinig tot geen gebruik van gemaakt. De werkzaamheden op zaterdag beperken zich tot het veredelen van grind in de verwerkingsinstallaties in de haven en regulier onderhoud. Er wordt niet gegraven en er zijn ook geen grindtransporten.

grensmaas

^ Het voordepot en de werkhaven in Itteren (foto Reen van Beek)

Voortgang

In Itteren is Consortium Grensmaas opnieuw begonnen met het afgraven van de dekgrond in de weerd. Die grond wordt weer toegepast om de dekgrondberging in Geulle aan de Maas aan te vullen. In Borgharen gaat de aanvoer van grond van het tunnelproject bij Maastricht onverminderd door. Het resterende grindgat slinkt alsmaar verder. Zoals het er nu naar uitziet, kan de voormalige dekgrondberging in Borgharen in het najaar officieel overgedragen worden aan de natuurbeheerders.

Ook in het Trierveld nabij Schipperskerk werpt de toekomstige uitvoering haar schaduw vooruit. Zo is de sanering van de voormalige stortplaats inmiddels van start gegaan.

grensmaas

^ De werkzaamheden in de Itterense weerd zijn weer begonnen (foto Jac Beekers)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | nieuwsbrief@consortiumgrensmaas.nl
twitter