consortium
nieuwsbrief juni 2013

Wandelpaden Schipperskerk geopend

In aanwezigheid van enkele tientallen bewoners en wethouder Peter Geenen van Sittard-Geleen zijn zaterdag 18 mei de door Consortium Grensmaas opgeknapte en vernieuwde wandelpaden ten noorden van Schipperskerk officieel geopend. In combinatie met de aanplant van honderden nieuwe bomen en struiken levert dat Schipperskerk een mooi nieuw, groen uitloopgebied op.

De groenvoorziening en de wandelpaden maken deel uit van het pakket afspraken dat de gemeente Sittard-Geleen en Consortium Grensmaas hebben gemaakt in de aanloop naar de uitvoering op de locatie Trierveld/Koeweide. De grindwinning en rivierverruiming op die locatie starten in 2015. Dit jaar beginnen de voorbereidende werkzaamheden al met het verleggen van een rioolpersleiding.

Voor oud-wethouder Guus Kitzen van Born was het een heel bijzondere dag. Een van de wandelpaden kreeg zijn naam: ‘t Guus Kitzen paedje. Kitzen heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als onvermoeibare ombudsman voor Schipperskerk en omgeving.

grensmaas

^ Mooi nieuw groen rond Schipperskerk (foto Jac Beekers)

Infoborden geplaatst in Geulle aan de Maas

De duizenden wandelaars en fietsers die de komende maanden voor een van de routes in het Maasdal kiezen en daarbij ook Geulle aan de Maas aandoen, worden vanaf nu tot in detail geïnformeerd over de werkzaamheden van Consortium Grensmaas.

Op verzoek van de bewoners heeft het Consortium infoborden geplaatst bij het fiets- en voetgangersveer, bij de dekgrondberging en bij het uitkijkpunt aan de Saintweg. Op het infobord worden niet alleen de werkzaamheden in Geulle aan de Maas in beeld gebracht, maar wordt ook tekst en uitleg gegeven over de aanleiding, de opzet en de achtergronden van het project Grensmaas in heel Zuid-Limburg.^ De nieuwe infoborden in Geulle aan de Maas
(foto Jac Beekers)

grensmaas

^ Het pad naar het veer in Geulle aan de Maas is nu ook piekfijn in orde. (Foto Jac Beekers)

Operatie vleermuis

De aanleg van de visvijver in Itteren en de uitvoering op de locatie Koeweide en Visserweert werpen hun schaduw vooruit. Soms op heel bijzondere wijze. Zo heeft de Grontmij onlangs een speciale boomcamera (inclusief endoscoop) ingezet om de bomen in die gebieden te inspecteren op hun geschiktheid als verblijfplaats voor vleermuizen. Met die boomcamera is de potentiële vleermuispopulatie supersnel in beeld gebracht.

Tot nu toe werd dat onderzoek gedaan met behulp van een speciale vleermuisdetector die het ultrageluid van vleermuizen registreert én omzet in hoorbaar geluid. Dat onderzoek strekt zich soms uit over meerdere jaargetijden. Met de camera wordt nu meteen duidelijk hoeveel bomen ongeschikt zijn als onderdak voor de vleermuis, zodat het onderzoek met de detector straks beperkt kan blijven tot enkele bomen.

grensmaas

^ Het huidige bomenbestand bij de toekomstige vijver en op de werklocaties in Koeweide en Visserweert wordt uiteindelijk gekapt (foto Gideon Peusens)

Geen vakantie voor Consortium

De financieel/economische crisis heeft ook Consortium Grensmaas in z’n greep. Er wordt weinig meer gebouwd in Nederland en dus daalt de grindafzet. Toch slaat het Consortium dit jaar de vakantie over. Er is inmiddels definitief besloten door te werken in de bouwvakvakantie van 15 juli tot 5 augustus 2013. Dat betekent dat de grindwinning en de grindtransporten in Geulen aan de Maas/Voulwames naar Itteren gewoon doorgaan.

Dat besluit heeft alles te maken met de belofte aan de bevolking dat de grindwinning in Geulle aan de Maas maximaal twee jaar duurt. De vakantieperiode wordt gebruikt om de vertraging in de productie ongedaan te maken. Die vertraging is ontstaan door de hoogwaters in de winter en het voorjaar.

grensmaas

^ Het werk in Geulle aan de Maas gaat gewoon door (foto Jac Beekers)

Ook België tevreden met ingrepen aan de Maas

Ook aan de Vlaamse Maasoevers heerst tevredenheid over de uitvoering van het project Grensmaas. En dat laten de bewoners Consortium Grensmaas op gezette tijden ook weten. Zo oordeelt de 79-jarige Eduard Wertelaers : ,,Het beangstigend gevoel voor overstroming zal uit ons geheugen verdwenen zijn, als het werk aan de Grensmaas over een aantal jaren met goed resultaat is afgerond”.

Eduard bracht zijn jeugd door in Kotem aan de Maas. Zijn leven lang heeft hij het gedicht ‘Hool euver’ van Arnold Sauwen uit Stokkem niet meer vergeten. Hool euver was de kreet waarmee de veerman werd gewaarschuwd dat er klandizie aan de andere Maasoever was. Eduard maakte daar als schooljochie een eigen verhaal van. ,,Ik dacht dat het om een man uit Stein of Elsloo ging die naar de veerman riep om overgezet te worden. De man werd verrast door het snel wassende water en zonk weg in de modder. De dichtregels ken ik niet meer, maar de beangstigende kreet Hool Euver is me altijd bij gebleven”.

Goud voor Grensmaasnatuur

De toekomstige natuur langs de Grensmaas krijgt een gouden randje. Als het aan gedeputeerde Patrick van der Broeck ligt, schaart de toekomstige Grensmaasnatuur zich bij de top van Limburgse natuurgebieden, waartoe bijvoorbeeld ook de nationale parken Groote Peel en het Meinweggebied behoren.

Die goudgroene gebieden kunnen de komende jaren rekenen op extra aandacht van de provincie, zo staat in de nota Natuurbeleid Natuurlijk eenvoudig. Daarin wordt de Limburgse natuur opgedeeld in drie categorieën: goud-, zilver- en bronsgroen. De provincie neemt de uitvoering van het natuurbeleid vrijwel volledig over van het Rijk.

Voortgang werkzaamheden

De grindwinning concentreert zich in Geulle aan de Maas. In Borgharen wordt het laatste stuk van de dekgrondberging aangevuld met grond afkomstig van de afgravingen bij de A2-tunnel in Maastricht.

grensmaas

grensmaas

^ (foto’s Jac Beekers)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl
twitter