consortium
nieuwsbrief januari 2013

Eerste lustrum project Grensmaas

2013 Is het jaar van het eerste lustrum van de uitvoering van het project Grensmaas. Reden voor een korte terugblik. In dat eerste lustrum zijn er in goede samenwerking met gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat bergen werk verricht.

Zo is de locatie Borgharen nagenoeg afgerond. Dat levert een forse bijdrage aan de hoogwaterbeveiliging van Limburg op. In Bosscherveld is de klus deels geklaard, deels verschoven naar 2015/2016. De voorbereidingen voor de uitvoering in Geulle aan de Maas zijn volop aan de gang. Binnen twee maanden start daar de grindwinning.

In Itteren is een belangrijk deel van de grindwinning ook achter de rug. Daar wacht onder meer nog een reparatie van de weerdverlaging en de aanleg van een recreatievijver.

In het lustrumjaar 2013 richt Consortium Grensmaas ook nadrukkelijk de blik op de locatie Koeweide/Trierveld in Sittard-Geleen. De voorbereidingen voor de verlegging van een leiding van het Waterschapsbedrijf Limburg zijn gestart, de eerste groenaanplant in Schipperskerk krijgt dit voorjaar gestalte en er staat weer een infoavond voor de bevolking op stapel. Ook krijgen de plannen voor de uitvoering in Grevenbicht alle aandacht.

grensmaas
grensmaas

^ Een beeld van de afrondende werkzaamheden in Borgharen (Foto Jac Beekers)

Hoogwater

In de periode rond kerst en nieuwjaar heeft het werk aan de Maas stilgelegen. Door de aanhoudende regenval trad de rivier buiten haar oevers. Dat heeft overigens nergens tot problemen met materiaal of tot wateroverlast geleid.

Gedenksteen

Een van de grote grindstenen die zijn opgegraven op de locatie in Itteren wordt een monument voor broeder Hubertus in Eijsden. Consortium Grensmaas heeft ingestemd met het verzoek om een steen, in dit geval een klein rotsblok, ter beschikking te stellen. Eind vorig jaar klopte het comité, dat het initiatief heeft genomen om het vele goede werk van de geestelijke te gedenken met een monument, daarvoor aan bij het Consortium. De gedenksteen met plaquette krijgt nog dit voorjaar een mooie plek bij de Sint Martinuskerk in Eijsden.

Broeder Hubertus (Hofman), oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Limburg, woonde jarenlang in het klooster van de missiecongregatie Mariannhill in Eijsden. Hij was van origine timmerman. Hij maakte zich erg geliefd in Eijsden door armlastige inwoners te helpen met timmerwerk en verbouwingen. Ook maakte hij gratis kerkbanken. De zitbankjes voor de Bronk (processie) in Eijsden zijn eveneens van zijn hand. ,,Een heel sociaal man, die veel Eijsdenaren de helpende hand heeft gereikt,” zo zegt woordvoerder Ronald Castermans van het comité.

Hofman is uiteindelijk naar Papoea Nieuw-Guinea vertrokken als missionaris. Daar is hij aan het begin van deze eeuw vermoord tijdens een roofoverval.

grensmaas

^ De Grensmaassteen in Itteren, die als monument in Eijsden gaat dienen (foto Francois Verhoeven).

Bijzonder Grensmaasboekje

Het IVN (Instituut voor Natuureducatie & Duurzaamheid) in Stein legt op dit moment de laatste hand aan een bijzonder Grensmaasboekje. In het boekje staat een uitgebreide inventarisatie van de vaak bijzondere flora en fauna die zich ontwikkeld heeft op de (proef)locatie Meers van het Grensmaasproject.

Die lijst van bloemen, planten en dieren is indrukwekkend. Niet alleen door de omvang, maar ook door de gedetailleerdheid waarmee flora en fauna in kaart is gebracht. Het boekje wordt in mei gepresenteerd. Het IVN en ook andere organisaties willen het boekje gebruiken tijdens de vele rondleidingen langs de Grensmaas in Meers en overige projectlocaties. ,,Rondleidingen die tot steeds meer enthousiasme leiden. De diversiteit van bloemen en planten bewijst immers nu al hoe schitterend die natuur langs de Maas wordt,” aldus Wim Janssen van het IVN Stein.

grensmaas

^ Mooie natuur in Meers (foto Jac Beekers)

Uitvoering

Zoals het er nu naar uitziet, starten de grindtransporten van Geulle aan de Maas naar Itteren op maandag 11 maart. Het gedeelte van de werkweg van Geulle aan de Maas tot aan Voulwames moet nog geasfalteerd worden. De brug voor de bewoners van Voulwames is aangelegd. Ook is het gedeelte van de werkweg geasfalteerd, dat vanaf het voordepot in Itteren langs Voulwames leidt. De bevolking wordt over de start van de grindwinning nog nader geïnformeerd via een bewonersbrief.

Het is overigens de bedoeling dat vóór 1 april ook de voet-fietsgangersbrug aangelegd is, zodat het veer tussen Geulle aan de Maas en Uikhoven in het vaarseizoen optimaal bereikbaar blijft.

grensmaas

^ Het eerste deel van de werkweg voor de grindtransporten van Geulle aan de Maas naar Itteren is klaar (Foto Reen van Beek)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl
twitter