consortium
nieuwsbrief februari 2013

Infoavond

Consortium Grensmaas organiseert maandagavond 18 maart vanaf 19.30 uur een infoavond voor de inwoners van Schipperskerk, Visserweert en Illikhoven over de start van de voorbereidende werkzaamheden op de locatie Koeweide/Trierveld in de gemeente Sittard-Geleen.

De infoavond vindt plaats in het buurthuis in Schipperskerk. Tijdens de infoavond praat Consortium Grensmaas de bewoners bij over de groenaanplant rond Schipperskerk, de verplaatsing van de leiding van het Waterschapsbedrijf Limburg in het najaar en de verdere planning van de uitvoering waaronder het toekomstig tracé van de werkweg.

grensmaas

^ Luchtfoto van de locatie Koeweide/Trierveld (foto Consortium Grensmaas)

Opening paden Schipperskerk

Zaterdag 18 mei worden in Schipperskerk met enig feestelijk vertoon de nieuwe en vernieuwde wandelpaden geopend, die Consortium Grensmaas in overleg met de gemeente Sittard-Geleen en de inwoners aanlegt aan de noordrand van het dorp. De paden maken deel uit van het groenplan. De realisering van dat plan is een van de afspraken die het Consortium met de gemeente Sittard-Geleen heeft gemaakt.

Uiteraard gaat die opening gepaard met een hapje en een drankje en activiteiten voor de jeugd.

Hotspot Borgharen

Borgharen wordt in april een van de hotspots van de provinciale opruimactie van zwerfvuil op de oevers van de Maas.

Op initiatief van de provincie is de afgelopen maanden de actie Schone Maas op touw gezet. Gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat , Natuurmonumenten en ook Consortium Grensmaas hebben de handen in elkaar geslagen om het zwerfvuil samen met de bevolking op te ruimen. Verenigingen krijgen een vergoeding als ze mee de mouwen opstropen om de oevers schoon te maken.

Consortium Grensmaas en ook Natuurmonumenten schakelden de afgelopen jaren al verenigingen in om de Maasoevers tegen een vergoeding schoon te maken. Dat gebeurt nu voor de eerste keer provinciebreed. In Borgharen gaan overigens niet alleen Consortium Grensmaas en verenigingen aan de slag. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat gaan er een dag aan het werk.

grensmaas

^
Zwerfvuil langs de Maas (foto Schone Maas)

Problemen visvijver Itteren opgelost

Consortium Grensmaas heeft besloten tot 2024 zelf het groenbeheer voor de visvijver in Itteren uit te voeren. Daarmee zijn de problemen die onlangs zijn gerezen over dat beheer verleden tijd.

Consortium Grensmaas neemt de komende tien jaar niet alleen het beheer op zich, maar is er ook van overtuigd in die periode een duurzame oplossing te kunnen aandragen voor het beheer na de afronding van het project Grensmaas in 2024. De vertegenwoordigers van Itteren, Borgharen, de Visstandverbetering Maas en de gemeente Maastricht hebben opgetogen gereageerd op het feit dat Consortium Grensmaas z’n verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat de aanleg van de visvijver stagneert.

Enthousiasme over ontwerp

Overigens hebben alle partijen zich enthousiast geschaard achter het ontwerp van de visvijver die perfect aansluit bij de recreatieve plannen van de Grensmaasgemeenten na oplevering van het hele gebied door Consortium Grensmaas. In Itteren wordt inmiddels gesproken over ‘een mooie aanwinst’ voor de recreatieve mogelijkheden in en rond het dorp.

^ Het ontwerp van de visvijver in Itteren.

Uitvoering

De winterse temperaturen en het waterpeil van de Maas betekenen dat de asfaltering van de werkweg tussen Geulle aan de Maas en Voulwames nog van start moet gaan. Dat laatste voorbereidende karwei voor de uitvoering kan nog gewoon volgens de planning worden gedaan. Consortium Grensmaas is op dit moment bezig met de laatste resten grindwinning in Borgharen.

grensmaas

^ Het laatste grind uit Borgharen wordt verwerkt in Itteren (foto Reen van Beek)

grensmaas

^ Een fraai beeld van het startgat voor de grindwinning in Geulle aan de Maas (foto Jac Beekers)

Dwaalfilm Maasvallei

De schoonheid van de Grensmaas. Die komt in volle glorie naar voren in de Dwaalfim Maasvallei die vrijdag 1 maart 2013 officieel in première gaat in het Filmhuis in Sittard. De dwaalfilm toont de allure van het toekomstig Rivierpark Maasvallei met de focus op de natuur, de recreatie, de economische potenties en de veiligheid.

De rolprent van filmproducent Rombus toont de kijker via internet fraaie beelden van afzonderlijke locaties van de Grensmaas. De beelden zijn vanaf zaterdag 2 maart te bekijken via www.dwaalfilm.eu. Eerder maakte de producent een soortgelijke film over de Waal die op internet veel belangstelling trok.

De Dwaalfilm Maasvallei is tot stand gekomen met Europese subsidie en financiële ondersteuning van een reeks organisaties, waaronder natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en Consortium Grensmaas.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl
twitter