consortium
nieuwsbrief december 2013

Maas de baas

De Maas de baas. Dat is het motto van de Limburgse hoogwaterweek, die zaterdag 14 december van start gaat. Aanleiding is de overstroming van december 1993, nu twintig jaar geleden.

Een vijfde deel van Limburg kwam daarbij blank te staan. Met de hoogwaterweek willen alle waterpartners in de provincie, waaronder Consortium Grensmaas, de inwoners er nog eens op wijzen dat de rivierbeveiliging weliswaar goed op weg is, maar dat er ook nog het nodige moet gebeuren om de rivier verder te beteugelen.
Kranten, radio en televisie besteden vanaf eind volgende week volop aandacht aan alle facetten van de overstroming toen, de maatregelen die inmiddels zijn genomen én het werk dat nog op stapel staat. Vrijdag 20 december zendt L1 een rechtstreeks tv-debat uit met terugblikken en meningen van hoofdrolspelers van toen en nu.
In opdracht van de provincie zijn de gebeurtenissen vanaf december 1993 nog eens op een rijtje gezet in een reeks verhalen. Met emotionele getuigenissen van Limburgers die het water in huis kregen, met de actuele stand van zaken van de lopende projecten én een voorschot op de toekomst van de Maas. U kunt die verhalen onder meer lezen via www.limburg.nl/demaasdebaas.


grensmaas

grensmaas

^ Het hoogwater heeft ook Consortium Grensmaas soms in de greep.
Een panorama van de werklocatie Itteren in 2011. (foto Jac Beekers)

Paardenskelet naar Itteren

Consortium Grensmaas en de gemeente Maastricht lossen woensdag 11 december een belofte in die ze vorig jaar hebben gedaan aan de inwoners van Borgharen. Een van de skeletten uit het paardengraf van Borgharen komt dan terug naar de regio. De opgraving van dat paardengraf, met in totaal 65 skeletten, zorgde in de zomer van 2010 voor internationale publiciteit voor Borgharen.

Wethouder Gerdo van Grootheest en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas onthullen die dag in kasteelhoeve Hartelstein de vitrine waarin het geconserveerde skelet permanent geëxposeerd wordt. In overleg met de buurtraad Borgharen is voor Hartelstein gekozen omdat die locatie straks een van de recreatieve uitvalsbases wordt van het grensoverschrijdende rivierpark Maasvallei. Voor de onthulling van de vitrine worden de uitkomsten van het onderzoek naar de historische context van het paardengraf bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met de pers.

grensmaas

^ Het paardengraf trok massale, internationale, belangstelling (foto Jac Beekers)

Expositie archeologische vondsten Borgharen

Woensdag 11 december krijgt het publiek de mogelijkheid ook alle overige archeologische vondsten in Borgharen te bekijken.

Van 16.30 tot 21 uur is er een expositie in kasteelhoeve Hartelstein. Romeinse munten, sieraden, vuurstenen, wapentuig en aardewerk zijn maar enkele voorbeelden van de vondsten die tentoongesteld worden. Deskundigen van het archeologisch bureau Archeodienst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven.

grensmaas

^ De voorbereidingen voor de expo zijn in volle gang (foto Jac Beekers)

Hernieuwde aanleg weg Illikhoven te duur

De weg van Illikhoven naar Roosteren blijft na afloop van de werkzaamheden van Consortium Grensmaas herkenbaar in het landschap in de vorm van een met palen en stenen gemarkeerd struinpad. Hernieuwde aanleg van de geasfalteerde weg is geen haalbare optie. Daarmee is een bedrag van driekwart miljoen euro gemoeid en veel extra onderhoud omdat de weg in het verlaagde winterbed van de Maas straks ongeveer zes maanden per jaar onder water staat.

Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente Echt-Susteren en Consortium Grensmaas. Dat overleg werd opgestart nadat in maart van dit jaar tijdens een infoavond van het Consortium vanuit de bevolking van Illikhoven en Visserweert de roep klonk om de weg na de grindwinning en rivierverruiming opnieuw aan te leggen.

Wethouder Peter Pustjens van Echt-Susteren is tevreden met de uitkomst van het overleg. ,,Er blijft een verbinding voor de vele wandelaars in de vorm van een struinpad. Bovendien wordt er op de Ruitersdijk (op het dijklichaam) ook nog een fietspad aangelegd, dat deel uitmaakt van het toekomstig fietsroutenetwerk tussen Maastricht en Maasgouw. Daarover zijn gesprekken gevoerd met de regio en de provincie”.

Voortgang

De grindwinning en rivierverruiming in Geulle aan de Maas hebben door het wassende waterpeil van de Maas en daarmee het opkomende grondwater, tijdelijk stilgelegen. Inmiddels is het werk weer hervat. De uitvoering ligt op schema.

grensmaas

grensmaas

^ Het werk in Geulle aan de Maas is na een periode van hoogwater weer opgestart (foto Jac Beekers)

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl
twitter