consortium
nieuwsbrief oktober 2012

Terug in de tijd

Ongeveer twintig inwoners van Geulle aan de Maas en Voulwames hebben maandag 24 september deelgenomen aan een korte rondleiding bij de archeologische opgravingen in Voulwames.

Een deskundige van het archeologisch bureau Archol nam de bewoners mee terug in de tijd. Tot zo’n 4200 voor Christus om precies te zijn. Het archeologisch onderzoek leverde diverse vondsten op die de deelnemers aan de rondleiding ook konden bekijken. Van bewerkte vuurstenen en resten van aardewerk, tot sporen van een paalwoning.

Met de rondleiding kwam Consortium Grensmaas tegemoet aan verzoeken vanuit de bevolking om geïnformeerd te worden over de archeologische opgravingen. Inmiddels is het archeologisch onderzoek afgerond.

grensmaas

^ Aandacht voor de archeologisch deskundige
tijdens
de rondleiding in Voulwames.
(foto Gideon Peusens)

Groenaanplant in Schipperskerk

Consortium Grensmaas is in overleg met de gemeente Sittard-Geleen en de bewoners van Schipperskerk om mogelijk de komende weken al te beginnen met de eerste groenaanplant rond het dorp.

De uitvoering van de locatie Koeweide/Trierveld in Born werpt daarmee z’n schaduw vooruit. Met de groenaanplant lost het Consortium een van de toezeggingen in die tijdens het overleg over de nieuwe uitvoering van Trierveld zijn gedaan.

Geulle aan de Maas in uitvoering

Na maandenlang overleg en afstemming met de bewoners is maandag 10 september officieel gestart met de uitvoering in Geulle aan de Maas/Voulwames. Eerste reactie van de bewoners in Geulle aan de Maas over bijvoorbeeld de aanleg van de geluidswal, annex dekgrondberging: ,,Wat gaat dat werk razendsnel”.

In Geulle aan de Maas wordt ook al volop gewerkt aan het nieuwe tracé van de Saintweg. De aansluiting op de bestaande weg heeft door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen wel vertraging opgelopen. Ter hoogte van Voulwames zijn de contouren van de werkweg steeds duidelijker zichtbaar. Consortium Grensmaas heeft de bewoners van het Belgische Uikhoven, het dorp dat pal tegenover Geulle aan de Maas aan de overkant van de rivier ligt, in een brief ook op de hoogte gesteld van de start van de werkzaamheden.

grensmaas

^ Beelden van de werkzaamheden in Geulle aan de Maas (L) en Voulwames (R) (foto’s Jac Beekers)

Borgharen bijna klaar

Terwijl in Geulle aan de Maas alles in het teken staat van het opstarten van de werkzaamheden, staat de locatie Borgharen nadrukkelijk in het teken van de afronding van het project Grensmaas.

De geluidswal ten noorden van het dorp is voor een groot deel verdwenen. En ook het uitkijkpunt, waarop de afgelopen jaren vele honderden mensen de werkzaamheden hebben bekeken, wordt deze week opgeruimd.

grensmaas

^ Borgharen heeft weer vrij uitzicht over het toekomstige natuurgebied tussen Itteren en Borgharen
(foto Jac Beekers)

Bever in Meers en Stein

In het fraaie, natuurlijke toekomstperspectief van de Grensmaas past natuurlijk ook de terugkeer van de bever. En die laat niet op zich wachten totdat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in 2024 op alle locaties het stokje hebben overgenomen van Consortium Grensmaas.

Het IVN in Stein, met diverse Grensmaasambassadeurs binnen de gelederen, heeft in die gemeente al meerdere beverburchten en reeksen sporen van bevers gesignaleerd. En de bever laat zich ook al veelvuldig zien in het proefproject Meers. Voldoende reden voor een expositie over de bever dus, die tot en met 18 november te zien is in het educatiecentrum van het IVN in het Steinerbos. Op zaterdagen van 10 tot 13 uur en op zondagen van 14 tot 16 uur.

grensmaas

^ Een beverburcht in Stein en de bever in Meers. (Foto IVN Stein)

En dan de lucht in

Honderden bezoekers van de tweede Open Grensmaasdag deden zaterdag 15 september mee aan de prijsvraag die Rijkswaterstaat Maaswerken en het Consortium hadden bedacht over het project Grensmaas. Die vraag luidde hoeveel kuub grond er langs de Grensmaas aan Nederlandse zijde wordt verwijderd om ruimte te maken voor het water. Het antwoord is: 55.927.998 kuub.

De heer Limpens uit Maastricht zat het dichtst bij dat antwoord. Hij mag het project Grensmaas nog eens vanuit de lucht bekijken. De prijs was namelijk een ballonvaart voor twee personen in het gebied van het project Grensmaas.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl
twitter