consortium
nieuwsbrief augustus 2012

Open Grensmaasdag (I)

Het programma voor de Open Grensmaasdag op zaterdag 15 september is in grote lijnen rond. De open dag speelt zich af op de werklocaties Borgharen en Itteren. De dag begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. Consortium Grensmaas organiseert de open dag in samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken en de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Ark.

Bezoekers krijgen een scala aan activiteiten voorgeschoteld.
Zo is er een rondvaartboot die vanaf de werkhaven in Itteren tochtjes maakt naar de locatie Bosscherveld. Een treintje, dat rijdt op zonne-energie, pendelt op en neer tussen Itteren en Borgharen. Dat gebeurt via de werkweg waar normaal alleen maar het zwaar materieel van het Consortium rijdt. In Borgharen staan medewerkers van het Consortium en Maaswerken klaar om tekst en uitleg te geven over de imposante rivierverbreding die daar gestalte heeft gekregen en het risico op nieuwe overstromingen aanzienlijk verkleint. Deskundigen van de natuurorganisaties leiden bezoekers in Borgharen rond door het natuurgebied langs de Maas dat inmiddels begraasd wordt door Galloways.

grensmaas

^ Een beeld van de open Grensmaasdag in 2009
(foto Jac Beekers)

Open Grensmaasdag (II)

Bezoekers van de Open Grensmaasdag worden ontvangen op de werklocatie in Itteren, waar voldoende parkeergelegenheid is. Om verkeersoverlast te voorkomen, wordt het toch aangeraden om met de fiets te komen. Elke bezoeker krijgt bij de entree naar Kasteelhoeve Hartelstein twee gratis consumptiebonnen voor een drankje. In Itteren wordt tekst en uitleg gegeven over de grindwinning en –veredeling, tijdens rondleidingen bij de verwerkingshaven en het voordepot. Vanaf de werkhaven vertrekt ook de rondvaartboot. Het binnenterrein van de kasteelhoeve krijgt een marktachtige aanblik met infokraampjes. Er is muziek en in de hoeve is een foto-expositie van de werkzaamheden te bekijken en draait tevens permanent een film over het project. Ook is er een geoloog die fascinerende verhalen vertelt over de oorsprong van het Maasgrind. De Stichting Emmaus organiseert een snuffelmarkt met duizend-en-een gebruikte spulletjes.

Voor de kinderen zijn er diverse attracties. Ze kunnen een ritje maken in een dumper, of grind beschilderen, en bovendien staat er voor de kleintjes onder meer een draaimolen en ontbreekt ook de suikerspinkraam niet. De tweede open Grensmaasdag staat dus bol van de activiteiten.

Drie jaar geleden werd het evenement voor de eerste keer georganiseerd en trok toen 2500 bezoekers.

grensmaas

^ Een beeld van de open Grensmaasdag in 2009
(foto Jac Beekers)

Paardenskelet terug naar Itteren/Borgharen

Eén van de 65 skeletten die twee jaar geleden werden blootgelegd in het paardengraf van Borgharen keert terug naar Limburg.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het archeologisch bureau dat de opgraving heeft uitgevoerd, hebben ingestemd met een verzoek van Consortium Grensmaas om een van de skeletten te exposeren tijdens de open dag. Het skelet is voor bezoekers te bekijken in één van de ruimtes van Kasteelhoeve Hartelstein. Archeologen zijn momenteel bezig met de afronding van het nader onderzoek naar de herkomst van het paardengraf dat in 2010 wereldnieuws was.

grensmaas

^ Het paardengraf van Borgharen (foto Jac Beekers)

Breites Bett für einen langen Fluss

Zo’n kleine half miljoen lezers van de Aachener Zeitung en de Aachener Nachrichten weten nu ook alles over het project Grensmaas. In een twee pagina’s groot artikel heeft de krant flink uitgepakt over het project dat eigenlijk slechts op een steenworp afstand van het Duitse grensgebied ligt.

Ein breites Bett für einen langen Fluss, zo luidt de titel van het artikel. De krant wijst erop dat het in Itteren en Borgharen slechts vier jaar geleden is dat het eerste grind werd afgegraven, de rivierverbreding al volop gestalte heeft gekregen en inmiddels alweer Konikpaarden en Galloways hun intrede hebben gedaan voor de begrazing van de natuur. De Duitse kranten laten hun lezers trouwens weten dat het alleszins de moeite waard is om ook de open dag van het Grensmaasproject te bezoeken.

grensmaas

^ Het artikel in de Aachener Zeitung

Weer aan de slag

De grindveredeling in Itteren en de grindwinning in Borgharen is na een korte vakantiestop weer volop aan de gang.

In september of oktober wordt ook gestart met het verwijderen van de geluidswal annex dekgronddepot aan de rand van Borgharen. En zowel Itteren als Borgharen maken zich op voor de aanplant van zo’n honderd beuken en eiken langs het fietspad dat door een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners en Consortium Grensmaas vervroegd is aangelegd.

grensmaas

^ De verwerkingsinstallaties in de werkhaven in Itteren (foto Jac Beekers)

Infoavond in Geulle aan de Maas

Consortium Grensmaas organiseert woensdag 5 september een infoavond in Geulle aan de Maas. Dat gebeurt in café Oud Geulle. Aanvang 19.30 uur. Deskundigen van het Consortium geven de bewoners dan gedetailleerde tekst en uitleg over de uitvoering van het project in Geulle aan de Maas. Zoals het er nu naar uitziet, starten de voorbereidende werkzaamheden in de loop van september.

In Geulle aan de Maas gaat het Consortium aan de slag met onder meer een rivierverbreding. Het grind dat ten noorden van het dorp wordt afgegraven, wordt voor de veredeling getransporteerd naar het voordepot in Itteren. Voor dat transport wordt een geasfalteerde werkweg aangelegd, die deels verdiept komt te liggen. Na afloop van de werkzaamheden krijgt Geulle aan de Maas er een mooi natuurgebied bij.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl
twitter