Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

consortium
nieuwsbrief april 2012
 

Tweede open Grensmaasdag

Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken organiseren zaterdag 15 september de tweede Open Grensmaasdag. Het is de bedoeling dat ook natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Ark aanhaken bij de open dag zodat het publiek een goed beeld krijgt van de drie hoofddoelstellingen van het project Grensmaas: rivierbeveiliging, grindwinning en natuurontwikkeling.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat in Itteren de eerste open Grensmaasdag voor de inwoners van Zuid-Limburg werd georganiseerd. Die dag werd een groot succes en trok zo’n 2500 bezoekers.

Ofschoon de details van het programma voor 15 september nog ingevuld moeten worden, staat in elk geval vast dat de open dag zich gaat afspelen in zowel Itteren als Borgharen. In Borgharen krijgen bezoekers alle informatie over de indrukwekkende stroomgeulverbreding die in dat dorp gestalte heeft gekregen.
In Itteren ligt met de aanwezigheid van het voordepot, de grindinstallaties en de werkhaven de nadruk op de delfstoffenwinning. Ook de belangrijkste aspecten van de natuurontwikkeling worden daar in beeld gebracht.

Via deze nieuwsbrief krijgt u de komende maanden alle gegevens over de tweede Open Grensmaasdag, die minstens zo aantrekkelijk wordt als de eerste editie. Gewoon alvast reserveren dus die 15e september.

grensmaas

^ Beelden van de eerste open Grensmaasdag in 2009.
(foto Jac Beekers)

Visvijver bij Itteren

De nieuwe visvijver komt aansluitend aan de dorpsrand ten zuiden van Itteren. Consortium Grensmaas komt daarmee tegemoet aan de wensen van de omgeving zoals die geïnventariseerd zijn tijdens een bijkomst in kasteelhoeve Hartelstein op woensdag 7 maart. Ook uit een enquête op de dorpssite van Itteren komt die locatie als favoriet uit de bus.

Alle belanghebbende partijen zijn inmiddels uitgenodigd voor een vervolgoverleg waarbij de inrichting van de vijver centraal staat. Dat overleg vindt plaats op maandag 16 maart. Alphons van Winden van Bureau Stroming presenteert dan de eerste uitgewerkte voorstellen voor de visvijver.

De afgraving van de visvijver maakt deel uit van de zogenaamde Nadere Overeenkomst tussen het Consortium en de overheid.

grensmaas

^ De nieuwe veerstoep in Geulle aan de Maas
(foto Ria Dubois)

Veerstoep klaar

Het nieuwe fiets- en voetveer tussen Geulle aan de Maas en Uikhoven pendelt weer tussen de Vlaamse en Limburgse Maasoever. Consortium Grensmaas heeft in de laatste week van maart de nieuwe veerstoep aangelegd. Het was nog even spannend of die werkzaamheden volgens afspraak begin april afgerond konden worden. Het waterpeil van de Maas bleef namelijk hoog. Uiteindelijk lukte dat toch en dat betekent dat met name de vele recreatieve fietsers in Zuid-Limburg weer een mooie verbinding hebben met het Belgische achterland.

De aanleg van de veerstoep is de eerste activiteit van Consortium Grensmaas in Geulle aan de Maas als voorschot op de feitelijke uitvoering.

Voortgang project

De uitvoering van het project Grensmaas concentreert zich op de stroomgeulverbreding van de Maas en de dekgrondberging in Borgharen. Vooral de stroomgeulverbreding levert door de totale omvang van enkele tientallen voetbalvelden imposante beelden op.

Consortium Grensmaas is inmiddels ook volop bezig met de voorbereiding voor de uitvoering in Geulle aan de Maas/Voulwames die volgens plannen in oktober/november van start moet gaan. De vergunningenaanvragen gaan deze en volgende maand de deur uit.^ De Maas in Borgharen krijgt veel extra ruimte. (Foto Jac Beekers)

Officiële opening fietspad tussen Itteren en Borgharen

Het fietspad tussen Itteren en Borgharen wordt vrijdag 20 april officieel geopend door de plaatselijke schooljeugd. Dat gebeurt in eendrachtige samenwerking met de wethouders Albert Nus en Gerdo van Grootheest van de gemeente Maastricht en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas.

Met die openingshandeling en het aansluitende feestje willen alle partijen de goede samenwerking benadrukken, die eind vorig jaar leidde tot een versnelde aanleg van het fietspad, dat op initiatief van de bevolking hoog op de agenda kwam te staan.

De inwoners van de beide Maasdorpen krijgen een van de komende dagen een persoonlijke uitnodiging voor de opening in de brievenbus. Het is de bedoeling dat die officiële opening toch vooral een feest van en voor de bevolking wordt.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@grensmaas.nl