Home / Nieuws / Nieuwe film over uitvoering project Grensmaas

Nieuwe film over uitvoering project Grensmaas

Consortium Grensmaas is volop bezig met de productie van een nieuwe film over de uitvoering en de geschiedenis van het project Grensmaas vanaf 2007.

Het is de bedoeling dat de film getoond wordt bij de ruim honderd presentaties die het Consortium jaarlijks op verzoek van overheden, het (internationale) bedrijfsleven en inwoners organiseert.

Nu de hoogwaterbescherming en de natuurdoelstelling is behaald, ligt de focus van de uitvoering tot 2027 voornamelijk op de afwerking van de resterende noordelijke locaties en de grindwinning, waarmee het hele project wordt gefinancierd. De film is in oktober gereed.

film
Een beeld uit de nieuwe film: uitvoerder Evert Hof van Consortium Grensmaas vertelt over het grootschalige grondverzet
Top