Home / Nieuws / Nieuwe entree voetveer Grevenbicht

Nieuwe entree voetveer Grevenbicht

Onderdeel metamorfose Maasoever

Nieuwe entree voetveer Grevenbicht

Als onderdeel van de gedaantewisseling van de Maasoever in Grevenbicht, in het kader van het project Grensmaas, krijgt het dorp ook een nieuwe entree naar het voet- en fietsveer in het dorp. Rijkswaterstaat heeft toestemming verleend voor dat project.

Dat maakten wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas gisteren bekend, tijdens de symbolische start van de herinrichting van het natuurgebied Elba in Grevenbicht

Het veer in Grevenbicht is een van de belangrijkste recreatieve verbindingen van het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei. Jaarlijks maken tienduizenden fietsers en wandelaars gebruik van het veer. De uitgevoerde rivierverruiming in Grevenbicht betekent dat er een nieuwe afmeervoorziening voor het veer moet komen, inclusief entree voor recreanten

Pieter Meekels en Kees van der Veeken
Links wethouder Pieter Meekels, rechts directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas

De nieuwe entree krijgt een flauwere helling en wordt daarmee een stuk comfortabeler voor het recreatieve verkeer. De afmeerplek voor het veer neemt een voorschot op de toekomst doordat eventuele nieuwe veerbootjes gebruik kunnen maken van een hellingbaan en minder afhankelijk zijn van het waterpeil. Ook komt er een rustplek nabij de veerstoep.

De nieuwe voorziening wordt zodanig aangelegd dat er weinig risico is op verondieping van de rivier (sedimentatie) en erosie van de Maasoevers.

De aanleg van de nieuwe entree naar het veer start na de zomervakantie. Tijdens de werkzaamheden blijft het veer gewoon in de vaart door de aanleg van een tijdelijke veerstoep. Voor de start van het nieuwe vaarseizoen van het veer in het voorjaar van 2022 is het werk klaar. De kosten bedragen 700.000 euro.

De herinrichting van het natuurgebied langs de Maasoever, betekent dat Grevenbicht uitgroeit tot een van de recreatieve parels van het project Grensmaas. In samenspraak met de inwoners is besloten dat er in Elba straks ommetjes gemaakt kunnen worden via halfverharde wandelpaden; er komt een uitkijktoren en een plekje in het natuurgebied wordt ingericht als een soort amfitheater met grote grindblokken om bijvoorbeeld lessen in de open lucht te kunnen geven voor de schooljeugd.

De gemeente Sittard-Geleen heeft ook een duit in het zakje gedaan door de aanleg van een wandelverbinding aan de rand van het natuurgebied tussen Obbicht en Grevenbicht voor haar rekening te nemen. Het RivierPark Maasvallei heeft inmiddels besloten dat het wandelpad ook opgenomen wordt in de onlangs bekroonde internationale lange afstand wandelroute langs de Maas.

Wethouder Meekels benadrukt dat de uitvoering van het Grensmaasproject in Grevenbicht een successtory is, terug te voeren op een brede samenwerking met alle partijen. “Je merkt aan alles dat de betrokkenheid bij de ontwikkelingen langs de Maas erg groot is. Grevenbicht werkt inmiddels aan Crossing Borders, een internationaal concert op een podium op de Maas dat in 2023 op het programma staat. Zo leidt het project Grensmaas niet alleen tot waterveiligheid, natuur en recreatie, maar ook tot cultuur.”

Voor nadere info: Maarten de Kever (06-22989864) gemeente Sittard-Geleen, of Peet Adams (06-13278181) Consortium Grensmaas

Top