Home / Nieuws / Nieuwe brochure Grensmaas verkrijgbaar

Nieuwe brochure Grensmaas verkrijgbaar

De nieuwe brochure van het project Grensmaas is klaar. Het boekwerkje van bijna 40 pagina’s is deze week in een oplage van 7500 exemplaren van de drukpers gekomen.

De drie hoofddoelstellingen van het project: hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning, komen uitgebreid aan bod. Bewoners doen hun zegje over hun ervaringen met de uitvoering tot nu toe en er wordt teruggeblikt op de overstromingen van 1993 en 1995 die de directe aanleiding waren voor het project Grensmaas.

Je kunt de brochure hier aanvragen.

De nieuwe brochure van Consortium Grensmaas
De nieuwe brochure
Top