Home / Nieuws / Nieuwe brochure Consortium Grensmaas

Nieuwe brochure Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas heeft een nieuwe, geactualiseerde brochure geproduceerd over het project Grensmaas. In de brochure wordt onder meer stilgestaan bij het behalen van de hoogwaterdoelstelling eind vorig jaar.

De overige twee doelstellingen van het project die nog in uitvoering zijn, de natuurontwikkeling en de grindwinning, komen ook uitgebreid aan bod, in combinatie met een reeks interviews met bewoners, medewerkers van Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en Consortium Grensmaas.

De brochure telt 40 pagina’s en heeft een oplage van 5000 exemplaren. De nieuwe versie wordt nu gedrukt.

brochure grensmaas
Het nieuwe magazine
Top