Home / Nieuws / Nieuw soort sprinkhaan ontdekt in Grensmaasnatuur

Nieuw soort sprinkhaan ontdekt in Grensmaasnatuur

Natuurdeskundigen hebben het na onderzoek al vaker geconcludeerd: de Grensmaasnatuur in het RivierPark Maasvallei biedt een ideale basis voor bijzondere flora en fauna.

Die conclusie is deze maand weer eens bewaarheid in het ontluikende natuurgebied dat ressorteert onder Staatsbosbeheer in Itteren. In het gebied, dat tot twee jaar geleden het epicentrum was de rivierverruimingen en de grindwinning in de zuidelijke Grensmaaslocaties, is een nieuwe sprinkhanensoort ontdekt: de rosevleugel ofwel de Calliptamus italicus, die tot nu toe alleen voorkwam in Midden- en Zuid-Europa. De sprinkhaan werd door onderzoekers naar de visstand in de Geul gevonden tussen ruig struikgewas op een grindbankje. Daar voelt de rosevleugel zich ook in zuidelijker contreien het meest thuis. Nadere bestudering van de sprinkhaan bracht overigens aan het licht dat het om een vrouwtje ging.

rosevleugel
De rosevleugel, nu ook in Itteren. Foto: Pim Lemmers
Top