Home / Nieuws / Natuurdoelstelling project Grensmaas ook binnen handbereik

Natuurdoelstelling project Grensmaas ook binnen handbereik

De natuurdoelstelling van het project Grensmaas is in zicht. Op dit moment is 1125 hectare grond beschikbaar voor natuurontwikkeling langs de Maas tussen Maastricht en Roosteren. Er resteert nu nog 83 hectare om de afgesproken ruim 1200 hectare te realiseren.

Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in een brief laten weten.

In het uiterste geval kan voor 21 hectare een onteigeningsprocedure worden ingezet. Bij de resterende 62 ha gaat om veelal agrarische percelen die niet afgegraven worden en alleen op basis van minnelijk overleg beschikbaar kunnen komen voor natuurontwikkeling. Consortium Grensmaas heeft toegezegd zich te blijven inspannen om ook het laatste restant gronden te verwerven.

Eind 2017 heeft het Consortium de afgesproken hoogwaterbescherming gerealiseerd door grootschalige rivierverruiming. Zowel de hoogwaterbescherming als de natuurontwikkeling worden door het Consortium betaald met de opbrengst van de verkoop van zand en grind.

Vorige maand hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Limburg ingestemd met het verzoek van het Consortium om drie jaar langer over de afronding van het project Grensmaas te mogen doen. Die extra termijn is nodig om de achterstand in de grindwinning weg te werken. Die achterstand is veroorzaakt door de fors gedaalde afzet tijdens de financieel/ economische crisis.

Grensmaasnatuur
Grensmaasnatuur
Top