Home / Nieuws / Natuur langs Grensmaas floreert

Natuur langs Grensmaas floreert

De Grensmaasnatuur heeft medio oktober landelijk in de schijnwerpers gestaan door de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek Maas in beeld van de ecologen Gijs Kurstjens en Kris van Looy.

Belangrijkste uitkomsten van hun onderzoek? De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat zich uitstrekt tussen Maastricht en Thorn aan beide oevers van de Maas, floreert. Het RivierPark Maasvallei is zelfs hard op weg een van de meest bijzondere natuurgebieden in Europa te worden.

Voor het onderzoek deden de onderzoekers uitgebreide naspeuringen naar de natuurontwikkeling op de Grensmaaslocaties Borgharen, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers en Hochter Bampd, Herbricht, Kerkeweerd en Negenoord aan de Vlaamse Maasoever

Het aanbod bloemen en planten is op die locaties verdrievoudigd, waaronder steeds meer mediterrane soorten als zichtbaar gevolg van de klimaatverandering. Inmiddels zijn zo’n 80 soorten geregistreerd.

grensmaasnatuur
Mooie natuur langs de Grensmaas

Dieren als de aalscholver, de blauwe reiger, de das, het everzwijn, de rugstreeppad, de grauwe klauwier en de bever hebben zich definitief gevestigd in het RivierPark. Het aantal vlinders en libellen is verdubbeld. Ook de waterplanten en vissen vertonen positieve trends. Barbeel, kopvoorn en sneep komen veelvuldig voor.

De Maas zou volgens de onderzoekers wel nog meer vrij spel moeten krijgen door minder snel in te grijpen bij erosie. De toenemende periodes van droogte zorgen voor langdurig laagwater en minimale stroming in de Grensmaas. De onderzoekers pleiten voor een slim stuwbeheer waarbij in de nachtelijke uren meer water naar de Grensmaas wordt geleid. De negen drempels die zijn aangelegd in de Grensmaas, om het grondwater in Vlaanderen op peil te houden, versterken dat effect en zorgen voor trajecten met stilstaand water.

Top