Home / Nieuws / Nationale onderscheiding voor project Grensmaas

Nationale onderscheiding voor project Grensmaas

Het project Grensmaas heeft de nationale prijs Het Zonnetje in de wacht gesleept als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland.
Consortium Grensmaas kreeg vanmiddag de prijs uitgereikt voor de bijzondere wijze waarop het de inwoners met intensieve burgerparticipatie heeft betrokken en aan de hand heeft meegenomen tijdens de uitvoering van het project tussen Maastricht en Roosteren.

Het consortium heeft ook voor het onderscheid gezorgd door de brede coalitievorming met alle overige lokale, provinciale en landelijke partners.

Deltacommissaris Peter Glas maakte vanmiddag tijdens het nationale Deltacongres bekend dat Consortium Grensmaas de prijs heeft gewonnen. Tijdens dat jaarlijkse congres bespreken enkele duizenden vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven de actuele ontwikkelingen rond de waterveiligheid en de droogteproblematiek in Nederland.

Het project Grensmaas is nu twaalf jaar in uitvoering. De twee hoofddoelstellingen, hoogwaterbescherming en de ontwikkeling van duizend hectare natuur zijn gerealiseerd. De kosten van het project, 700 miljoen euro, moeten tot 2027 nog worden terugverdiend met de winning en verkoop van zand en grind. Die grindwinning speelt zich de komende jaren vooral in de gemeente Sittard-Geleen af.

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas verklaarde reuzetrots te zijn op de onderscheiding. Maar hij benadrukt toch vooral dat de prijs ook op het conto komt van de inwoners van Zuid-Limburg en de partners van gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat.

Van der Veeken: “Deze prijs kun je alleen maar samen winnen.”

Trierveld
Een actueel beeld van de locatie Trierveld van het project Grensmaas in Sittard-Geleen met op de achtergrond de Maas die veel meer ruimte heeft gekregen
Top