Home / Nieuws / Nationaal Deltacongres naar Maastricht

Nationaal Deltacongres naar Maastricht

Donderdag 12 november strijkt het nationaal Deltacongres neer in het MECC in Maastricht.

Een kwart eeuw na de laatste Maasoverstroming komen zo’n 1500 vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Limburg bij elkaar om de meest actuele stand van zaken rond de waterveiligheid, de droogteproblematiek en de klimaatadaptatie met elkaar te bespreken. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen die dan van kracht zijn met het oog op het Coronavirus.

Deltacommissaris Peter Glas, vorig jaar nog op bezoek bij het project Grensmaas, is gastheer van dit jaarlijks evenement dat in 2019 in Goes plaatsvond.

De Maas bij Koeweide
De Maas bij Koeweide krijgt veel meer ruimte

Glas benadrukt dat de overstromingen van 1993 en 1995 nog steeds door veel inwoners van Limburg niet vergeten zijn en wijst erop dat ook op de lagere termijn maatregelen nodig zijn om de rivieren in toom te houden, maar ook van voldoende water te blijven voorzien. Daartoe is het plan Integraal Riviermanagement in ontwikkeling.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg is verheugd dat het elfde nationaal Deltacongres in Limburg wordt gehouden: “Met de Maas als ruggengraat van het gebied en met het project Grensmaas, als grootste rivierverruimingsprogramma van West-Europa, in uitvoering.”

Het programma van het congres wordt in september bekend gemaakt.

Top