Home / Nieuws / Meer ruimte voor grote grazers in Itteren

Meer ruimte voor grote grazers in Itteren

De Gallowayrunderen en Konikpaarden in Itteren krijgen aanzienlijk meer ruimte voor de begrazing van de ontluikende Grensmaasnatuur.

Het zuidwestelijk deel van het voormalige werkterrein van Consortium Grensmaas is nu helemaal afgewerkt en inmiddels voorzien van een afrastering. De dieren maken nog deze-, of begin volgende week hun entree in dat verruimde leefgebied. De Galloways en de Konikpaarden hadden tot nu toe maar een beperkt areaal grond ter beschikking in het gebied waar Consortium Grensmaas de rivier verruimd heeft.

Itteren is de vierde Grensmaaslocatie waar de grote grazers nu op brede schaal worden ingezet. In Meers, Borgharen en Geulle zijn de Galloways en Koniks al enkele jaren een vertrouwd beeld langs de Maasoevers.

De Galloways
Top