Home / Nieuws / Inwoners Visserweert en Illikhoven akkoord met kadeverhoging en -versterking

Inwoners Visserweert en Illikhoven akkoord met kadeverhoging en -versterking

Consortium Grensmaas heeft de inwoners van Visserweert en Illkhoven tijdens twee bijeenkomsten geïnformeerd over de kadeversterking en –verhogingen als onderdeel van het project Grensmaas. De kadeverhogingen variëren van 10 tot maximaal 35 centimeter. Die zijn, naast de rivierverruiming en de aanleg van een nevengeul, nodig om het afgesproken beschermingsniveau van een overstromingsrisico van één keer in de 250 jaar te realiseren. In beide dorpen is draagvlak voor het werk aan de kades.

Waterschap Roer en Overmaas en Consortium Grensmaas werken nauw samen bij de kadeversterking in het gebied tussen Roosteren en Nattenhoven.

Top