Home / Nieuws / Inwoners nauwelijks bezig met overstromingsrisico

Inwoners nauwelijks bezig met overstromingsrisico

Hoe weerbaar zijn de inwoners van Itteren en Borgharen als er in de toekomst toch nog een overstroming plaatsvindt? Hoe is de organisatiegraad van de bevolking? En hoe kan de overheid de inwoners bewust houden dat het ondanks alle maatregelen om de rivier beter te beveiligen, toch nog een keer mis kan gaan?

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft in Itteren en Borgharen onderzoek gedaan, dat antwoord moet geven op die vragen. Het onderzoek maakt deel uit van het zogenaamde CAPFLO-project (local resilience capacity building for flood mitigations). Dat internationale project wordt in vijf Europese landen uitgevoerd. Behalve in Limburg, wordt er ook onderzoek verricht in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Voor het onderzoek in Itteren en Borgharen zijn er vraaggesprekken met inwoners en vertegenwoordigers van onder meer de gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat en ook Consortium Grensmaas gevoerd. Het onderzoek duurt tot 2017.

De Italiaanse wetenschapper Stefania Munaretto is bij het onderzoek in Itteren en Borgharen betrokken. Ze is beducht dat na het vertrek van Consortium Grensmaas de aandacht voor de overstromingsrisico’s snel vermindert. ,,Het zou goed zijn als de overheid, of een particuliere organisatie met de inwoners blijft communiceren. Het Consortium heeft bewezen dat dat werkt.”

Itteren vanuit de lucht
Itteren vanuit de lucht
Top