Home / Nieuws / Inwoners Grensmaasgebied hoogwaterdeskundigen

Inwoners Grensmaasgebied hoogwaterdeskundigen

De inwoners van Zuid-Limburg liggen niet wakker van het risico op een nieuwe overstroming van de Maas. Er is bijna niemand die nog preventieve maatregelen neemt en overstromingen vormen geen gespreksthema meer in de dorpen.

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek van Vince van ’t Hoff in het kader van Living Lab Grensmaas; de uitgebreide wetenschappelijke naspeuringen naar de effecten van de landschappelijke veranderingen op de omgeving door de uitvoering van het project Grensmaas.
Aan het onderzoek deden 367 inwoners in het gebied tussen Maastricht en Roosteren mee.

Visserweert
Het nieuwe landschap van de Grensmaas bij Visserweert

Uit die enquête blijkt ook dat veel inwoners ervaringsdeskundigen zijn, die bij hoogwaters aan de hand van markeringen in het landschap precies konden aangeven, welke delen van hun dorpen overstroomden en welke niet.

Die lokale kennis over natuur en ecologie moet veel meer gebruikt worden door de overheid om hoogwatermodellen te verbeteren, zo luidt een van de aanbevelingen van Van ’t Hoff.
Door de uitvoering van het project Grensmaas zijn veel van die traditionele markeringspunten verdwenen. Toch voelt het overgrote deel van de inwoners zich niet kwetsbaarder door de uitvoering van het project Grensmaas. De rivier heeft er immers honderden hectare ruimte bij gekregen om water af te voeren.

(voor nadere info vince.vanthoff@wur.nl)

Top